.

Druki szkolne

 

                                        Aktualne na Rok Szkolny 2020/2021

Rodzaj druku

Uwagi
Lista obecności rodziców na spotkanie klasowe  
Protokół spotkania z rodzicami uczniów  
Upomnienie do rodziców o obowiązku szkolnym podpisane przez wychowawcę
Upomnienie do rodziców o obowiązku szkolnym 2 podpisane przez dyrektora
Wniosek o zwolnienie ucznia z ćwiczeń na lekcji wf  
Blokady w planie lekcji  
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku  
Deklaracja uczestnictwa ucznia w katechezie/etyce wypełnić w 1 egzemplarzu, podpisuje uczeń i rodzic, złożyć w gabinecie A6
Zmiana deklaracji uczestnictwa ucznia w katechezie/etyce wypełnić w 1 egzemplarzu, podpisuje uczeń i rodzic, złożyć w gabinecie A6
Oświadczenie rodziców-opiekunów o wyjściu dziecka poza teren szkoły  
Deklaracja uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie wypełnić w 1 egzemplarzu, podpisuje uczeń i rodzic, złożyć w gabinecie A6
Karta wycieczki szkolnej wypełnia kierownik wycieczki
Regulamin wycieczki szkolnej ZSS wypełnia kierownik wycieczki
Umowa przewozu osób wzór ustalony przez WE UM Bydgoszczy
Karta obiegowa ucznia  
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa złożyć w sekretariacie dyrektora pok. A10
Wniosek urlopowy  

 

Sporządził:IK

początek strony