gora

III Konkurs "Young Journalists"

 

  
 

Mamy przyjemność zaprosić chętnych uczniów
 do wzięcia udziału
w organizowanym przez

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy trzecim konkursie

 

"Young Journalists"

 

 

Jest to konkurs języka angielskiego i przeznaczony jest dla uczniów  szóstych do ósmych klas szkół podstawowych w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim.

 

REGULAMIN

 III Międzyszkolnego Konkursu 'Young Journalists'

I. Cele i założenia konkursu:

            Adresatem konkursu są uczniowie klas 6-8 szkoły podstawowej. Głównym celem konkursu jest rozwijanie umiejętności dziennikarskich, t.j. tworzenia pisemnej wypowiedzi w języku angielskim w połączeniu z oprawą graficzną tekstu. Zadaniem uczestników konkursu jest wcielenie się w rolę dziennikarzy gazetki o tytule 'Young Journalists' i wykonanie pracy w języku angielskim w jednej z trzech kategorii:

             1. List do redakcji

             2. Artykuł

             3. Reportaż

            Temat przewodni pracy tegorocznej edycji konkursu ‘On the way’ zachęca do przedstawienia historii, która wydarzyła się w drodze, np. podczas wakacji, podróży, wycieczki.
Praca konkursowa będzie oceniana w trzech kategoriach: 1. treści  2. umiejętności językowych  3. oprawy wizualnej (strona z gazetki szkolnej).
           
Praca konkursowa nie może przekroczyć jednej strony formatu A4,  powinna być zapisana w formacie PDF lub DOC oraz podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika.

 

II.    Organizator konkursu:

            Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy
           
Al. Powstańców Wielkopolskich 63  85-090  Bydgoszcz
            Komisja Konkursowa - Nauczyciele języka angielskiego: Magdalena Durczak-Ciempa,  Agnieszka Matysiak,
                                              Iwona Krause, Agnieszka Pior-Szklarska 

 

III.    Przebieg konkursu:

            Konkurs jest jednoetapowy. Uczniowie wykonują prace indywidualnie, a ich opiekunowie-koordynatorzy konkursu wysyłają je wraz
z wypełnioną kartą zgłoszenia szkoły (Załącznik 1) na adres mailowy organizatora:
durczak@zss.pl w nieprzekraczalnym terminie do 6 marca 2020.  Ilość uczniów biorących udział w konkursie nie jest ograniczona.

            Po otrzymaniu i przeanalizowaniu prac konkursowych,  Komisja Konkursowa ogłosi wyniki w każdej z trzech kategorii: najlepszy artykuł, najlepszy list do redakcji, najlepszy reportaż.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz przesłane koordynatorom konkursu na wskazany przez nich adres mailowy nie później jak do dnia 10 marca b.r.  Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny. Zwycięzcy konkursu, uczniowie wyróżnieni oraz ich opiekunowie zostaną zaproszeni na uroczyste zakończenie konkursu podczas Dnia Otwartego Szkoły, które odbędzie się w sobotę 14 marca b.r. w Zespole Szkół Samochodowych.

pobierz kartę zgłoszenia

IV.    Zastrzeżenia Organizatora:

1.      Nadesłane przez uczestników konkursu stają się własnością Zespołu Szkół Samochodowych. Mogą zostać opublikowane wyłącznie w mediach elektronicznych, których administratorem jest Zespół Szkół Samochodowych. Autor opracowania może pisemnie zastrzec publikowanie jego danych osobowych na stronach internetowych ZSS.

2.      Przebieg uroczystości wręczenia nagród zostanie opublikowany w mediach elektronicznych, których administratorem jest Zespół Szkół Samochodowych, wraz z wizerunkiem uczestników konkursu.

********************************************************************************************

Organizatorem konkursu jest

mgr Magdalena Durczak-Ciempa - nauczyciel języka angielskiego

 

********************************************************************************************
 

 

 

Opracowanie:
mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony