gora

Komunikaty dla rodziców i uczniów

Odwiedziny

 

Komunikat  3 - 2022/2023                     

W sprawie: Propozycji Urzędu Miasta Bydgoszczy na ferie zimowe

 

Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz wydała pismem WE VII.2501.1.2023 komunikat następującej treści:

W związku ze zbliżającym się terminem ferii zimowych informuję, że w dniach od 30 stycznia do 10 lutego 2023 roku uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Bydgoszczy, będą mogli bezpłatnie korzystać:

- z basenów zarządzanych przez Bydgoskie Centrum Sportu, z basenu w Pałacu Młodzieży, pływalni przy Zespole Szkół nr 5 i lodowiska przy ul. Tomasza Golloba 7 w każdy dzień roboczy od chwili otwarcia do godz. 14.00

- z lodowiska Torbyd:

    w pierwszym tygodniu: poniedziałek, środa, piątek godz. 11.00 - 14.30
                                       wtorek, czwartek godz. 9.30 - 12.30

    w drugim tygodniu:       poniedziałek, czwartek godz. 8.00 - 12.30
                                       wtorek, środa, piątek godz. 9.30 - 12.30

Uczniowie będą mogli bezpłatnie korzystać z ww. obiektów po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.

 

podpisał: Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

 

Komunikat  2 - 2022/2023                     

W sprawie: Organizacji spotkań wychowawców z Rodzicami uczniów

Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego, we wrześniu odbędą się spotkania wychowawców z Rodzicami uczniów. Terminy spotkań są następujące:

 • poniedziałek  5 września 2022 o godz. 17.00 – spotkania organizacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych;

Przydział sal:

klasa

wychowawca

sala

1at

mgr Monika Jankowska

B201

1bt

mgr Magdalena Grabowska

B202

1ct

mgr Sławomir Jósiak

B203

1dt

mgr Monika Żabińska

B102

1et

mgr Magdalena Durczak-Ciempa

B105

1Ma

mgr Ewelina Olejewicz

B4

1Mb

mgr Dominik Gierszewski

C101

1E

mgr inż. Robert Rydzewski

B204

1K

mgr Anna Zielińska

B5

W tym dniu zajęcia lekcyjne odbywają się wg standardowego planu lekcji (45 min.)

Przesunięcia przydziału sal:

12 lekcja – 4cd – JR – geografia – sala B1

12 lekcja – 3EL/2 – ME – Mechatronika – sala B2

 • środa 14 września 2022 o godz. 17.00 – spotkania organizacyjne dla rodziców uczniów pozostałych klas;

Przydział sal:

klasa

wychowawca

sala

2at

PK

B102

2bt

MA

B104

2cd (16.30)

JZ

B1

3at

DR

B3

3bt

MM

B105

3cd (17.30)

JZ

B1

4ATg

AJ

B201

4BTg

AM

B2

4CTg

LZ

C100

4at

MB

B103

4bt

DH

B4

4cd

KR

B5

2M

MF

B203

2EL

LM

B202

2K

TO

C101

3M

ML

B204

3EL

TK

D107

3K

LO

C2

W tym dniu zajęcia lekcyjne odbywają się wg standardowego planu lekcji (45 min.)

Przesunięcia przydziału sal:

12 lekcja – 4CTg – SJ – fizyka – sala B100

12 lekcja – 2K– JR – geografia – sala B200

12 lekcja – 3M – TK – Pracownia – klasa zwolniona

12 lekcja – 2M – MF – wychowanie fizyczne – klasa zwolniona

 

 •  środa 14 września 2022 o godz. 18.00 w Sali A1 – spotkanie Dyrektora Szkoły z delegatami oddziałów do Rady Rodziców.
  Dyrektor Szkoły prosi Sz. P. Rodziców o obecność na zebraniu Rady z uwagi na ważne sprawy organizacyjne.

 

 

podpisał: Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

 

Komunikat  1 - 2022/2023                     

W sprawie: Organizacji rozpoczęcia Roku Szkolnego 2022/23

 

Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego 2022/2023, w czwartek 1 września 2022 roku rozpocznie się nowy rok szkolny. Harmonogram inauguracji jest następujący:

Godzina 8.00 i 9.00 – Wychowawcy klas programowo wyższych przywitają swoich wychowanków w salach wg wykazu.

Godzina 11.30 – wszyscy uczniowie klas pierwszych technikum i szkoły branżowej spotkają się w wyznaczonym miejscu na akademii.

UWAGA!
Dzień rozpoczęcia roku szkolnego jest świętem szkoły, obowiązuje więc odpowiedni strój: długie spodnie i gładka koszula (najlepiej biała).
Nie będą tolerowane stroje wakacyjne typu spodenki bermudy, kwieciste koszule itp. stroje.

            Po zakończeniu akademii uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami przejdą do sal lekcyjnych na spotkania zapoznawczo – informacyjne, wg wykazu:

sala

godziny spotkań

 

oddział

wychowawca

sala

8.00

9.00

po akademii

A1

 

 

 

1at

JM

B201

A4/a

 

 

 

1bt

MG

B202

B1

2cd – JZ

3cd – JZ

 

1ct

SJ

B203

B2

4BTg – AM

 

 

1dt

ZM

B102

B3

3at - DR

 

 

1et

DM

B105

B4

4bt – DH

 

1Ma – EO

2at

PK

B102

B5

4cd – KR

 

1K – AZ

2bt

ET

B104

B100

 

 

 

2cd

JZ

B1

B102

2at – PK

 

1dt – ZM

3at

DR

B3

B103

4at – MB

 

 

3bt

MM

B105

B104

2bt – ET

 

 

3cd

JZ

B1

B105

3bt – MM

 

1et – DM

4at

MB

B103

B200

 

 

 

4bt

DH

B4

B201

4ATg – AJ

 

1at – JM

4cd

KR

B5

B202

2EL – LM

 

1bt – MG

4ATg

AJ

B201

B203

2M – MF

 

1ct – SJ

4BTg

AM

B2

B204

3M – ML

 

1E – RY

4CTg

LZ

C100

B208

 

 

 

1Ma

EO

B4

C2

3K – LO

 

 

1Mb

DG

C101

C100

4CTg – LZ

 

 

1E

RY

B204

C101

2K – TO

 

1Mb – DG

1K

AZ

B5

C109

 

 

 

2M

MF

B203

D105

 

 

 

2EL

LM

B202

D106

 

 

 

2K

TO

C101

D107

3EL – TK

 

 

3M

ML

B204

 

 

 

 

 

3EL

TK

D107

 

 

 

 

 

3K

LO

C2

podpisał: Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

 

 

Rok Szkolny 2022/2023

***************************************************************************************************************
***************************************************************************************************************

Rok Szkolny 2021/2022

 

 

Komunikat  11 - 2021/2022                     

W sprawie: Organizacji zakończenia Roku Szkolnego 2021/22

1.      W piątek 24.06.2022 roku odbędzie się rozdanie świadectw ukończenia nauki w roku szkolnym 2021/2022;

2.      W wyznaczonych salach wychowawcy wręczą świadectwa szkolne swoim wychowankom na spotkaniach klasowych. Wychowawcy przypomną uczniom zasady bezpiecznego wypoczynku letniego;

3.       Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 12 Samochodowej otrzymają świadectwa ukończenia szkoły przy udziale przedstawiciela Dyrekcji, a po zakończeniu spotkania udadzą się wraz
z wychowawcą na hol oraz przed budynek szkoły w celu wykonania pamiątkowej fotografii.
Nauczyciele uczący w tych klasach będą mile widziani na uroczystościach.

·                      * godz. 10.00 opiekunami klas kończących będą Iwona Krause, Tomasz Kałaczyński i Szymon Klesiński;

·                       * godz. 12.00 opiekunami klas kończących będą Dominik Gierszewski, Robert Michniewski, Tomasz Kasprowicz;

4.      Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 12 Samochodowej podpisują odbiór świadectw w Księdze Absolwentów. Proszę absolwentów o dopilnowanie tej formalności.

5.    Przydział sal na spotkania z wychowawcami:

sala

 

 

klasa

wych.

sala

8.00

10.00

12.00

A1

-

3M, 3EL, 3K

3mg, 3el, 3kg

1at

PK

B102

A4/a

-

 

 

1bt

RZ

B202

B1

8.00 – 1cd – JZ

9.00 – 2cd - JZ

 

 

1cd

JZ

B1

B2

3BTg – AM

 

 

2at

DR

B4

B3

1M – MF

 

 

2bt

MM

B105

B4

2at – DR

 

 

2cd

JZ

B1

B5

3cd – KR

 

 

3at

MB

B103

B100

-

 

 

3bt

DH

C101

B102

1at – PK

 

 

3cd

KR

B5

B103

3at – MB

 

 

3ATg

AJ

B201

B104

-

 

 

3BTg

AM

B2

B105

2bt – MM

 

 

3CTg

LZ

C100

B200

-

 

 

 

 

 

B201

3ATg – AJ

 

 

1M

MF

B3

B202

1EL – LM

 

 

1EL

LM

B202

B203

1K – TO

 

 

1K

TO

B203

B204

2M – ML

 

 

2M

ML

B204

B208

-

 

 

2EL

TK

D107

C2

2K – LO

 

 

2K

LO

C2

C100

3CTg – LZ

 

 

3M

KI

A1

C101

3bt – DH

 

 

3EL

wz. TK

A1

C109

-

 

 

3K

SK

A1

D105

-

 

 

3mg

DG

A1

D106

-

 

 

3elg

RM

A1

D107

2EL – TK

 

 

3kg

KT

A1

 

Podpisał:  mgr inż.  Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

Komunikat  10 - 2021/2022                     

W sprawie: Organizacji organizacji pracy szkoły w dniu 15.06.2022

W środę 15.06.2022 roku o godz. 8.00 w sali A1 odbędzie się klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej. W związku z tym obowiązuje zmiana organizacji pracy na zajęciach teoretycznych i praktycznych.

Zastępczy plan lekcji na dzień 15 czerwca 2022 r. (lekcje 30 min.).

Nr kolejny lekcji

Czas trwania

1

9.55 - 10.25

2

10.30 - 11.00

3

11.05 - 11.35

4

11.40 - 12.10

5

12.15 - 12.45

6

12.50 - 13.20

7

13.25 - 13.55

8

14.00 - 14.30

9

14.35 - 15.05

10

15.10 - 15.40

11

15.45 - 16.15

12

16.20 - 16.50

13

16.55- 17.25

 

Zajęcia praktyczne prowadzone przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu rozpoczynają się o godzinie:

-  ośrodek egzaminacyjny  - 10.00

- stacja kontroli pojazdów – 10.00

- zakłady pracy – 10.00

 

Podpisał:  mgr inż.  Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

 

Komunikat  9 - 2021/2022                     

W sprawie: Organizacji Dnia Sportu 1.06.2022

 • W środę 1.06.2022 obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka – u nas Dzień Sportu. W tym dniu wszystkie klasy odbywające zajęcia teoretyczne nie będą miały tych zajęć, ale uczestniczą w grach sportowych. Obecność w szkole jest obowiązkowa, jest to tylko dzień wolny od zajęć dydaktycznych, wychowawcy lub przypisani zastępcy odnotują frekwencję w dzienniku lekcyjnym jako lekcję wychowawczą.
 • Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 9.30 i zgłaszają się
  w wyznaczonych salach u wychowawców. Przejście do sal na 1 piętrze wyłącznie wąską klatką schodową.
 • Ze względu na egzaminy zawodowe w salach B100, B200 i B204 w budynku B obowiązuje ciche zachowanie.
 • Wszystkie zajęcia warsztatowe, również w Ośrodku Egzaminacyjnym odbywają się wg normalnego planu lekcji;
 • Klasa 3elg – grupa 1(E) przychodzi do szkoły, grupa 2 (L) odbywa zajęcia praktyczne u pracodawców;
 • Wszyscy nauczyciele, którzy mają w tym dniu planowe zajęcia przychodzą do szkoły na godz. 9.30 i są w dyspozycji Dyrekcji i organizatorów imprezy.
 • Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali regulamin i harmonogram rozgrywek:

Regulamin

1.      Dzień Sportu Zespołu Szkół Samochodowych będzie odbywać się 01.06.2022 w godzinach 10.00-13.00.

2.      W Dniu Sportu biorą udział wszystkie klasy, wyłączając te, które odbywają praktyki lub mają egzamin zawodowy.

3.      Klasy zbierają punkty, biorąc udział w 11 różnych konkurencjach wg załączonego harmonogramu.

4.      Za udział każdego ucznia klasa otrzymuje 1 punkt. Zdobywając najlepszy wynik uczeń dla klasy zdobywa 10 punktów, za drugie miejsce 9 punktów itd. do miejsca dziewiątego, za które klasa otrzymuje dwa punkty.

5.       Klasy będą miały około 15 minut na każdą konkurencję.

6.      Aby klasa została sklasyfikowana,  w każdej konkurencji musi brać udział 5 osób z każdej klasy, a we wszystkich konkurencjach co najmniej 50 % stanu klasy.

7.      Klasa, która zbierze największą ilość punktów we wszystkich konkurencjach otrzyma nagrodę.

8.      Podczas udziału w konkurencjach opiekę nad klasami sprawują wychowawcy lub inni wyznaczeni nauczyciele.

9.      W przypadku takiej samej ilości punktów o miejscu zdecyduje zwycięstwo klasy w dodatkowej konkurencji - przeciąganie liny.

10.  Każdy wychowawca wypełnia listę klasy na podanym druku (załącznik do zarządzenia) i przynosi ją lub przekazuje zastępującemu nauczycielowi – opiekunowi w środę do stanowisk podczas konkurencji.

11.  Po wszystkich konkurencjach i sprzątnięciu stanowisk (około godziny 13:15) odbędzie się mecz siatkówki nauczyciele vs. uczniowie

 

 

Wykaz konkurencji i sędziów :

1. Rzuty osobiste (5 rzutów) – boisko –D.Hoffmann  / T.Jarzyna

2. Rzuty za 3punkty (3 rzuty) – boisko -  D.Hoffmann / T.Jarzyna

3. Wyciskanie kettla  w staniu na ilość – plac manewrowy  Ł.Myszkowski / S.Klesiński

4. Ringo – rzucanie do celu  – plac  manewrowy – Ł.Myszkowski / S.Klesiński

5. Slalom z alkogoglami – boisko- M.Frankowski / M.Głowacki

6. Slalom/tor przeszkód – boisko- M.Frankowski / M.Głowacki

7. Żonglerka piłką do nogi –  boisko –  T.Owczarzak / A.Burchacki

8. Strzały do małych bramek (5 strzałów) – boisko – T.Owczarzak / A.Burchacki

9. Dart – 3 rzuty – A1  – R.Michniewski / P.Kowalski

10.  Ergometry na dystansie 200m -  A1 – R.Michniewski /  P.Kowalski

 1. Odbicia piłki siatkowej do celu – boisko – S.Jósiak / D.Hoffmann
 2. Zajęcia z pierwszej pomocy – D105 – Piotr Gryczka
 3. Przeciąganie liny do dwóch zwycięstw (dwie klasy o tej samej ilości punktów) – boisko/sala gimnastyczna w wyznaczonym dniu tygodnia. (w środę na Sali gimnastycznej odbywają się egzaminy zawodowe).

 

Harmonogram zabaw sportowych

Uwaga!!! Na czerwono zmiany przydziału sal i opiekunów.

L.p.

