.

Wampiriada 2017

 

 

W dniu 30 marca 2017 roku w naszej szkole po raz kolejny odbyła się akcja honorowego oddawania krwi.
To już od 16 lat pełnoletni uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych oddają honorowo, dwa razy w roku swoją krew.

W czasie tej akcji pod hasłem „W ZDROWYM CIELE –ZDROWA  KREW” krwiodawcy otrzymali drobne upominki  z PCK . Został również zorganizowany poczęstunek  „witaminowy” , ponieważ tym razem akcja była współfinansowana przez Województwo Kujawsko Pomorskie i uczniowie mogli się częstować owocami, które zapewne uzupełniły poziom witamin J J J
Przedstawiciele WCKiK SP ZOZ  pobrali krew od 59 dawców, za co serdecznie dziękują organizatorzy akcji – Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem.

Zapraszamy już teraz na kolejną akcję, zapewne w nowym roku szkolnym.



*****************************************************************************************************

Organizatorem wszystkich edycji honorowego oddawania krwi pod nazwą Wampiriada jest mgr Joanna Łysak-Żabicka, na codzień nauczyciel zajęć pozalekcyjnych i wychowania do życia w rodzinie.

*****************************************************************************************************


 

Zdjęcia i komentarz: JZ    Opracowanie: IK

początek strony