gora

Komunikaty dla rodziców i uczniów

Odwiedziny

 

Komunikat  3 - 2021/2022                     

W sprawie: Informacji o egzaminie maturalnym w sesji 2021-2022

            Informacja dla uczniów i rodziców klas czwartych  technikum, dotycząca egzaminu maturalnego w maju 2022.

 

Harmonogram egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 - Część pisemna

             Informuję, że na stronie www Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostępne są:

podpisał: Krzysztof Król –wicedyrektor

 

Komunikat  2 - 2021/2022                     

W sprawie: Harmonogramu spotkań wychowawców z Rodzicami uczniów

Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego, we wrześniu odbędą się spotkania wychowawców z Rodzicami uczniów. Terminy spotkań są następujące:

·         czwartek 2 września 2021 o godz. 17.00 – spotkania organizacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych;

Przydział sal:

klasa

wychowawca

sala

1at

PK

B102

1bt

RZ

B202

1cd

JZ

B1

1M

MF

B103

1EL

LM

B201

1K

SA

B105

 

·         środa 8 września 2021 o godz. 17.00 – spotkania organizacyjne dla rodziców uczniów pozostałych klas;

Przydział sal:

klasa

wychowawca

sala

2at

DR

B3

2bt

MM

B105

2cd

JZ

B1

3at

MB

B102

3bt

DH

B4

3cd

KR

B5

3ATg

AJ

B201

3BTg

AM

B2

3CTg

LZ

B203

4ATg

DM

D106

4BTg

AK

B100

4CTg

RY

B204

4DTg

MO

B104

2M

ML

B103

2EL

TK

D107

2K

LO

C2

3M

KI

C100

3EL

JB

B202

3K

SK

C109

3mg

DG

C101

3elg

RM

B200

3kg

KT

D105

 

·         środa 8 września 2021 o godz. 16.30 w sali A1 –  Dyrektor Szkoły zaprasza przedstawicieli Rodziców na spotkanie  Rady Rodziców.

 

podpisał: Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

Komunikat  1 - 2021/2022                     

W sprawie: Harmonogramu rozpoczęcia Roku Szkolnego 2021/22

Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego w środę 1 września 2021 rozpocznie się nowy rok szkolny. Harmonogram inauguracji jest następujący:

Godzina 8.00 i 9.00 – Wychowawcy klas programowo wyższych przywitają swoich wychowanków w salach wg wykazu.

Godzina 11.00 – wszyscy uczniowie klas pierwszych technikum i szkoły branżowej spotkają się na akademii w sali gimnastycznej.

Po zakończeniu akademii uczniowie klas pierwszych przejdą wraz z wychowawcami do sal lekcyjnych na spotkania klasowe.

Przypominam, że rozpoczęcie Roku Szkolnego jest świętem szkoły. W tym dniu obowiązuje strój odświętny.

Ze względów epidemiologicznych na terenie budynków szkolnych obowiązuje noszenie masek zakrywających usta i nos.

sala

godziny spotkań

 

klasa

wych.

sala

8.00

9.00

po akademii

A1

-

-

-

1at

PK

B102

A4/a

-

-

-

1bt

RZ

B202

B1

-

2cd-JZ

1cd-JZ

1cd

JZ

B1

B2

3BTg-AM

-

-

2at

DR

B3

B3

2at-DR

-

-

2bt

MM

B105

B4

-

3bt-DH

-

2cd

JZ

B1

B5

3cd-KR

3K-SK

-

3at

MB

B102

B100

4BTg-AK

-

-

3bt

DH

B4

B102

3at-MB

-

1at-PK

3cd

KR

B5

B103

-

2M-ML

1M-MF

3ATg

AJ

B201

B104

-

4DTg-MO

-

3BTg

AM

B2

B105

2bt-MM

-

1K-SA

3CTg

LZ

B204

B200

-

-

-

4ATg

DM

B202

B201

3ATg-AJ

-

1EL-LM

4BTg

AK

B100

B202

-

4ATg-DM

1bt-RZ

4CTg

RY

B204

B203

-

3EL-JB

-

4DTg

MO

B104

B204

3CTg-LZ

4CTg-RY

-

1M

MF

B103

B208

-

-

-

1EL

LM

B201

C2

2K-LO

-

-

1K

SA

B105

C100

3M-KI

-

-

2M

ML

B103

C101

3mg-DG

3elg-RM

-

2EL

TK

D107

C109

-

-

-

2K

LO

C2

D105

-

-

-

3M

KI

C100

D106

-

-

-

3EL

JB

B203

D107

2EL-TK

3kg-KT

-

3K

SK

B5

 