Klasa

Sala

Opiekun

Numer stanowiska / konkurencji - czas rozpoczęcia

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1M

B1

MO

10:00

10:00

10:20

10:20

10:40

10:40

11:00

11:00

11:20

11:20

12:40

12:20

2

1EL

B2

LM

10:00

10:00

10:20

10:20

10:40

10:40

11:00

11:00

11:20

11:20

12:40

12:20

3

1K

B3

AM

10:20

10:20

10:40

10:40

11:00

11:00

11:20

11:20

11:40

11:40

10:00

12:40

4

1bt

B4

ET

10:40

10:40

11:00

11:00

11:20

11:20

11:40

11:40

12:00

12:00

10:20

10:00

5

1cd

B5

RZ

11:00

11:00

11:20

11:20

11:40

11:40

12:00

12:00

12:20

12:20

10:40

10:20

6

2EL

D107

TK

11:20

11:20

11:40

11:40

12:00

12:00

12:20

12:20

12:40

12:40

11:00

10:40

7

2K

B105

MS

11:40

11:40

12:00

12:00

12:20

12:20

12:40

12:40

10:00

10:00

11:20

11:00

 8

3M

B104

KI

12:00

12:00

12:20

12:20

12:40

12:40

10:00

10:00

10:20

10:20

11:40

11:20

9

3EL

B103

MG

12:00

12:00

12:20

12:20

12:40

12:40

10:00

10:00

10:20

10:20

11:40

11:20

10

3m

B102

MB

12:20

12:20

12:40

12:40

10:00

10:00

10:20

10:20

10:40

10:40

12:00

11:40

11

2at

C100

DR

12:20

12:20

12:40

12:40

10:00

10:00

10:20

10:20

10:40

10:40

12:00

11:40

12

2bt

C101

MM

12:40

12:40

10:00

10:00

10:20

10:20

10:40

10:40

11:00

11:00

12:20

12:00

13

2cd

C109

JZ

12:40

12:40

10:00

10:00

10:20

10:20

10:40

10:40

11:00

11:00

12:20

12:00

Żółty kolor – pierwsza konkurencja dla klasy

Klasa zaczynająca konkurencję później niż 10.00 lub mająca przerwę między konkurencjami korzysta z przydzielonej sali lub kibicuje pozostałym klasom z parkingu przy boisku

 

1 - boisko –  rzuty osobiste (5 rzutów) –  D.Hoffmann / T.Jarzyna

2 - boisko – rzuty za 3punkty (3 rzuty) –  D.Hoffmann / T.Jarzyna

3 - plac manewrowy – wyciskanie kettla  w staniu na ilość – Ł.Myszkowski / Sz.Klesiński

4 - plac manewrowy – ringo- rzucanie do celu  – Ł.Myszkowski / Sz.Klesiński

5 - boisko – slalom z alkogoglami –  M.Frankowski / M.Głowacki/Ł.Orchowski

6 - boisko – slalom/tor przeszkód – M.Frankowski / M.Głowacki/Ł.Orchowski

7 - boisko – żonglerka piłką do nogi –  T.Owczarzak / A.Burchacki

8 - boisko – Strzały do małych bramek (5 strzałów) – T.Owczarzak / A.Burchacki

9 - ergometry – A1  – R.Michniewski /P.Kowalski

10 - Dart - 3 rzuty – A1  – R.Michniewski / P.Kowalski

11 – boisko – odbicia piłki siatkowej do celu –  S.Jósiak / D.Hoffmann

 

 • Wszystkim życzymy udanej zabawy i miło spędzonego dnia.

 

Podpisał:  mgr inż.  Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

Komunikat  8 - 2021/2022                     

W sprawie: Organizacji spotkań Rodziców uczniów z wychowawcami

Informuję Sz. P. Rodziców naszych uczniów, że zgodnie z harmonogramem roku szkolnego 2021/2022, we wtorek 31.05.2022 roku o godz. 17.00 odbędą się spotkania informacyjne wychowawców wszystkich klas z rodzicami uczniów. Tematem spotkań jest przedstawienie rodzicom przewidywanych ocen rocznych uczniów.
W tym dniu wszystkie zajęcia lekcyjne odbywają się według normalnego planu lekcji.
Uwaga!
Z przyczyn organizacyjnych spotkanie Rodziców uczniów klasy 1cd z wychowawcą odbędzie się o godz. 16.10 w sali A1

Poniżej przedstawiam przydział sal na spotkania:

klasa

wychowawca

sala

Uwagi

1at

PK

B102

 

1bt

ET

B4

 

1cd

JZ

A1

16.00

2at

DR

B5

 

2bt

MM

B105

 

2cd

JZ

A1

17.00

3at

MB

B103

 

3bt

DH

C109

 

3cd

KR

B100

 

3ATg

AJ

B201

 

3BTg

AM

B2

 

3CTg

LZ

B203

 

1M

MF

B204

 

1EL

LM

B202

 

1K

TO

B1

 

2M

ML

B200

 

2EL

TK

D107

 

2K

LO

C2

 

3M

KI

C100

 

3EL

BL

B104

 

3K

SK

A4A

 

3mg

DG

C101

 

3el

RM

D105

 

3kg

KT

D106

 

 

 

Podpisał:  mgr inż.  Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

Komunikat  7 - 2021/2022                     

W sprawie: Organizacji Rekolekcji Wielkopostnych
w Zespole Szkół Samochodowych

 

podstawa prawna:

ü  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach,
z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2020, poz.983)

W Roku Szkolnym 2021/2022 Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów odbędą się w dniach  4-5-6.04.2022 roku. W związku z tym organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

·         Wszyscy uczniowie uczęszczający na lekcje religii są upoważnieni do udziału w rekolekcjach, a w przypadku udziału – do zwolnienia z zajęć dydaktycznych. Pozostali uczniowie odbywają planowe zajęcia edukacyjne.

·         Rekolekcje zostaną przeprowadzone w sposób zdalny za pomocą platformy YouTube w czasie rzeczywistym;

·         Nauki rekolekcyjne dla wszystkich uprawnionych uczniów odbędą się w poniedziałek i wtorek (4-5.04.2022) w Sali D105 w godzinach 9.00 – 12.00.

·         W środę 6.04.2022 uprawnieni uczniowie udają się z domu na spotkanie rekolekcyjno-ewangelizacyjne do hali sportowej przy  XI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Cichej 59.

·         Udział w rekolekcjach nie jest obowiązkowy, w przypadku rezygnacji uczniowie mają obowiązek uczestnictwa w planowych zajęciach dydaktycznych;

·         W czasie rekolekcji wszystkie zajęcia zdalne i stacjonarne pozostałych uczniów, w tym warsztatowe, odbywają się normalnie;

·         Zajęcia religii wynikające z planu, w dniach rekolekcji nie odbędą się. Uczniowie biorący udział w rekolekcjach będą mieli na lekcji religii status obecny;

·         Katecheci mają obowiązek odnotować imienną frekwencję uczniów na rekolekcjach, a po ich zakończeniu (czwartek) przekazać ją wychowawcom poszczególnych oddziałów celem wprowadzenia jej do e-dziennika;

·         W czasie rekolekcji nauczyciele innych przedmiotów wszystkie nieobecności zapisują ze statusem nieobecny.

