Autor witryny

 

 

Mgr inż. Ireneusz Kulczyk jest nauczycielem przedmiotów technicznych i wicedyrektorem w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. W 1987 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Akademii Techniczno - Rolniczej w Bydgoszczy.

Przez wiele lat (od 1975) pracuje w gospodarce narodowej - zawsze jego praca była bezpośrednio związana z transportem samochodowym,
aż w 1990 roku został nauczycielem w Zespole Szkół Samochodowych - szkole, której jest również absolwentem.
Uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Samochodowej, którą ukończył w 1975 roku.