gora

Obchody 40 rocznicy
 wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Odwiedziny

 

 

 „Naród, który nie szanuje swej przeszłości,
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”

 

                                                                                                        Józef Piłsudski

 

W roku 2021 przypada 40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
To kluczowe wydarzenie w najnowszej historii Polski wywarło olbrzymi wpływ na pokolenie lat osiemdziesiątych.

 

We wtorek 14 grudnia 2021 roku w naszej szkole odbyły się uroczystości związane z 40 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Zostały podzielone na cztery grupy tematyczne. Każda z nich organizowana pod kątem rocznicowym, ale także poznawczym dla młodzieży.

Od godziny 9.00 nauczyciele historii prowadzili dla uczniów  specjalne wykłady okazjonalne, przedstawiające genezę wystąpień robotników w PRL, zakończone powstaniem Solidarności i gigantycznym wybuchem społecznym, przerwanym przez wprowadzenie stanu wojennego.

Równolegle do wykładów, w sali czytelni prezentowana była wystawa eksponatów z tamtego okresu. Były to militaria, sprzęt podsłuchowy, łączności, a także sztandary Solidarności i PZPR. Sprzęt użyczyli nam: Jednostka Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku, oraz nasz uczeń Julian Jankowski. Ekspozycję przedstawił mjr w stanie spoczynku Witold Błasiak.

W sali multimedialnej szkoły, dla zaproszonych dostojnych gości z Władz Miasta, Bydgoskiego Regionu Solidarności, a także oficerów NATO stacjonujących w naszym mieście, uczniowie klasy 1cd przygotowali  teatralizowane przedstawienie pt. "Polska droga do wolności". Inscenizacja opisała w skrócie kluczowe wydarzenia mające wpływ na uzyskanie pełnej suwerenności przez Polskę. Tło wydarzeń dla tamtych dni stanowiła rozmowa ojca z synem. Rozmowa ta jest lekcją nowożytnej historii Polski, a jej tematem przewodnim były patriotyczne zrywy niepodległościowe.
Nastąpiło płynne przejście od Powstania Warszawskiego, wydarzeń poznańskich w roku 1956, demonstracji studentów w marcu 1968 roku, masakry grudniowej na wybrzeżu w roku 1970, strajków w roku 1980 i powołania Solidarności, aż do wprowadzenia stanu wojennego.
Stan wojenny trwał formalnie 586 dni, zniesiono go 22 lipca 1983 roku, ale w potocznym odczuciu trwał aż do odzyskania niepodległości (czas wolnych wyborów) w 1989 roku.
W przedstawieniu wszystkie te wydarzenia przedstawione były oczami wyobraźni syna.

Czwartym elementem obchodów Rocznicy była inscenizacja strajków i protestów robotników, stłumionych brutalnie przez milicję obywatelską i ZOMO. Odbyła się ona na chodniku przed wejściem do naszej szkoły. Wzbudziła spore zainteresowanie przechodniów i przejeżdżających kierowców. Obejrzeli ją również nasi goście oraz uczniowie z sąsiednich szkół.

Poniższy film i zdjęcia przedstawiają sceny, jakie rozegrały się w naszej szkole.

 

… Jedzie pociąg, złe wagony
Do więzienia wiozą mnie
Świat ma tylko cztery strony
A w tym świecie nie ma mnie
… Gdy swe oczy otworzyłem
Wielki żal ogarnął mnie
Po policzkach łzy spłynęły
Zrozumiałem wtedy, że
… Czarny chleb i czarna kawa
Opętani samotnością
Myślą swą szukają szczęścia
Które zwie się wolnością

… Czarny, czarny chleb i czarna kawa
Opętani samotnością
Myślą swą szukają szczęścia
Które zwie się wolnością
… Młodsza siostra zapytała:
"Mamo, gdzie braciszek mój?"
"Brat twój w ciemnej celi siedzi
Odsiaduje wyrok swój"
… Czarny, czarny chleb i czarna kawa
Opętani samotnością
Myślą swą szukają szczęścia
Które zwie się wolnością
… Czarny, czarny chleb i czarna kawa
Opętani samotnością
Myślą swą szukają szczęścia
Które zwie się wolnością
… Wtem do celi klawisz wpada
I zaczyna więźnia bić
Młody więzień na twarz pada
Serce mu przestaje bić
… I nadejdzie chwila błoga
Śmierć zabierze oddech mój
Moje ciało stąd wyniosą
A pod celą będą znów
… Inny czarny chleb i czarna kawa
Opętani samotnością
Myślą swą szukają szczęścia
Które zwie się wolnością
… Czarny chleb i czarna kawa
Opętani samotnością
Myślą swą szukają szczęścia
Które zwie się wolnością
… Czarny, czarny chleb i czarna kawa
Opętani samotnością
Myślą swą szukają szczęścia
Które zwie się wolnością. 

Nasi goście w komentarzach wypowiedzieli się bardzo pozytywnie o przedsięwzięciu.
Podkreślali edukacyjne przesłanie dla młodego pokolenia. Pokolenia, którego nie było jeszcze na świecie, gdy ich dziadkowie i czasem rodzice walczyli o wolność dla nas wszystkich.
Komentarz i relację filmową wyemitowała również Telewizja Polska w programie lokalnym.

******************************************************************************************************************************

Obchody 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przygotował Zespół Organizacyjny pod przewodnictwem Dyrektora Szkoły pana Janusza Tomasa.

******************************************************************************************************************************

 

 

Komentarz: Ireneusz Kulczyk
Zdjęcia: Bartosz Dobek, Ireneusz Kulczyk
O
pracowanie:  Ireneusz Kulczyk

początek strony