gora

Komunikaty dla rodziców i uczniów

Odwiedziny

 

Komunikat  10 - 2020/2021                     

W sprawie: Modyfikacji organizacji nauczania stacjonarnego w ramach pracowni, praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych
dla uczniów wszystkich klas 
od dnia 26.04.2021 do odwołania

Od 26 kwietnia 2021 r. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe organizuje zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.
Dyrektor szkoły organizuje praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia. Jednocześnie zachowano możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych
w okresie pandemii.
Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.
Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

W związku z powyższym uczniowie wszystkich klas od 26 kwietnia 2021 r. wracają do zajęć praktycznych, pracowni i praktycznej nauki jazdy stacjonarnych, w określonych wcześniej miejscach i dniach tygodnia.
Poniżej przedstawiam aktualny plan pracowni z przejazdami do i ze szkoły na nauczanie zdalne.

zajęcia pracowni w szkole

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zd.n.

zdalne nauczanie w domu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 przejazd z domu/do domu

p-d

przewidywana 1 godz. lekcyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poniedziałek

godziny lekcyjne

 

klasa

n-l

nazwa zajęć

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

3me/2

LZ

PDEiEPS

 

 

 

 

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 10 lekcji

 

3me/1

KT

PDiNPoj.Sam

 

 

 

 

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 10 lekcji

 

2CTg/2

LZ

PDPiZPS

 

pracownia

przejazd

zdalne nauczanie od 5 lekcji do końca planu dnia

 

2ATg/2

AK

PDPiZPS

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji do końca planu dnia

 

2M/2

KT

PDPS

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji do końca planu dnia

 

3k/1

WA

PUŚTD

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 4 lekcji

3k/2

WA

PUŚTD

 

 

zd. nauczanie do 6 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wtorek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

3at/1

JB

PDPiZPS

zdalne nauczanie do 8 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

3ml/1

JB

PDPiZPS

zd. naucz.  do 4 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

 

2mg/1

TK

PDPS

zdalne nauczanie do 10 lekcji

p-d

pracownia

 

2BTg/1

AK

PDPiZPS

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji

 

3ct/1

TL

POiZOPS

 

 

 

 

 

zdalne nauczanie do 10 lekcji

p-d

pracownia

 

3ct/2

RY

PDEiEPS

 

 

 

 

 

zdalne nauczanie do 10 lekcji

p-d

pracownia

 

2EL/1

LZ

P-DMSPS

zdalne nauczanie do 7 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

3k/1

WA

PUŚTD

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 4 lekcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

środa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

3bt/2

KT

PDPiZPS

zdalne nauczanie do 5 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

 

2CTg/1

LZ

P-DMSPS

 

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 6 lekcji do końca planu dnia

 

2elg/1

LZ

P-DMSPS

 

 

 

 

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 9 lekcji

 

3at/2

ZM

POiZOPS

zdalne nauczanie do 8 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czwartek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

3at/2

JB

PDPiZPS

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji do końca planu dnia

 

2BTg/2

AK

PDPiZPS

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji do końca planu dnia

 

3ct/2

TL

POiZOPS

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 4 lekcji do końca planu dnia

 

3bt

TL

POiZOPS

zdalne nauczanie jak w planie

 

 

 

 

 

 

2ATg

KT

PDPiZPS

zdalne nauczanie do 7 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

3dt

ZM

POiZOPS

 

pracownia

 

 

p-d

zdalne nauczanie od 7 lekcji do końca planu dnia

 

KT

PDPiZPS

 

 

 

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

piątek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

2mg/2

TK

PDPS

zdalne nauczanie do 7 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

3bt/1

KT

PDPiZPS

zd. naucz. do 4 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

3ct/1

RY

PDEiEPS

zdalne nauczanie do 7 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

2M/1

KT

PDPS

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji do końca planu dnia

 

3k/2

WA

PUŚTD

 

 

pracownia

p-d

zdalne lekcje od 6 lekcji

 

3at/1

ZM

POiZOPS

 

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 6 lekcji do końca planu dnia

