gora

Konkurs "Mój pojazd przyszłości"
  dla przedszkolaków i nie tylko

Odwiedziny

 

  


Mamy przyjemność zaprosić

PRZEDSZKOLAKÓW i DZIECI KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
 do wzięcia udziału
w organizowanym przez

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy siódmym konkursie:
 

 

Mój pojazd przyszłości

pod hasłem
 

Samochód w walce z wirusem

 

Warunkiem udziału dzieci w konkursie jest  dostarczenie prac  pocztą tradycyjną lub osobiste na adres
Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy
Al. Powstańców Wielkopolskich 63
z dopiskiem „Konkurs – Mój pojazd przyszłości”.
Nie przyjmujemy prac nadesłanych pocztą elektroniczną.

Szczegóły przeprowadzenia konkursu zapisane są w załączonym regulaminie.

 

 Dla zwycięzców przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody,

a dla wszystkich finalistów - upominki

 

                    Organizatorzy
dr inż. Tomasz Kałaczyński oraz mgr inż. Ireneusz Kulczyk

 

 

Regulamin
Konkursu

Mój pojazd przyszłości
w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Postanowienia początkowe

1. Konkurs dotyczy realizacji jednej pracy w dowolnej technice na arkuszu formatu A4 o tematyce
"Samochód w walce z wirusem".
Praca może mieć charakter plakatu,  folderu reklamowego, lub przedstawiać inny dowolny płaski pomysł artystyczny.

2. Uczestnikami Konkursu może być każde dziecko uczęszczające do przedszkola (min. 5-latek) lub szkoły podstawowej w klasach 1 - 3,  bez ograniczeń terytorialnych.
 Konkurs ma charakter indywidualny.

2. Na czele zawodów stoi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

3. Konkurs obejmuje wykorzystanie wiedzy dziecka o technice, ekologii, elektromobilności oraz uwzględnia wrażliwość artystyczną uczestnika.

4. Komisja konkursowa oceniać będzie: indywidualność prezentowanych  prac, pomysłowość, technikę przekazu.

5. Dzieci pracowników Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy biorą udział w Konkursie na zasadach ogólnych.

6. Rejestracja uczestników konkursu odbędzie się na podstawie dostarczonych prac, które powinny zawierać:

  • jeden rysunek w zaklejonej kopercie A4

  • dane uczestnika konkursu (imię, nazwisko, nazwa przedszkola, szkoły, klasa, nazwisko i imię rodzica - opiekuna,
    adres e-mail i telefon opiekuna (do kontaktu)
    - dołączone do pracy konkursowej

7. Terminarz:

1

Do  11.12.2020
   godz. 15.00    

Dostarczenie do siedziby Zespołu Szkół Samochodowych prac konkursowych (sekretariat dyrektora).
2

16.12.2020

Prezentacja wszystkich prac zgłoszonych do konkursu w siedzibie szkoły oraz w internecie na stronie  http://www.zssplus.pl ->  zakładka Konkursy.
4

17.12.2020

Ogłoszenie listy laureatów na  http://www.zssplus.pl  ->  zakładka Konkursy.
5 18.12.2020 (piątek)
godz. 12.00
Wręczenie nagród w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych,
jeśli będzie to możliwe z przyczyn sanitarnych.

8.   Komisja Konkursowa wyłania 10 finalistów, a spośród nich autorów trzech najlepszych prac, którzy otrzymują cenne nagrody rzeczowe.
Wszyscy finaliści otrzymują okolicznościowe dyplomy i miłe upominki.

9. Organizator konkursu nie wymaga zgód rodziców dzieci na udział w konkursie. Złożenie prac w terminie określonym w punkcie 7.1 Regulaminu oznacza, że  rodzice dziecka wyrażają zgodę  na udział w konkursie z uwzględnieniem danych osobowych zawartych w punkcie 6 Regulaminu.

10. Prawa autorskie prac i prace  przechodzą na własność Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy i mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach reklamowych
i marketingowych szkoły, jednak bez podawania do publicznej wiadomości danych personalnych autorów.

1

 

Galeria wyróżnionych prac

 

Wręczenie nagród

 

Opracowanie: mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony