gora

Komunikaty dla rodziców i uczniów

Odwiedziny

 

Komunikat  9 - 2018/2019                     

W sprawie: Organizacji zakończenia Roku Szkolnego 2018/2019

 • Zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw promocyjnych uczniom klas programowo niższych odbędzie się
  w środę 19 czerwca o godz. 9.00 wg przydziału sal jak niżej.
 • Zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich Zasadniczej Szkoły Samochodowej w formie uroczystości szkolnej odbędzie się
  w środę 19 czerwca o godz. 11.00 w sali A1. Rodzice absolwentów są zawsze mile widziani.

   

sala

godz.9.00

godz. 11.00

 

klasa

sala

klasa-wychowawca

klasa-wychowawca

B1

2ct - BL

 

1at

B3

B3

1at - MB

 

1bt

B100

B4

3at - TO

 

1ct

B204

B100

1bt - AK

 

1dt

B103

B102

3ct - PK

 

2at

B104

B103

1dt - MO

 

2bt

B203

B104

2at - MG

 

2ct

B1

B105

3dt - MM

 

3at

B4

B200

1k - AZ

 

3bt

B202

B201

2mm - LM

 

3ct

B102

B202

3bt - RZ

 

3dt

B105

B203

2bt - SJ

 

1me

D105

B204

1ct - DR

 

1ml

D106

C2

2k - LO

 

1k

B200

C100

1me - BA

 

2mm

B201

C101

1ml - MF

 

2ml

D107

D107

2ml - TK

 

2k

C2

A1

-

3az - KI

3az

A1

-

3bz - SK

3bz

-

3el - PG

3el

 

Podpisał: Ireneusz Kulczyk – wicedyrektor

 

Komunikat  8 - 2018/2019                     

W sprawie: Spotkań  wychowawców z Rodzicami uczniów 

 

Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego 2018/2019, we wtorek 4.06.2019 roku o godz. 16.10 odbędą się spotkania informacyjne wychowawców wszystkich klas  z rodzicami uczniów. Tematem spotkań jest przedstawienie rodzicom przewidywanych ocen rocznych uczniów, 
a także informacja o procedurach szkolnych zwiększających bezpieczeństwo uczniów.

W tym dniu wszystkie zajęcia lekcyjne odbywają się według normalnego planu lekcji.

Wychowawców wyjeżdżających na praktykę Erasmus+ zastąpią inni nauczyciele uczący w tych oddziałach.

Poniżej przedstawiam przydział sal i terminy spotkań.

 

klasa

wychowawca

sala

Uwagi

1at

DM

B3

 

1bt

AK

B100

 

1ct

RY  Erasmus+

B103

zastępuje mgr Danuta Rohde

1dt

MO

B104

 

2at

MG Erasmus+

B4

zastępuje mgr Magdalena Baranowska

2bt

SJ

B203

 

2ct

BL

B204

 

3at

TO

C101

 

3bt

RZ

B202

 

3ct

PK

B102

 

3dt

MM

B105

 

1me

BA

C109

 

1ml

MF

B109

 

1k

AZ

B208

 

2mm

LM

B201

 

2ml

TK

D107

 

2k

LO

C2

 

3az

KI

C100

 

3bz

SK

B200

 

3el

PG Erasmus+

B1

zastępuje mgr Robert Michniewski

 

Podpisał: Ireneusz Kulczyk – wicedyrektor

 

Komunikat  7 - 2018/2019                     

W sprawie: Spotkań  wychowawców z Rodzicami uczniów 

W czwartek 16.05.2019 roku o godz. 16.00 odbędą się spotkania informacyjne wychowawców wszystkich klas  z rodzicami uczniów. Tematem spotkań jest przedstawienie rodzicom aktualnego stanu postępów w nauce i omówienie spraw wychowawczych oraz przedstawienie przewidywanych ocen końcoworocznych dla uczniów klas trzecich technikum.
W czwartek wszystkie zajęcia lekcyjne odbywają się według normalnego planu lekcji.

Dodatkowo informuję, że uczniowie klas trzecich technikum samochodowego w czasie trwania miesięcznej praktyki zawodowej będą mieli możliwość uzupełnienia zaległego materiału i podwyższenia końcoworocznej oceny przewidywanej, poprzez indywidualne umawianie się na konsultacje
z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Poniżej przedstawiam przydział sal na spotkania.

oddział

wychowawca

sala

1at

DM

B1

1bt

AK

B100

1ct

RY

B204

1dt

MO

B104

2at

MG

B103

2bt

SJ

B203

2ct

BL

B3

3at

TO

B4

3bt

RZ

B202

3ct

PK

B102

3dt

MM

B105

1me

BA

B200

1ml

MF

C109

1k

AZ

D105

2mm

LM

B201

2ml

TK

D107

2k

LO

C2

3az

KI

C100

3bz

SK

C101

3el

PG

D106

podpisał:
mgr inż. Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor szkoły

 

Komunikat  6 - 2018/2019                     

W sprawie: Spotkań  wychowawców z Rodzicami uczniów klas maturalnych

Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego 2018/2019, w czwartek 4.04.2019 r. o godz. 16.10 odbędą się spotkania informacyjne wychowawców klas  maturalnych z rodzicami uczniów. Tematem spotkań jest przedstawienie rodzicom przewidywanych ocen końcoworocznych.

Poniżej przedstawiam przydział sal na spotkania.

klasa

wychowawca

sala

4at

DG

B103

4bt

DR

B104

4ct

MB

B102

4dt

AM

B105

4et

DH

B4

 

podpisał:
mgr inż. Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor szkoły

 

Komunikat  5 - 2018/2019                     

W sprawie: Spotkań  wychowawców z Rodzicami uczniów  wszystkich klas

Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego 2018/2019, we wtorek 5 lutego 2019 roku w godzinach:

 •  16.10 i 17.00 odbędą się spotkania informacyjne wychowawców klas z rodzicami uczniów.
  Tematem spotkań jest podsumowanie pracy i analiza wyników nauczania w  pierwszym semestrze.

 •  16.30 w Sali A1 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców z Dyrektorem. Każdy oddział reprezentuje jeden rodzic z Rady Klasowej. Wychowawców proszę o uzgodnienie z rodzicami obecności przedstawiciela klasy.

W dniu wywiadówek zajęcia odbywają się wg normalnego planu, zajęcia warsztatowe odbywają się normalnie.

Uczniów proszę o przypomnienie rodzicom o terminach spotkań.

                        Zmiany w planie:

 •  11 lekcja – 1T –  etyka – PD – przeniesiona do A7

 •  11 lekcja – 3dt gr.1 – PDiNPS – zwolniona

 •  11 lekcja – 3ct – OiZPS – TL – zwolniona

 •  12 - 13 lekcja – 3ct – PDiNPS – zwolniona

Poniżej przedstawiam przydział sal, w których odbędą się spotkania.

klasa

wychowawca

godzina i sala

16.10

17.00

1at

DM

B1

-

1bt

AK

-

B100

1ct

RY

B204

-

1dt

MO

B2a

-

2at

MG

C100

-

2bt

SJ

B203

-

2ct

BL

B103

-

3at

TO

B3

-

3bt

RZ

B208

-

3ct

PK

B102

-

3dt

MM

B105

-

4at

DG

C101

-

4bt

DR

B2b

-

4ct

MB

B104

-

4dt

AM

B109

-

4et

DH

C109

-

1me

BA

B4

-

1ml

MF

B201

-

1k

AZ

B200

-

2mm

LM

B202

-

2ml

TK

D107

-

2k

LO

C2

-

3az

KI

B100

-

3bz

SK

-

B202

3el

PG

-

B203

 Uwaga:
Zostały zamienione spotkania dla klas 1bt (wychowawca będzie do dyspozycji  o 17.00) i 3az (wychowawca będzie do dyspozycji od 16.10 do 16.55)

podpisał:
mgr inż. Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor szkoły

 

 

Komunikat  4 - 2018/2019                     

W sprawie: Spotkań  wychowawców z Rodzicami uczniów  wszystkich klas

Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego 2018/2019, w środę i czwartek 9 i 10 stycznia 2019 roku odbędą się spotkania informacyjne wychowawców klas z rodzicami uczniów. Tematem spotkań jest przedstawienie rodzicom przewidywanych ocen za semestr pierwszy.

W tym dniu wszystkie zajęcia lekcyjne odbywają się według normalnego planu lekcji.

Poniżej przedstawiam przydział sal na odbycie spotkań.

klasa

wychowawca

sala
godz.
16.10

sala
godz.
17.00

10.01
godz. 17.00

1at

DM

-

-

A1

1bt

AK

B100

-

-

1ct

RY

 

-

A1

1dt

MO

B104

-

-

2at

MG

B3

-

-

2bt

SJ

B203

-

-

2ct

BL

C2

-

-

3at

TO

B4

-

-

3bt

RZ

B201

-

-

3ct

PK

B102

-

-

3dt

MM

B105

-

-

4at

DG

C101

-

-

4bt

DR

B109

-

-

4ct

MB

B103

-

-

4dt

AM

B200

-

-

4et

DH

C109

-

-

1me

BA

-

B105

-

1ml

MF

-

B104

-

1k

AZ

-

B103

-

2mm

LM

B202

-

-

2ml

TK

D107

-

-

2k

LO

-

-

C2

3az

KI

C100

-

-

3bz

SK

-

B102

-

3el

PG

-

B4

-

Wszystkich uczniów zobowiązuję do przypomnienia Rodzicom o terminie spotkań z wychowawcami klas.