·         Wychowawcy poszczególnych klas w terminie do 15.04.2022 wprowadzą zapisy w e-dzienniku dla uczniów uczestniczących w rekolekcjach ze statusem delegowany;

 

Podpisał:  mgr inż.  Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

 

Komunikat  6 - 2021/2022                     

W sprawie: Modyfikacji organizacji nauczania stacjonarnego w ramach pracowni
dla uczniów klas   technikum samochodowego
oraz  branżowej szkoły samochodowej I stopnia
w okresie zdalnego nauczania od 7.02.2022 do 27.02.2022 wg planu semestru II

W wyznaczonym okresie zajęcia pracowni będą realizowane metodą hybrydową. Zajęcia stacjonarne nauczyciele będą prowadzić z uruchomioną łącznością na platformie MS TEAMS. Łączność zdalna jest skierowana do uczniów dojeżdżających spoza Bydgoszczy. Wyznaczone zajęcia pracowni ze względów organizacyjnych będą prowadzone w systemie zdalnym, aby uczniowie nie musieli wielokrotnie w ciągu dnia się przemieszczać.

Plan oraz czas jego realizacji może ulec modyfikacji w zależności od sytuacji epidemiologicznej i decyzji Dyrektora Szkoły oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

zajęcia pracowni w szkole

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zajęcia pracowni zdalne

pracownia zdalna zgodnie z planem lekcji danego dnia

 przejazd z domu/do domu

P

przewidywana 1 godz. lekcyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

poniedziałek

godziny lekcyjne

klasa

n-l

nazwa zajęć

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2EL/1

LZ

P-DMPS

 

 

 

 

 

 

 

P

pracownia

 

 

 

2K

LO

P-EŚTD

pracownia zdalna zgodnie z planem lekcji danego dnia

3K/1

WA

P-EŚTD

pracownia

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3K/2

WA

P-EŚTD

 

 

 

 

 

P

pracownia

 

 

 

 

 

3at/1

AK

P-DPS

pracownia zdalna zgodnie z planem lekcji danego dnia

3ATg/2

Li

P-DPiZPS

 

 

 

 

 

 

P

pracownia

 

 

 

 

3BTg/2

ZM

P-OiZOPS

pracownia zdalna zgodnie z planem lekcji danego dnia

3BTg/1

Li

P-DPiZPS

 

 

 

 

 

 

 

 

P

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wtorek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2EL

LZ

P-DMSPS

 

 

 

 

 

 

P

pracownia

 

 

 

3K/1

WA

P-EŚTD

pracownia zdalna zgodnie z planem lekcji danego dnia

3kg/1

BZ

P-UŚTD

 

 

pracownia

P

 

 

 

 

 

 

 

3bt

AK

P-DPS

pracownia zdalna zgodnie z planem lekcji danego dnia

3cd/1

JB

P-DMSPS

pracownia zdalna zgodnie z planem lekcji danego dnia

3cd/2

BZ

P-EŚTD

pracownia zdalna zgodnie z planem lekcji danego dnia

3ATg/1

AZ

P-OiZOPS

pracownia zdalna zgodnie z planem lekcji danego dnia

3ATg/2

Li

P-DPiZPS

 

 

 

 

 

 

 

P

pracownia

 

 

 

3CTg/1

AZ

P-OiZOPS

pracownia zdalna zgodnie z planem lekcji danego dnia

3CTg/2

LZ

P-DEiEPS

 

 

 

P

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

środa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2K

LO

P-EŚTD

pracownia zdalna zgodnie z planem lekcji danego dnia

3mg/2

TK

P-DPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

pracownia

3elg

LZ

P-DMSPS

 

pracownia

 

 

 

 

3BTg/1

ZM

P-OiZOPS

pracownia zdalna zgodnie z planem lekcji danego dnia

3BTg/2

Li

P-DPiZPS

 

 

 

 

 

 

P

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czwartek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2M/2

KT

P-DPD

pracownia

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3M

Li

P-DPS

 

 

 

 

 

 

 

P

pracownia

 

 

3mg/1

TK

P-DPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

pracownia

3kg/2

BZ

P-UŚTD

pracownia

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3at/2

AK

P-DPS

pracownia zdalna zgodnie z planem lekcji danego dnia

3bt

AK

P-DPS

pracownia zdalna zgodnie z planem lekcji danego dnia

3cd/1

JB

P-DMSPS

 

 

 

 

 

P

pracownia

 

 

 

 

 

3cd/2

BZ

P-EŚTD

 

 

 

 

 

P

pracownia

 

 

 

 

 

3CTg/1

LZ

P-DEiEPS

pracownia

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

piątek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2M/1

KT

P-DPS

 

 

pracownia

P

 

 

 

 

 

 

 

 

3M/2

Li

P-DPS

 

 

 

 

 

 

 

P

pracownia

 

 

3EL

LZ

P-DMSPS

 

pracownia

 

 

 

 

3K/2

WA

P-EŚTD

pracownia zdalna zgodnie z planem lekcji danego dnia

3CTg/2

AZ

P-OiZOPS

pracownia zdalna zgodnie z planem lekcji danego dnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podpisał: Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

Komunikat  5 - 2021/2022 - UZUPEŁNIONY                    

W sprawie: Modyfikacji organizacji nauczania stacjonarnego w ramach pracowni
dla uczniów klas   technikum samochodowego
oraz  branżowej szkoły samochodowej I stopnia
od dnia 20.12.2021 do 7.01.2022 i od 31.01.2022 do 4.02.2022

Od poniedziałku, 20 grudnia 2021 do 7.01.2022, zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki, i w dniach 31.01.2022 do 4.02.2022 uczniowie technikum samochodowego i branżowej szkoły samochodowej realizować będą zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (plan 1 semestru)(zajęcia praktyczne, pracownie oraz praktyczna nauka jazdy) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych. Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców.

