gora

Rekrutacja uczniów
do Zespołu Szkół Samochodowych

Odwiedziny

 

 

Uwaga uczniowie
trzecich klas gimnazjum oraz ósmych klas szkoły podstawowej

Zespół Szkół Samochodowych w ramach przyjęcia kolejnego rocznika uczniów

przygotowuje pierwsze

 Drzwi otwarte
dla kandydatów do naszej szkoły.

ZAPRASZAMY

w sobotę 9 marca 3019 roku

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na rok szkolny 2019/2020
 

********************************************************************************************

Informacja o wolnych miejscach do Zespołu Szkół Samochodowych
do nauki w roku szkolnym 2018/2019

Zespół Szkół Samochodowych dysponuje wolnymi miejscami w następujących oddziałach:

Technikum Samochodowe
  Technik pojazdów samochodowych kwalifikacja MG.18 ukierunkowanie mechaniczne
  Technik pojazdów samochodowych kwalifikacja MG.12 ukierunkowanie elektromechaniczne
  Technik pojazdów samochodowych kwalifikacja MG.18 ukierunkowanie mechaniczne
  klasa wioślarska 
       
Szkoła Branżowa I stopnia Nr 12 Samochodowa
  Mechanik pojazdów samochodowych kwalifikacja MG.18  
  Elektromechanik pojazdów samochodowych kwalifikacja MG.12  
  Lakiernik kwalifikacja MG.27 Młodociany pracownik
  Kierowca mechanik kwalifikacja AU.04  

We wszystkich oddziałach ilość miejsc jest ograniczona.

Zainteresowani kandydaci powinni w złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum
  • zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego
  • podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów
  • 2 fotografie
  • karta zdrowia z gimnazjum

O przyjęciu do szkoły decyduje indywidualnie Dyrektor Szkoły w oparciu o wyniki kandydata, w ramach wolnych miejsc w oddziałach.

 

mgr inż. Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor
 

 

Opracowanie: IK

początek strony