 


podpisał: Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

Komunikat  9 - 2020/2021                     

W sprawie: Modyfikacji organizacji nauczania stacjonarnego w ramach pracowni
dla uczniów klas  trzecich technikum samochodowego
oraz klas trzecich branżowej szkoły samochodowej I stopnia
od dnia 19.04.2021 do odwołania

         Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., realizować będą zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne, pracownie oraz praktyczna nauka jazdy) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych. Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

      Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

       W związku z powyższym uczniowie klas trzecich technikum i klas trzecich szkół branżowych od 19 kwietnia wracają do zajęć praktycznych, pracowni i praktycznej nauki jazdy stacjonarnych, w określonych wcześniej miejscach i dniach tygodnia. Uczniowie klas pierwszych i drugich technikum oraz pierwszych i drugich szkoły branżowej w dalszym ciągu odbywają zajęcia praktyczne on-line. 

Podstawa prawna
https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000070101.pdf

Poniżej przedstawiam zmodyfikowany harmonogram zajęć dydaktycznych wymienionych wyżej klas z uwzględnieniem stacjonarnych zajęć pracowni na terenie szkoły:

Uwaga: Wprowadzono poprawkę planu dla klasy 3k w poniedziałek - zamiana grup.

zajęcia pracowni w szkole

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zd.n.

zdalne nauczanie w domu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 przejazd z domu/do domu

p-d

przewidywana 1 godz. lekcyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poniedziałek

godziny lekcyjne

klasa

n-l

nazwa zajęć

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3me/2

LZ

PDEiEPS

 

 

 

 

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 10 lekcji

3me/1

KT

PDiNPoj.Sam

 

 

 

 

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 10 lekcji

3k/2

WA

PUŚTD

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 4 lekcji

3k/1

WA

PUŚTD

 

 

zd. nauczanie do 6 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wtorek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3at/1

JB

PDPiZPS

zdalne nauczanie do 8 lekcji

p-d

pracownia

 

 

3ml/1

JB

PDPiZPS

zd. naucz.  do 4 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

3ct/1

TL

POiZOPS

 

 

 

 

 

zdalne nauczanie do 10 lekcji

p-d

pracownia

3ct/2

RY

PDEiEPS

 

 

 

 

 

zdalne nauczanie do 10 lekcji

p-d

pracownia

3k/1

WA

PUŚTD

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 4 lekcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

środa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3bt/2

KT

PDPiZPS

zdalne nauczanie do 5 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

3at/2

ZM

POiZOPS

zdalne nauczanie do 8 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czwartek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3at/2

JB

PDPiZPS

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji do końca planu dnia

3ct/2

TL

POiZOPS

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 4 lekcji do końca planu dnia

3bt

TL

POiZOPS

zdalne nauczanie jak w planie

 

 

 

 

 

3dt

ZM

POiZOPS

 

pracownia

 

 

p-d

zdalne nauczanie od 7 lekcji do końca planu dnia

KT

PDPiZPS

 

 

 

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

piątek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3bt/1

KT

PDPiZPS

zd. naucz. do 4 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

3ct/1

RY

PDEiEPS

zdalne nauczanie do 7 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

3at/1

ZM

POiZOPS

 

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 6 lekcji do końca planu dnia

3k/2

WA

PUŚTD

 

 

pracownia

p-d

zdalne lekcje od 6 lekcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podpisał: Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

 

Komunikat  8 - 2020/2021                     

W sprawie: Spotkań rodziców z wychowawcami klas

W środę 17.03.2021 roku o godz.18.00 odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów, omawiające wyniki cząstkowe półrocza roku szkolnego 2020/21, sprawy organizacyjno – wychowawcze oraz problemy związane ze zdalnym nauczaniem.
Spotkania odbędą się w systemie zdalnych poprzez platformę MS TEAMS - wychowawcy będą w tym czasie do Państwa dyspozycji. Kanałem dostępowym będzie kanał ucznia jak na lekcji wychowawczej. Uczniowie otrzymają informację o nazwie "Spotkanie z Rodzicami". Zainteresowani rodzice proszeni są o skorzystanie z tej ścieżki dostępu.

