gora

Rekrutacja uczniów
do Zespołu Szkół Samochodowych
na Rok Szkolny 2019/2020

Odwiedziny

 

Szkolny zestaw podręczników dla uczniów klas pierwszych
na rok szkolny 2019/2020

Kandydacie!!!


Lista zakwalifikowanych kandydatów ukaże się 11 lipca 2019 roku o godz. 12.00 na tablicy ogłoszeń szkoły oraz na profilu kandydata na stronie naboru elektronicznego.
Do 15 lipca 2019 roku do godz. 15.00 rodzic lub prawny opiekun musi udać się do szkoły i złożyć podpis na liście zakwalifikowanych (złożenie woli nauki).
Należy wówczas uzupełnić wszystkie niezbędne dokumenty: 2 fotografie, oryginały świadectwa ukończenia szkoły i egzaminu ośmioklasisty / gimnazjalisty (jeśli zostały złożone kopie), dokumenty medyczne ze szkoły podstawowej lub gimnazjum, a także zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (lub złożyć oświadczenie o rejestracji w Przychodni Medycyny Pracy).
Brak wymienionych formalności automatycznie skreśla kandydata z listy uczniów przyjętych do szkoły.

 

Przepisy w sprawie naboru

Rozporządzenie MEN w sprawie naboru
Ustawa - prawo oświatowe - wyciąg (art. 134)
Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie naboru
 - dla absolwentów gimnazjum
Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie naboru
 - dla absolwentów szkoły podstawowej
Zasady punktacji za osiągnięcia
Uproszczony terminarz naboru

 

Zasady naboru w Zespole Szkół Samochodowych

Regulamin naboru do Zespołu Szkół Samochodowych
Wykaz zajęć edukacyjnych do obliczania punktów ustalonych przez dyrektora szkoły

Strona naboru elektronicznego

Badania lekarza medycyny pracy
Plan naboru na Rok Szkolny 2019/2020 w ZSS
Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Opracowanie: mgr inż. Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

początek strony