gora

Rekrutacja uczniów
do Zespołu Szkół Samochodowych
na Rok Szkolny 2020/2021

Odwiedziny

 


 
Jeśli będą takie możliwości, to w sobotę 4 kwietnia zaprosimy wszystkich zainteresowanych kandydatów
i ich Rodziców na Drzwi Otwarte Szkoły. Planowany czas odwiedzin w godzinach 9.00 - 12.00

Na tę chwilę proponujemy obejrzeć prezentację o naszej szkole i kierunkach kształcenia.

 

Zasady naboru w Zespole Szkół Samochodowych

Regulamin naboru do Zespołu Szkół Samochodowych (chwilowo nieczynny)
Wykaz zajęć edukacyjnych do obliczania punktów ustalonych przez dyrektora szkoły

Strona naboru elektronicznego

Badania lekarza medycyny pracy
Plan naboru na Rok Szkolny 2020/2021 w ZSS
Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2020/2021

 

Przepisy w sprawie naboru

 
Rozporządzenie MEN w sprawie naboru
Ustawa - prawo oświatowe - wyciąg (art. 134)
Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie naboru
Zasady punktacji za osiągnięcia
Uproszczony terminarz naboru

 

 

 

 

Opracowanie: mgr inż. Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

początek strony