 

podpisał: Ireneusz Kulczyk - wicedyrekt

 

Komunikat  7 - 2020/2021                     

W sprawie: Spotkań rodziców z wychowawcami klas

W czwartek 28.01.2020 roku o godz.17.00 odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów, omawiające wyniki edukacyjne i wychowawcze pierwszego półrocza roku szkolnego 2020/21.
Spotkania odbędą się w systemie zdalnych poprzez platformę MS TEAMS - wychowawcy będą w tym czasie do Państwa dyspozycji. Kanałem dostępowym będzie kanał ucznia jak na lekcji wychowawczej. Uczniowie otrzymają informację o nazwie "Spotkanie z Rodzicami". Zainteresowani rodzice proszeni są o skorzystanie z tej ścieżki dostępu.

 

podpisał: Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

Komunikat  6 - 2020/2021                     

W sprawie: Zmiany planu lekcji we wtorek 26.01.2021 roku

We wtorek 26 stycznia 2021 roku o godz. 8.00 odbędzie się klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej. W związku z tym zajęcia zdalne i stacjonarne odbędą się wg. zastępczego planu  - lekcje 30 minut od godz. 9.00.

Zajęcia praktyczne prowadzone przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu rozpoczynają się o godzinie:

-  ośrodek egzaminacyjny  - 9.00

- stacja kontroli pojazdów – 9.00

- zakłady pracy – 9.00

Poniżej podaję zastępczy plan lekcji zdalnych i pracowni:

Nr kolejny lekcji

Czas trwania

1

9.00 - 9.30

2

9.35 - 10.05

3

10.15 - 10.45

4

10.50 - 11.20

5

11.25 - 11.55

6

12.00 - 12.30

7

12.35 - 13.05

8

13.15 - 13.45

9

14.00 - 14.30

10

14.35 - 15.05

11

15.15 - 15.45

12

15.50 - 16.20

13

16.25 - 16.55

Podpisał: mgr inż. Janusz Tomas - Dyrektor

 

Komunikat  5 - 2020/2021                     

W sprawie: Modyfikacji organizacji nauczania stacjonarnego w ramach pracowni
dla uczniów klas drugich, trzecich  i czwartych technikum samochodowego
oraz klas drugich i trzecich branżowej szkoły samochodowej I stopnia
w drugim semestrze roku szkolnego 2020/21

Od poniedziałku 25.01.2021 roku pracownie przedmiotowe prowadzone będą przez nauczycieli w systemie stacjonarnym na terenie szkoły, podobnie jak w poprzednim semestrze. Zmodyfikowany plan lekcji przewiduje jedną godzinę lekcyjną zarezerwowaną na przejazd uczniów z domu do szkoły lub ze szkoły do domu pomiędzy zajęciami zdalnymi a stacjonarnymi. Jeśli zaistnieją uzasadnione problemy z przejazdem na zajęcia ( np. duża odległość z domu do szkoły), to rozwiązanie należy uzgodnić z nauczycielem uczącym i z wychowawcą klasy.)
Plan obowiązuje do odwołania.

Poniżej przedstawiam plan organizacji stacjonarnych pracowni:

zajęcia pracowni w szkole

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zd.n.

zdalne nauczanie w domu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 przejazd z domu/do domu

p-d

przewidywana 1 godz. lekcyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poniedziałek

godziny lekcyjne

klasa

n-l

nazwa zajęć

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3me/2

LZ

PDEiEPS

 

 

 

 

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 10 lekcji

3me/1

KT

PDiNPoj.Sam

 

 

 

 

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 10 lekcji

2CTg/2

LZ

PDPiZPS

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji do końca planu dnia

2ATg/2

AK

PDPiZPS

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji do końca planu dnia

2M/2

KT

PDPS

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji do końca planu dnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wtorek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3at/1

JB

PDPiZPS

zdalne nauczanie do 8 lekcji

p-d

pracownia

 

 

