gora

Rekrutacja uczniów
do Zespołu Szkół Samochodowych
na Rok Szkolny 2019/2020

Odwiedziny

 

Kandydacie!!!
 Pamiętaj, że po dokonaniu wyboru szkoły na stronie naboru elektronicznego, wniosek o przyjęcie do szkoły należy wydrukować, podpisać (Ty i Rodzice), a następnie złożyć go w szkole pierwszego wyboru w terminie do 17 czerwca 2019 roku.
Nie wystarczy sama rejestracja elektroniczna!!!
Rejestracja bez złożenia wniosku papierowego spowoduje automatyczne odrzucenie kandydata.

 

Przepisy w sprawie naboru

Rozporządzenie MEN w sprawie naboru
Ustawa - prawo oświatowe - wyciąg (art. 134)
Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie naboru
 - dla absolwentów gimnazjum
Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie naboru
 - dla absolwentów szkoły podstawowej
Zasady punktacji za osiągnięcia
Uproszczony terminarz naboru

 

Zasady naboru w Zespole Szkół Samochodowych

Regulamin naboru do Zespołu Szkół Samochodowych
Wykaz zajęć edukacyjnych do obliczania punktów ustalonych przez dyrektora szkoły

Strona naboru elektronicznego

Badania lekarza medycyny pracy
Plan naboru na Rok Szkolny 2019/2020 w ZSS
Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Opracowanie: mgr inż. Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

początek strony