 

podpisał:
mgr inż. Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor szkoły

 

Komunikat  3 - 2018/2019                     

W sprawie: Spotkań organizacyjnych wychowawców z Rodzicami uczniów  klas programowo wyższych

Zgodnie z harmonogramem Roku Szkolnego 2018/2019, we wtorek 11.09.2018  o godzinie 17.00 odbędą się spotkania organizacyjne
z wychowawcami klas, za wyjątkiem klas pierwszych. Tematem wiodącym spotkań jest organizacja roku szkolnego.
Harmonogram spotkań jest następujący:

oddział

wychowawca

sala

2at

MG

B1

2bt

SJ

B203

2ct

B204

3at

TO

B3

3bt

RZ

B202

3ct

PK

B102

3dt

MM

B105

4at

DG

C101

4bt

DR

B4

4ct

MB

B100

4dt

AM

B103

4et

DH

C109

2mm

LM

B201

2ml

TK

D107

2k

ŁO

C2

3az

KI

C100

3bz

SK

B200

3el

PG

B104

 

Wszystkie zajęcia lekcyjne w dniach spotkań z wychowawcami odbywają się wg normalnego planu lekcji.


Zmiany:          lekcje 12 - 1T - PD etyka - zwolniona

                      lekcje 12, 13 - 3ct - TK  PDiNPS - zwolniona

                      lekcja 12 - 4ct - AZ  POiZPS - B208

Uczniów proszę o przypomnieniu rodzicom o terminach zaplanowanych spotkań.

podpisał:
mgr inż. Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

Komunikat  2 - 2018/2019                     

W sprawie: Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2018/2019

Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego w poniedziałek 3 września 2018 roku rozpocznie się nowy rok szkolny. Harmonogram inauguracji jest następujący:

Godzina 9.00 – spotkanie uczniów klas programowo wyższych z wychowawcami. Przydział sal lekcyjnych zostanie podany odrębnym Zarządzeniem.

Godzina 11.00 – wszyscy uczniowie klas pierwszych technikum i szkoły branżowej spotkają się na akademii w sali gimnastycznej.
 Obowiązuje strój odświętny, ponieważ jest to ważne wydarzenie w życiu szkoły i nowych uczniów.

            Po zakończeniu akademii uczniowie klas pierwszych przejdą do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami. Przydział sal podano poniżej:

oddział sala
1at B102
1bt B100
1ct B204
1dt B105
1me B3
1ml B4
1k B104

Podpisał: mgr inż. Ireneusz Kulczyk – wicedyrektor

 

 

Komunikat  1 - 2018/2019                     

W sprawie: Spotkań organizacyjnych wychowawców z Rodzicami uczniów  klas pierwszych

Informuję wszystkich Państwa Rodziców i Opiekunów, że obowiązkowe spotkanie organizacyjne rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas odbędzie się w czwartek 30 sierpnia 2018 roku o godzinie 16.30.

Podczas spotkania Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych przedstawi Rodzicom wychowawców poszczególnych klas oraz przekaże niezbędne informacje organizacyjne dotyczące m. in. funkcjonowania Komitetu Rodzicielskiego.
Wychowawcy klas przedstawią harmonogram roku szkolnego oraz zbiór niezbędnych informacji o funkcjonowaniu uczniów w nowej szkole
(m.in. program bezpłatnych podręczników dla rodzin 3+ oraz praktyczna nauka zawodu).

Bardzo proszę Sz. Państwa Rodziców uczniów o przybycie na to spotkanie, ponieważ ze względów organizacyjnych będzie kilka ważnych dokumentów do podpisania. Proszę również o przygotowanie finansowe, zgodnie z informacją, jaką szkoła przekazywała podczas procesu rekrutacji (zajęcia integracyjne, identyfikatory dostępu i ubezpieczenie uczniów). Dla uczniów wszystkich klas zaplanowane są terenowe zajęcia integracyjne, który odbędą się w dniach 10 - 14.09.2018 roku (zgrupowanie jednodniowe) na terenie Exploseum w Bydgoszczy

Spotkanie odbędzie się w sali A1 - wejście z  holu głównego szkoły.

Spotkania Rodziców z wychowawcami odbędą się wg przydziału sal poniżej:

oddział sala
1at B102
1bt B100
1ct B204
1dt B105
1me B3
1ml B4
1k B104

 

mgr inż. Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

Opracowanie: IK

początek strony