3ml/1

JB

PDPiZPS

zd. naucz.  do 4 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

2mg/1

TK

PDPS

zdalne nauczanie do 10 lekcji

p-d

pracownia

2BTg/1

AK

PDPiZPS

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji

3ct/1

TL

POiZOPS

 

 

 

 

 

zdalne nauczanie do 10 lekcji

p-d

pracownia

3ct/2

RY

PDEiEPS

 

 

 

 

 

zdalne nauczanie do 10 lekcji

p-d

pracownia

2EL/1

LZ

P-DMSPS

zdalne nauczanie do 7 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

środa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3bt/2

KT

PDPiZPS

zdalne nauczanie do 5 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

2CTg/1

LZ

P-DMSPS

 

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 6 lekcji do końca planu dnia

2elg/1

LZ

P-DMSPS

 

 

 

 

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 9 lekcji

3at/2

ZM

POiZOPS

zdalne nauczanie do 8 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czwartek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3at/2

JB

PDPiZPS

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji do końca planu dnia

2BTg/2

AK

PDPiZPS

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji do końca planu dnia

3ct/2

TL

POiZOPS

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 4 lekcji do końca planu dnia

3bt

TL

POiZOPS

zdalne nauczanie jak w planie

 

 

 

 

 

2ATg

KT

PDPiZPS

zdalne nauczanie do 7 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

3dt

ZM

POiZOPS

 

pracownia

 

 

p-d

zdalne nauczanie od 7 lekcji do końca planu dnia

KT

PDPiZPS

 

 

 

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

piątek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2mg/2

TK

PDPS

zdalne nauczanie do 7 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

3bt/1

KT

PDPiZPS

zd. naucz. do 4 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

3ct/1

RY

PDEiEPS

zdalne nauczanie do 7 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

2M/1

KT

PDPS

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji do końca planu dnia

3at/1

ZM

POiZOPS

 

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 6 lekcji do końca planu dnia

 

Podpisał: Ireneusz Kulczyk – wicedyrektor

 

Komunikat  4 - 2020/2021                     

W sprawie: Powrotu organizacji nauczania stacjonarnego w ramach pracowni, praktycznej nauki zawodu i nauki jazdy
 

Na podstawie przepisów ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U.2020.1389 z dnia 2020.08.13  oraz aktu obowiązującego:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy informuje, że z dniem 30.11.2020 odwieszone zostają, zajęcia praktyczne w miejscu pracy oraz w szkole dla uczniów wszystkich klas technikum samochodowego i branżowej szkoły I stopnia, nauka jazdy oraz wszystkie zajęcia pracowni.

Zmodyfikowany plan zajęć - pracowni zamieszczony jest w Komunikacie nr 2 - 2020/2021, i obowiązuje od wtorku 1.12.2020

Podpisał: Ireneusz Kulczyk – wicedyrektor

 

Komunikat  3 - 2020/2021                     

W sprawie: Modyfikacji organizacji nauczania stacjonarnego w ramach pracowni i praktycznej nauki zawodu
dla uczniów klas pierwszych, drugich, trzecich  i czwartych technikum samochodowego,
oraz klas pierwszych, drugich i trzecich branżowej szkoły samochodowej I stopnia
 

Na podstawie przepisów ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dz.U.2020.1389 z dnia 2020.08.13    Status: Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2020r. z naniesionymi poprawkami rozp. z dnia 23.10.2020r.

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy informuje, że zawieszone są, na okres 2 tygodni, zajęcia praktyczne w miejscu pracy oraz w szkole dla uczniów wszystkich klas technikum samochodowego i branżowej szkoły I stopnia. W związku z tym, wszystkie zajęcia praktyczne oraz pracownie powinny obywać się metodami zdalnymi.

Zmodyfikowany plan zajęć - pracowni zamieszczony w Komunikacie nr 2 - 2020/2021  traci ważność do odwołania.

