.

Druki szkolne

 

Aktualne na Rok Szkolny

Rodzaj druku

Uwagi
2008-2009 Lista obecności rodziców na spotkanie klasowe  
2009-2010 Protokół spotkania z rodzicami uczniów  
2010-2011 Deklaracja uczestnictwa w katechezie uczniów niepełnoletnich  
2012-2013 Deklaracja uczestnictwa w katechezie uczniów pełnoletnich  
2013-2014 Oświadczenie rodziców-opiekunów o wyjściu dziecka poza teren szkoły  
2014-2015 Informacja o frekwencji ucznia wychowawca do pedagoga
2015-2016 Upomnienie do rodziców o obowiązku szkolnym podpisane przez wychowawcę
  Upomnienie do rodziców o obowiązku szkolnym 2 podpisane przez dyrektora
  Blokady w planie lekcji  
  Umowa przewozu osób wzór ustalony przez WE UM Bydgoszczy
  Karta obiegowa ucznia  
  Zaświadczenie o ocenach - technikum samochodowe 311[52] wypełnia wychowawca
  Zaświadczenie o ocenach - technikum samochodowe 311513 wypełnia wychowawca
  Zaświadczenie o ocenach - zasadnicza szkoła samochodowa 723[04] wypełnia wychowawca
  Zaświadczenie o ocenach - zasadnicza szkoła samochodowa 723103 wypełnia wychowawca
  Zaświadczenie o ocenach - zasadnicza szkoła samochodowa 741203 wypełnia wychowawca
  Karta wycieczki szkolnej  
  Zbiorcza informacja o wyjściach klas na cały tydzień
  Zmiany w zapisie e-dziennika wychowawca do administratora systemu
(Magdalena Baranowska)
  Dziennik zajęć pozalekcyjnych (19 godzina)(2015/16) wydaje sekretariat uczniowski
zatwierdza dyrektor szkoły
  Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa  
  Wniosek urlopowy  

 

Sporządził:IK

początek strony