.

Druki szkolne

 

Aktualne na Rok Szkolny

Rodzaj druku

Uwagi
2008-2009 Lista obecności rodziców na spotkanie klasowe  
2009-2010 Protokół spotkania z rodzicami uczniów  
2010-2011 Upomnienie do rodziców o obowiązku szkolnym podpisane przez wychowawcę
2012-2013 Upomnienie do rodziców o obowiązku szkolnym 2 podpisane przez dyrektora
2013-2014 Wniosek o zwolnienie ucznia z ćwiczeń na lekcji wf  
2014-2015 Blokady w planie lekcji  
2015-2016 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku  
2016-2017 Deklaracja uczestnictwa ucznia w katechezie/etyce  
2017-2018 Zmiana deklaracji uczestnictwa ucznia w katechezie/etyce  
2018-2019 Oświadczenie rodziców-opiekunów o wyjściu dziecka poza teren szkoły  
     
  Karta wycieczki szkolnej wypełnia kierownik wycieczki
  Regulamin wycieczki szkolnej ZSS wypełnia kierownik wycieczki
  Umowa przewozu osób wzór ustalony przez WE UM Bydgoszczy
  Karta obiegowa ucznia  
  Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa  
  Wniosek urlopowy  
     
     
     
     

 

Sporządził:IK

początek strony