Podpisał: Ireneusz Kulczyk – wicedyrektor

 

Komunikat  2 - 2020/2021                     

W sprawie: Modyfikacji organizacji nauczania stacjonarnego w ramach pracowni
dla uczniów klas drugich, trzecich  i czwartych technikum samochodowego
oraz klas drugich i trzecich branżowej szkoły samochodowej I stopnia

Od wtorku 1.12.2020 roku pracownie przedmiotowe prowadzone będą przez nauczycieli w systemie stacjonarnym na terenie szkoły. Zmodyfikowany plan lekcji przewiduje jedną godzinę lekcyjną zarezerwowaną na przejazd uczniów z domu do szkoły lub ze szkoły do domu pomiędzy zajęciami zdalnymi a stacjonarnymi.
Plan obowiązuje do odwołania.

Poniżej przedstawiam plan organizacji stacjonarnych pracowni:
Uwaga!!!  1.12.2020 wprowadzono zmiany.

zajęcia pracowni w szkole

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zd.n.

zdalne nauczanie w domu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 przejazd z domu/do domu

p-d

przewidywana 1 godz. lekcyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poniedziałek

godziny lekcyjne

klasa

n-l

nazwa zajęć

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4bt

ZM

POiZOPS

zdalne nauczanie

p-d

pracownia

 

 

 

4at/2

AZ

POiZOPS

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 4 lekcji do końca planu dnia

3me/2

LZ

PDEiEPS

 

 

 

 

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 10 lekcji

3me/1

KT

PDiNPoj.Sam

 

 

 

 

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 10 lekcji

2CTg/2

LZ

PDPiZPS

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji do końca planu dnia

2ATg

AK

PDPiZPS

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji do końca planu dnia

2M/2

KT

PDPS

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji do końca planu dnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wtorek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3at/1

JB

PDPiZPS

zdalne nauczanie do 8 lekcji

p-d

pracownia

 

 

3ml/1

JB

PDPiZPS

zd. naucz.  do 4 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

2mg/1

TK

PDPS

zdalne nauczanie do 10 lekcji

p-d

pracownia

2BTg

AK

PDPiZPS

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji

4ct/2

TL

POiZOPS

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 4 lekcji

3ct/1

TL

POiZOPS

 

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 6 lekcji

3ct/2

RY

PDEiEPS

zdalne nauczanie do 10 lekcji

p-d

pracownia

2EL

LZ

P-DMSPS

zdalne nauczanie do 7 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

środa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3bt/2

KT

PDPiZPS

zdalne nauczanie do 6 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

2CTg/1

LZ

P-DMSPS

 

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 6 lekcji do końca planu dnia

2elg/1

LZ

P-DMSPS

zd. naucz. 4 lekcja

p-d

pracownia

p-d

+ zdalne nauczanie do końca planu dnia

4at/1

AZ

POiZOPS

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 4 lekcji do końca planu dnia

3at/2

ZM

POiZOPS

zdalne nauczanie do 8 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czwartek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3at/2

JB

PDPiZPS

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji do końca planu dnia

3dt

KT

PDPiZPS

zd. n. do 3 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

2BTg/2

AK

PDPiZPS

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji do końca planu dnia

3ct/2

TL

POiZOPS

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 4 lekcji do końca planu dnia

3bt

TL

POiZOPS

 

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 6 lekcji do końca planu dnia

4ct/1

TL

POiZOPS

 

 

 

 

pracownia

p-d

zd. naucz. od 8 lekcji do końca planu dnia

3bt

TL

POiNPS

zdalne n.

p-d

prac.

p-d

zdalne nauczanie od 6 lekcji do końca planu dnia

2ATg

KT

PDPiZPS

zdalne nauczanie do 6 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

3dt

ZM

POiZOPS

pracownia

 

 

 

p-d

7 lekcja – j. niemiecki zdalne nauczanie, do końca planu dnia

3dt

KT

PDPiZPS

 

 

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

piątek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2mg/2

TK

PDPS

zdalne nauczanie do 7 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

2M/1

KT

PDPS

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 6 lekcji do końca planu dnia

3bt/1

KT

PDPiZPS

zd. naucz. do 4 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

3ct/1

RY

PDEiEPS

zdalne nauczanie do 7 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

4bt/1

ZM

POiZOPS

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 4 lekcji do końca planu dnia

