Rekrutacja uczniów
do Zespołu Szkół Samochodowych na Rok Szkolny 2022/2023

 

 

Odwiedziny

 

Listy kandydatów przyjętych

Kandydaci zakwalifikowani do szkoły, którzy złożyli wymagane dokumenty (oryginały świadectw, orzeczenia lekarza medycyny pracy i 2 fotografie) zostali przyjęci do szkoły.

Kandydaci nie przyjęci, a zainteresowani nauką w ZSS mogą dowiadywać się o wolnych miejscach
i zająć je po 25.07.2022

Technikum Samochodowe Nr 12

Technik pojazdów samochodowych MOT.05 - klasa 1at

Technik pojazdów samochodowych MOT.05 - klasa 1bt
Technik pojazdów samochodowych MOT.02 - klasa 1ct
Technik transportu drogowego TDR.02 - klasa 1dt
Technik pojazdów samochodowych MOT.05 i MOT.02 - klasa 1et

 

Branżowa Szkoła I Stopnia  Samochodowa Nr 12

Mechanik pojazdów samochodowych MOT.05 - klasa 1Ma
Mechanik pojazdów samochodowych MOT.05 - klasa 1Mb

Elektromechanik pojazdów samochodowych MOT.02 - klasa 1E
Kierowca mechanik TDR.01 - klasa 1K

 

****************************************************************************************************************

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023

 

****************************************************************************************************************

Informacja o terminie i zasadach rozpoczęcia roku szkolnego 2022/23 ukaże się na tej stronie w drugiej połowie sierpnia.

 

Podpisał: Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor, przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

 

Opracowanie: mgr inż. Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

początek strony