      Uczniowie klas branżowych w zawodzie lakiernik samochodowy, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Pozostałe zajęcia lekcyjne w podanych wyżej dniach odbywać się będą zdalnie, przy użyciu platformy MS TEAMS, wg normalnego planu lekcji.

Nauka hybrydowa w okresie 31.01.2022 do 27.02.2022 będzie realizowana w oparciu o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Poniżej przedstawiam  harmonogram zajęć dydaktycznych  klas z uwzględnieniem stacjonarnych zajęć pracowni na terenie szkoły w terminie do 4.02.2022: 

Uwaga:
Uczniowie dojeżdżający spoza Bydgoszczy, w porozumieniu z nauczycielem pracowni, mogą odbywać wszystkie zajęcia w trybie zdalnym, bez konieczności przyjazdu do szkoły. Odstępstwo nie dotyczy praktycznej nauki zawodu!!!

zajęcia pracowni w szkole

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zd.n.

zdalne nauczanie w domu

 

 

 

 

 

 

 

 

 przejazd z domu/do domu

P

przewidywana 1 godz. lekcyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

poniedziałek

godziny lekcyjne

klasa

n-l

nazwa zajęć

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3ATg/1

LI

P-DPiZPS

zdalne nauczanie

P

pracownia

 

 

 

3BTg/1

LI

P-DPiZPS

 

zdalne nauczanie

P

pracownia

4AT/1

AZ

P-OiNOPS

 

 

 

 

 

 

zdalne nauczanie

P

pracownia

2EL/2

LZ

P-DMSP

 

 

zdalne nauczanie

P

pracownia

P

zd.n.

 

2K/1

LO

P-ESTD

 

 

pracownia

P

zdalne nauczanie

 

3K/1

WA

P-ESTD

pracownia

P

zdalne nauczanie

 

 

 

 

 

 

 

3K/2

WA

P-ESTD

 

 

zdalne nauczanie

P

pracownia

 

 

 

 

3BTg/2

ZM

P-OiNOPS

pracownia

P

zdalne nauczanie

 

 

 

 

3at/1

AK

P-DPS

 

pracownia

P

zdalne nauczanie

 

 

 

wtorek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3ATg/2

AZ

P-OiNOPS

 

pracownia

P

zd. naucz.

P

 

 

 

 

 

 

3ATg/2

Li

P-DPiZP

 

 

 

 

 

 

 

pracownia

 

 

 

3ATg/1

AZ

P-OiNOPS

 

 

 

 

zd. naucz.

P

pracownia

P

zd. naucz.

 

3CTg/1

AZ

P-OiNOPS

 

 

z. n.

P

pracownia

P

zdalne nauczanie

 

3CTg/2

LZ

P-DEiEUPS

 

 

z. n.

P

pracownia

P

zdalne nauczanie

 

4CT/1

TL

P-OiNOPS

 

pracownia

P

zdalne nauczanie

 

 

 

3bt/1

AK

P-DPS

 

pracownia

P

zdalne nauczanie

 

 

 

3cd/1

JB

P-DMSPS

zdalne nauczanie

P

pracownia

z. n.

 

 

3cd/3

BZ

P-ESTS

zdalne nauczanie

P

pracownia

z. n.

 

 

2EL/1

LZ

P-DMSPS

 

 

zdalne nauczanie

P

pracownia

 

 

3K/1

WA

P-ESTD

pracownia

P

zdalne nauczanie

 

 

 

 

3kg/1

BZ

P-USTD

 

 

pracownia

P

zdalne nauczanie

 

 

 

środa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3BTg/1

ZM

P-OiNOPS

zdalne nauczanie

P

pracownia

 

 

 

 

 

3BTg/2

Li

P-DPiZPS

zdalne nauczanie

P

pracownia

 

 

 

 

4BT/1

AZ

P-OiNOPS

 

 

zdalne nauczanie

P

pracownia

 

 

2K/2

LO

P-ESTS

 

 

 

pracownia

P

zdalne nauczanie

 

3elg/1

LZ

P-DMSPS

 

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

3elg/2

LZ

P-DMSPS

 

 

 

 

 

pracownia

 

 

 

 

3mg/2

TK

P-DPS

 

 

 

zdalne nauczanie

P

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czwartek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3M

Li

P-DPS

 

 

 

 

zdalne nauczanie

P

pracownia

 

3mg

TK

P-DPS

 

 

 

 

zdalne nauczanie

P

pracownia

3kg/2

BZ

P-UŚTD

pracownia

P

zdalne nauczanie

 

 

 

 

3at

AK

P-DPS

 

wszystkie zajęcia zdalnie

3bt

AK

P-DPS

 

wszystkie zajęcia zdalnie

3cd/1

JB

P-DMSPS

nauczanie zdalne

P

pracownia

 

 

 

 

 

3cd/2

BZ

P-EŚTD

nauczanie zdalne

P

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

piątek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3CTg/2

AZ

P-OiNOPS

 

z. n.