3at/1

ZM

POiZOPS

 

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 6 lekcji do końca planu dnia

 

Podpisał: Ireneusz Kulczyk – wicedyrektor

 

 

Komunikat  1 - 2020/2021                     

W sprawie: Spotkań wychowawców z Rodzicami uczniów wszystkich klas, za wyjątkiem klas pierwszych
i posiedzenia Rady Rodziców

Zgodnie z harmonogramem Roku Szkolnego 2020/2021, w czwartek 10.09.2020  o godzinie 16.30 odbędą się spotkania organizacyjne Rodziców z wychowawcami klas, za wyjątkiem klas pierwszych. Tematem wiodącym spotkań jest organizacja roku szkolnego.

O godz.17.30 w sali A1 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły. Zapraszamy również przedstawicieli rodziców uczniów klas pierwszych.

Ze względów sanitarno - epidemiologicznych spotkania odbędą się w maseczkach ochronnych!!!

Przydział sal na spotkania wychowawców z rodzicami uczniów:

klasa

wychowawca

sala

2at

MB

mgr Magdalena Baranowska

B102

2bt

DH

mgr Dagmara Hoffmann

B1

2cd

KR

mgr Anita Krasińska

B5

2ATg

AJ

mgr Aleksandra Zaremba-Jodłowska

B201

2BTg

AM

mgr Agnieszka Matysiak

B4

2CTg

LZ

mgr inż. Łukasz Zgórski

C100

3at

DM

mgr Magdalena Durczak-Ciempa

B103

3bt

AK

mgr Arkadiusz Konarzewski

B100

3ct

RY

mgr inż. Robert Rydzewski

B2

3dt

MO

mgr Marta Kaźmierczak

spotkanie odbędzie się 8.09.2020 godz. 16.00 sala B105

4at

SA

mgr Agnieszka Pior-Szklarska

B104

4bt

SJ

mgr Sławomir Jósiak

B203

4ct

BL

mgr inż. Bożena Rawicka-Łukaszczyk

B3

2M

KI

mgr Iwona Krause

B204

2EL

JB

mgr inż. Jakub Balcerzak

B105

2K

SK

mgr Szymon Klesiński

C2

2mg

DG

mgr Dominik Gierszewski

C101

2elg

RM

mgr Robert Michniewski

B202

2kg

KT

mgr inż. Tomasz Kasprowicz

D107

3me

BA

mgr Andrzej Burchacki

D105

3ml

MF

mgr Maciej Frankowski

C109

3k

AZ

mgr Anna Zielińska

D106

        W tym dniu obowiązuje zastępczy plan lekcji. Lekcje trwają 40 minut. Zajęcia warsztatowe odbywają się wg normalnego rozkładu.

Nr kolejny lekcji

Czas trwania

1

7.15 – 7.55

2

8.00 – 8.40

3

8.45 – 9.25

4

9.30 – 10.10

5

10.15 – 10.55

6

11.10 – 11.50

7

11.55 – 12.35

8

12.40 – 13.20

9

13.25 – 14.05

10

14.20 – 15.00

11

15.05 – 15.45

12

15.50 – 16.30

Podpisał: Ireneusz Kulczyk – wicedyrektor

 

Rok Szkolny 2020/2021

***************************************************************************************************************
***************************************************************************************************************

Rok Szkolny 2019/2020

 

Komunikat  10 - 2019/2020                     

 

Szkolny zestaw podręczników na Rok Szkolny 2020/21

 

Komunikat  9 - 2019/2020                     

W sprawie: Zakończenia Roku Szkolnego 2019/20 i rozdania świadectw uczniom

1.      W piątek 26.06.2020 roku odbędzie się rozdanie świadectw ukończenia nauki w roku szkolnym 2019/2020.

2.      Wychowawcy wręczą świadectwa szkolne swoim wychowankom bez organizowania spotkania klasowego. W wyznaczonych salach uczniowie będą odbierać świadectwa
z zachowaniem dystansu społecznego min. 1,5 m.

3.      Uczniowie z oddziałów udających się do sal A1 i A4 wchodzą wejściem głównym od strony ul. Powstańców Wielkopolskich.

