gora

Komunikaty dla rodziców i uczniów

Odwiedziny

 

Komunikat  1 - 2018/2019                     

W sprawie: Spotkań organizacyjnych wychowawców z Rodzicami uczniów  klas pierwszych

Informuję wszystkich Państwa Rodziców i Opiekunów, że obowiązkowe spotkanie organizacyjne rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas odbędzie się w czwartek 30 sierpnia 2018 roku o godzinie 16.30.

Podczas spotkania Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych przedstawi Rodzicom wychowawców poszczególnych klas oraz przekaże niezbędne informacje organizacyjne dotyczące m. in. funkcjonowania Komitetu Rodzicielskiego.
Wychowawcy klas przedstawią harmonogram roku szkolnego oraz zbiór niezbędnych informacji o funkcjonowaniu uczniów w nowej szkole
(m.in. program bezpłatnych podręczników dla rodzin 3+ oraz praktyczna nauka zawodu).

Bardzo proszę Sz. Państwa Rodziców uczniów o przybycie na to spotkanie, ponieważ ze względów organizacyjnych będzie kilka ważnych dokumentów do podpisania. Proszę również o przygotowanie finansowe, zgodnie z informacją, jaką szkoła przekazywała podczas procesu rekrutacji (zajęcia integracyjne, identyfikatory dostępu i ubezpieczenie uczniów). Dla uczniów wszystkich klas zaplanowane są terenowe zajęcia integracyjne, który odbędą się w dniach 10 - 14.09.2018 roku (zgrupowanie jednodniowe) na terenie Exploseum w Bydgoszczy

Spotkanie odbędzie się w sali A1 - wejście z  holu głównego szkoły.

Spotkania Rodziców z wychowawcami odbędą się wg przydziału sal poniżej:

oddział sala
1at B102
1bt B100
1ct B204
1dt B105
1me B3
1ml B4
1k B104

 

mgr inż. Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

Opracowanie: IK

początek strony