P

pracownia

P

zdalne nauczanie

 

 

 

4AT/2

AZ

P-OiNOPS

pracownia

P

zdalne nauczanie

 

 

 

 

2M/1

KT

P-DPS

 

 

pracownia

P

zdalne nauczanie

 

3EL/1

LZ

P-DMSPS

 

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

3EL/2

LZ

P-DMSPS

 

 

 

 

 

pracownia

 

 

 

 

3K/2

WA

P-ESTD

 

z. n.

P

pracownia

P

zdalne nauczanie

3M/2

Li

P-DPS

 

zdalne nauczanie

P

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga!!! Harmonogram zostanie zmieniony i dostosowany do planu II semestru od poniedziałku 7.02.2022.

podpisał: Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

      

 

Komunikat  4 - 2021/2022                     

W sprawie: Organizacji Drzwi Otwartych dla rodziców uczniów

 

 Zgodnie z  harmonogramem organizacji roku szkolnego, w dniu 21.10.2021 roku (czwartek) odbędą się spotkania rodziców z nauczycielami. Formuła spotkań to „drzwi otwarte”. Wszyscy nauczyciele będą w tym dniu do dyspozycji rodziców w godzinach 16.00 – 18.00.

W czwartek obowiązuje zastępczy plan lekcji (lekcje 40 min.), zawieszone po 11 godzinie lekcyjnej;

Przydział sal na spotkania stanowi załącznik do Zarządzenia i jest wywieszony w gablocie planu zajęć.

Wszystkich przybyłych do szkoły rodziców
w przestrzeni wewnętrznej budynków szkolnych obowiązuje noszenie masek zakrywających usta i nos 
oraz zachowanie odległości sanitarnych między sobą i w kontakcie z nauczycielami.

Załącznik do Zarządzenia nr 013-2021/2022

Przydział pomieszczeń na Drzwi Otwarte
w dniu 21.10.2021 (czwartek)

wszyscy nauczyciele dyżurują w godz. 16.00 – 18.00

Lp

Nazwisko nauczyciela

Pomieszczenie

uwagi

 1.  

mgr inż. Janusz Tomas

A10

 

 1.  

mgr inż. Ireneusz Kulczyk

A6

 

 1.  

mgr Krzysztof Król

A8

 

 1.  

mgr Dariusz Średziński

D4

Ośrodek Egzam. – wejście od ul. Gajowej

 1.  

mgr inż. Jacek Wąsikowski

D5

Ośrodek Egzam. – wejście od ul. Gajowej

 1.  

mgr Alina Adamska

A4

biblioteka

 1.  

mgr inż. Jakub Balcerzak

-

zwolnienie lekarskie

 1.  

mgr Magdalena Baranowska

B5

 

 1.  

mgr Anna Butowska

B101

pokój nauczycielski

 1.  

mgr Andrzej Burchacki

C7

 

 1.  

mgr Magdalena Durczak-Ciempa

B2

 

 1.  

mgr Paweł Drygas

B1

od 16.35

 1.  

mgr Maciej Frankowski

C7

 

 1.  

mgr Dominik Gierszewski

C101

 

 1.  

mgr Michał Głowacki

B101

pokój nauczycielski

 1.  

mgr Magdalena Grabowska

B2

 

 1.  

mgr Piotr Gryczka

B4

 

 1.  

mgr Lucyna Hasse-Muller

C109

 

 1.  

mgr Dagmara Hoffmann

A7

od 16.35

 1.  

mgr Monika Jankowska

B101

pokój nauczycielski

 1.  

dr inż. Tomasz Jarzyna

B101

 

 1.  

mgr Aleksandra Jodłowska

B202

 

 1.  

mgr Sławomir Jósiak

-

zwolnienie lekarskie

 1.  

dr inż. Tomasz Kałaczyński

-

nieobecność usprawiedliwiona

 1.  

mgr inż. Tomasz Kasprowicz

D107

 

 1.  

mgr Marta Kaźmierczak

B104

 

 1.  

mgr  Szymon Klesiński

B105

 

 1.  

mgr Arkadiusz Konarzewski

B100

 

 1.  

mgr Piotr Kowalski

B102

 

 1.  

mgr Anita Krasińska

B101

 

 1.  

mgr Iwona Krause

B3

 

 1.  

dr inż. Michał Liss

Z24

 

 1.  

mgr Leszek Łuczak

B200

 

 1.  

mgr inż. Tomasz Łasecki

C100

 

 1.  

mgr Joanna Łysak-Żabicka

A1

 

 1.  

mgr inż. Marek Makarewicz

D105

 

 1.  

mgr Magdalena Marzec

B105

 

 1.  

mgr  Agnieszka Matysiak

B2

 

 1.  

mgr Riwana Mele-Zielińska

-

zwolnienie lekarskie

 1.  

mgr Robert Michniewski

A7

 

 1.  

mgr Andrzej Milewski

B103

 

 1.  

mgr Marek Mocydlarz

B101

pokój nauczycielski

 1.  

mgr Łukasz Myszkowski

C7

 

 1.  

mgr Ewelina Olejewicz

B103

 

 1.  

mgr Łukasz Orchowski

C2

 

 1.  

mgr Tomasz Ormiński

B100

 

 1.  

mgr Tomasz Owczarzak

A7

 

 1.  

mgr Inna Pawlak

B3

 

 1.  

mgr Agnieszka Pior-Szklarska

A4/A

 

 1.  

mgr inż. Bożena Rawicka-Łukaszczyk

B104

 

 1.  

mgr Danuta Rohde

B4

 

 1.  

mgr inż. Ryszard Rybarczyk

D5

Ośrodek Egzam. – wejście od ul. Gajowej

 1.  

mgr inż. Robert Rydzewski

B204

 

 1.  

mgr Marika Skornia

 B102

 

 1.  

inż. Roman Sowiński

D105

pokój nauczycielski

 1.  

mgr inż. Krzysztof Tamas

C100

 

 1.  

mgr Elżbieta Truszczyńska

B4

 

 1.  

mgr inż. Janusz Wałek

C2

 

 1.  

dr Daria Wojtkiewicz

B206

pedagog

 1.  

mgr inż. Łukasz Zgórski

Z22

 

 1.  

mgr Anna Zielińska

B208

 

 1.  

mgr Beata Ziętek

C2

 

 1.  

mgr Monika Żabińska

B208

 

 1.  