4.      Uczniowie z oddziałów udających się do sali C101 wchodzą wejściem bocznym, tzw. wf z dziedzińca szkoły. Na dziedziniec należy wejść przez bramę stacji kontroli pojazdów z ul. Powstańców Wielkopolskich lub z ul. Gajowej.

5.      Uczniowie z oddziałów udających się sal D105 i D107 wchodzą wejściem bocznym (klatka schodowa) do budynku D z dziedzińca szkoły. Na dziedziniec należy wejść przez bramę stacji kontroli pojazdów z ul. Powstańców Wielkopolskich lub z ul. Gajowej.

6.      Absolwenci branżowej szkoły 1 stopnia (3k, 3ml, 3mm) podpisują odbiór świadectw w Księdze Absolwentów.

7.      Uczniowie udający się na dziedziniec nie przechodzą przez hol główny szkoły. Zabrania się również wchodzenia do remontowanego budynku B.

8.      Wszyscy wychowawcy i uczniowie wchodząc do budynków szkolnych obowiązkowo przemywają ręce płynem dezynfekującym i poruszają się w maseczkach ochronnych.

9.      Przydział sal i godzin rozdania świadectw jest następujący:

sala

A1

A4

C101

D105

D107

godz.

oddział - wychowawca

8.00 – 8.45

1bt – DH

1M – KI

1at – MB

1cd – KR

3k – LO

9.00 – 9.45

1ATg – AJ

2k – AZ

1BTg – AM

1CTg – LZ

3ml – TK

10.00 – 10.45

2at – DM

2bt – AK

1EL – JB

1k – SK

3mm – LM

11.00 – 11.45

2ml – MF

2dt – MO

3at – SA

3bt – SJ

3ct – JZ

12.00 – 12.45

1elg – RM

2me – BA

2ct – RY

1mg – DG

1kg – KT

Uwaga!!! Wszyscy uczniowie przypisani do sali A1 odbierają świadectwa w sali gimnastycznej. Wejście do budynku przez wejście boczne wf z dziedzińca szkolnego.

 

Podpisał: Ireneusz Kulczyk – wicedyrektor

 

Komunikat  8 - 2019/2020                     

W sprawie: Spotkań wychowawców z Rodzicami uczniów wszystkich klas i posiedzenia Rady Rodziców

1.      Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego 2019/2020, we czwartek 13 lutego 2020 roku zostaje zmieniony rozkład dnia pracy:
            • 8.00 – 9.50 Analityczne posiedzenie Rady pedagogicznej – sala A1.
            • 10.00 – rozpoczęcie zajęć lekcyjnych wg zastępczego planu – od 2 lekcji!!!. Zajęcia zostaną zawieszone po 11 lekcji, tj. o godz. 15.55.
            • 16.10 i 17.00 odbędą się spotkania informacyjne wychowawców klas z rodzicami uczniów. Tematem spotkań jest podsumowanie pracy i analiza wyników nauczania
w   pierwszym semestrze.
            • 16.30 w Sali A1 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców z Dyrektorem. Każdy oddział reprezentuje jeden rodzic z Rady Klasowej. Wychowawców proszę
o uzgodnienie z rodzicami obecności przedstawiciela klasy.


2.      W dniu wywiadówek zajęcia odbywają się wg zastępczego planu, zajęcia warsztatowe w szkole i zakładach, gdzie opiekę sprawują nauczyciele zatrudnieni w szkole rozpoczną się o godz. 10.30. W pozostałych warsztatach zajęcia odbywają się normalnie.