Bogdan Berkowicz

C13

pokój nauczycieli nauki jazdy

 1.  

Marek Dobek

C13

pokój nauczycieli nauki jazdy

 1.  

lic. Sławomir Ciborski

C13

pokój nauczycieli nauki jazdy

 1.  

mgr Bartosz Dobek

C13

pokój nauczycieli nauki jazdy

 1.  

mistrz Andrzej Giembski

D5

Ośrodek Egzam. – wejście od ul. Gajowej

 1.  

mgr inż. Piotr Heckert

SKP

Stacja Kontroli Pojazdów

 1.  

mgr Maciej Kuźma

D5

Ośrodek Egzam. – wejście od ul. Gajowej

 1.  

mgr Tomasz  Remiński

C13

pokój nauczycieli nauki jazdy

 1.  

mgr inż. Jerzy Zawadzki

D 5

Ośrodek Egzam. – wejście od ul. Gajowej

 1.  

mgr Tomasz Rogoziecki

D 5

Ośrodek Egzam. – wejście od ul. Gajowej

 1.  

mistrz Zbigniew Stelmach

D5

Ośrodek Egzam. – wejście od ul. Gajowej

 1.  

mgr inż. Roger Szymański

D 5

Ośrodek Egzam. – wejście od ul. Gajowej

 1.  

mgr inż. Mariusz Rakowicz

SKP

Stacja Kontroli Pojazdów

77.

mgr inż. Tadeusz Grzelak

D5

Ośrodek Egzam. – wejście od ul. Gajowej

 

podpisał: Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

Komunikat  3 - 2021/2022                     

W sprawie: Informacji o egzaminie maturalnym w sesji 2021-2022

            Informacja dla uczniów i rodziców klas czwartych  technikum, dotycząca egzaminu maturalnego w maju 2022.

 

Harmonogram egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 - Część pisemna

             Informuję, że na stronie www Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostępne są:

podpisał: Krzysztof Król –wicedyrektor

 

Komunikat  2 - 2021/2022                     

W sprawie: Harmonogramu spotkań wychowawców z Rodzicami uczniów

Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego, we wrześniu odbędą się spotkania wychowawców z Rodzicami uczniów. Terminy spotkań są następujące:

·         czwartek 2 września 2021 o godz. 17.00 – spotkania organizacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych;

Przydział sal:

klasa

wychowawca

sala

1at

PK

B102

1bt

RZ

B202

1cd

JZ

B1

1M

MF

B103

1EL

LM

B201

1K

SA

B105

 

·         środa 8 września 2021 o godz. 17.00 – spotkania organizacyjne dla rodziców uczniów pozostałych klas;

Przydział sal:

klasa

wychowawca

sala

2at

DR

B3

2bt

MM

B105

2cd

JZ

B1

3at

MB

B102

3bt

DH

B4

3cd

KR

B5

3ATg

AJ

B201

3BTg

AM

B2

3CTg

LZ

B203

4ATg

DM

D106

4BTg

AK

B100

4CTg

RY

B204

4DTg

MO

B104

2M

ML

B103

2EL

TK

D107

2K

LO

C2

3M

KI

C100

3EL

JB

B202

3K

SK

C109

3mg

DG

C101

3elg

RM

B200

3kg

KT

D105

 

·         środa 8 września 2021 o godz. 16.30 w sali A1 –  Dyrektor Szkoły zaprasza przedstawicieli Rodziców na spotkanie  Rady Rodziców.

 

podpisał: Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

Komunikat  1 - 2021/2022                     

W sprawie: Harmonogramu rozpoczęcia Roku Szkolnego 2021/22

Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego w środę 1 września 2021 rozpocznie się nowy rok szkolny. Harmonogram inauguracji jest następujący:

Godzina 8.00 i 9.00 – Wychowawcy klas programowo wyższych przywitają swoich wychowanków w salach wg wykazu.

Godzina 11.00 – wszyscy uczniowie klas pierwszych technikum i szkoły branżowej spotkają się na akademii w sali gimnastycznej.

Po zakończeniu akademii uczniowie klas pierwszych przejdą wraz z wychowawcami do sal lekcyjnych na spotkania klasowe.

Przypominam, że rozpoczęcie Roku Szkolnego jest świętem szkoły. W tym dniu obowiązuje strój odświętny.

Ze względów epidemiologicznych na terenie budynków szkolnych obowiązuje noszenie masek zakrywających usta i nos.

sala

godziny spotkań

 

klasa

wych.

sala

8.00

9.00

po akademii

A1

-

-

-

1at

PK

B102

A4/a

-

-

-

1bt

RZ

B202

B1

-

2cd-JZ

1cd-JZ

1cd

JZ

B1

B2

3BTg-AM

-

-

2at

DR

B3

B3

2at-DR

-

-

2bt

MM

B105

B4

-

3bt-DH

-

2cd

JZ

B1

B5

3cd-KR

3K-SK

-

3at

MB

B102

B100

4BTg-AK

-

-

3bt

DH

B4

B102

3at-MB

-

1at-PK

3cd

KR

B5

B103

-

2M-ML

1M-MF

3ATg

AJ

B201

B104

-

4DTg-MO

-

3BTg

AM

B2