3. Podaję zastępczy plan lekcji (30 min.)

Nr kolejny lekcji

Czas trwania

2

10.00 – 10.30

3

10.35 – 11.05

4

11.10 – 11.40

5

11.45 – 12.15

6

12.20 – 12.50

7

13.00 – 13.30

8

13.35 – 14.05

9

14.10 – 14.40

10

14.45 – 15.15

11

15.25 – 15.55

5. Zmiany w planie:
          • 1 lekcja – oddziały przychodzą później (na 2 lekcję):
3mm, 1bt, 1BTg, 2at, 2bt, 3at
          • 12 lekcja – oddział zwolniony do domu – 3ml
6. Poniżej przedstawiam przydział sal, w których odbędą się spotkania.

klasa

wychowawca

sala

godz. 16.10

sala

godz. 17.00

1at

MB

C101

-

1bt

DH

B202

-

1cd

KR

B3

-

1ATg

AJ

B201

-

1BTg

AM

B203

-

1CTg

LZ

B4

-

2at

DG

B1

-

2bt

AK

B100

-

2ct

RY

B204

-

2dt

MO

A4a

-

3at

SA

B103

-

3bt

SJ

C109

-

3ct

BL (zast. JZ)

-

B1

4at

TO

B2a

-

4bt

RZ

B2b

-

4ct

PK

B109

-

4dt

MM

B208

-

1M

KI

C100

-

1EL

JB

-

B204

1K

SK

B102

-

1mg

DG

B104

-

1elg

RM

B105

-

1kg

KT

D105

-

2me

BA

-

B3

2ml

MF

-

B4

2k

AZ

B200

-

3mm

LM

-

B202

3ml

TK

D107

-

3k

LO

C2

-

Podpisał: Ireneusz Kulczyk – wicedyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat  7 - 2019/2020                     

W sprawie: Spotkań wychowawców z Rodzicami uczniów wszystkich klas

Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego 2019/2020, w środę 8 stycznia 2020 roku odbędą się spotkania informacyjne wychowawców klas z rodzicami uczniów. Tematem spotkań jest przedstawienie rodzicom przewidywanych ocen za semestr pierwszy. W tym dniu wszystkie zajęcia lekcyjne odbywają się według normalnego planu lekcji.

Ulega modyfikacji plan niektórych zajęć:

Lekcje połączone:   11 lekcja – 1at – ML cały oddział ma wf

Lekcje zawieszone:  11 lekcja – 4at-Paweł Drygas, 4dt-Paweł Drygas, 1bt-Anita Krasińska, 2ml-Tomasz Kałaczyński + Jakub Balcerzak, 3k-Marek Mocydlarz, 3ml-Marek Mocydlarz,
3mm - Marek Mocydlarz.

 Wszystkich uczniów zobowiązuję do przypomnienia Rodzicom o terminie spotkań
z wychowawcami klas.

Poniżej przedstawiam przydział oddział – sala  na odbycie spotkań.

klasa

wychowawca

sala

godz. 16.10

sala godz.
17.00

1at

MB

C101

-

1bt

DH

B202

-

1cd

KR

B3

-

1ATg

AJ

B201

-

1BTg

AM

B203

-

1CTg

LZ

B4

-

2at

DG

B1

-

2bt

AK

B100

-

2ct

RY

B204

-

2dt

MO

A4a

-

3at

SA

B103

-

3bt

SJ

C109

-

3ct

BL (zast. AK)

-

B100

4at

TO

B2a

-

4bt

RZ

B2b

-

4ct

PK

B109

-

4dt

MM

B208

-

1M

KI

C100

-

1EL

JB

-

B204

1K

SK

B102

-

1mg

DG

B104

-

1elg

RM

B105

-

1kg

KT

D105

-

2me

BA

-

B3

2ml

MF

-

B4

2k

AZ

B200

-

3mm

LM

-

B202

3ml

TK

D107

-

3k

LO

C2

-

                                         

                                                                                               Przydział sala – oddział

sala

oddział - wychowawca

godz. 16.10

godz. 17.00

A4a

2dt – MO

 

B1

2at – DM

 

B2a

4at – TO

 

B2b

4bt – RZ

 

B3

1cd – KR

2me – BA

B4

1CTg – LZ

2ml – MF

B100

2bt – AK

3ct – AK

B102

1K – SK

 

B103

3at – SA

 

B104

1mg – DG

 

B105

1elg – RM

 

B109

4ct – PK

 

B200

2k – AZ

 

B201

1ATg – AJ

 

B202

1bt – DH

3mm – LM