 

 

 

3mg

DG

C101

 

 

 

 

3elg

RM

C101

 

 

 

 

3kg

KT

D107

 

podpisał: Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

Rok Szkolny 2021/2022

***************************************************************************************************************
***************************************************************************************************************

Rok Szkolny 2020/2021

 

Komunikat  13 - 2020/2021                     

W sprawie: Harmonogramu zakończenia Roku Szkolnego 2020/202

 

W piątek 25.06.2021 roku odbędzie się rozdanie świadectw ukończenia nauki w roku szkolnym 2020/21. Wychowawcy wręczą świadectwa szkolne swoim wychowankom na spotkaniach klasowych. W wyznaczonych salach uczniowie będą odbierać świadectwa z zachowaniem dyscypliny sanitarno-epidemiologicznej.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 12 Samochodowej otrzymają świadectwa ukończenia szkoły przy udziale przedstawiciela Dyrekcji, a po zakończeniu spotkania udadzą się wraz z wychowawcą przed budynek szkoły w celu wykonania pamiątkowej fotografii.
Ponieważ zakończenie edukacji jest ważnym wydarzeniem w życiu młodego człowieka, proszę samych absolwentów oraz Sz. P. Rodziców o zachęcenie swoich dorosłych już dzieci do założenia stosownego do uroczystości stroju, tym bardziej, że będziemy robić klasową pamiątkową fotografię przed budynkiem szkoły.

Poniżej przedstawiam przydział sal i godzin uroczystości klasowych:

sala

godz. 9.00

godz. 10.00

godz. 11.00

 

klasa

sala

klasa-wychowawca

klasa-wychowawca

klasa-wychowawca

B1

2K-SK

2cd-KR

 

1at

B105

B4

2EL-JB

2elg-RM

 

1bt

B105

B5

2mg-DG

2kg-KT

 

1cd

C101

B103

2at-MB

3at-DM

 

2at

B103

B104

2bt-DH

 

 

2bt

B104

B105

1bt-MM

1at-DR (MM)

 

2cd

B1

B201

2ATg-AJ

 

 

2ATg

B201

B202

2BTg-AM

 

 

2BTg

B202

B203

2CTg-LZ

1m-ML

 

2CTg

B203

B204

3ct-RY

 

 

3at

B103

C2

1k-LO

 

 

3bt

D105

C100

2M-KI

 

 

3ct

B204

C101

1cd-JZ

 

 

3dt

D105

D105

3bt-AK i 3dt-BL

 

 

1m

B203

D107

1el-TK

 

 

1el

D107

 

 

 

 

1k

C2

A1

3k-AZ+KK

3me-BA+JT

3ml-MF+IK

2M

C100

 

 

 

 

2EL

B4

 

 

 

 

2K

B1

 

 

 

 

2mg

B5

 

 

 

 

2elg

B4

 

 

 

 

2kg

B5

 

 

 

 

3me

A1

 

 

 

 

3ml

A1

 

 

 

 

3k

A1

podpisał: Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

 

Komunikat  12 - 2020/2021                     

W sprawie: Ustalonych dni i godzin konsultacji nauczycieli z uczniami i ich rodzicami
od dnia 24.05.2021 do 25.06.2021 roku

W terminach podanych w poniższej tabeli Rodzice uczniów oraz sami uczniowie mogą konsultować się indywidualnie ze wszystkimi nauczycielami w sprawach związanych
z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi.

W przypadku konieczności  konsultacji osobistej Rodzica, wskazany jest wcześniejszy kontakt przez komunikator e-dziennika celem ustalenia miejsca takiego spotkania.

1.       mgr inż. Janusz Tomas

piątek godz. 10.00 – 12.00

2.       mgr inż. Ireneusz Kulczyk

piątek godz. 10.00 – 11.00

3.       mgr Krzysztof Król

piątek godz. 10.00 – 11.00

4.       mgr Dariusz Średziński

środa godz. 10.40 – 11.25

5.       mgr inż. Jacek Wąsikowski

środa godz. 12:40 - 13:25

6.       mgr Alina Adamska

poniedziałek godz. 11.40 – 12.25

7.       mgr inż. Balcerzak Jakub

wtorek godz. 17.00 – 17.45

8.       mgr Magdalena Baranowska

czwartek godz.  8.50 - 9.35

9.       mgr Andrzej Burchacki

piątek godz. 11.40 - 12.25

10.     mgr Paweł Drygas

piątek godz. 11.40 – 12.25

11.    mgr Durczak-Ciempa Magdalena

poniedziałek godz. 9.45 – 10.30

12.     mgr Maciej Frankowski

wtorek godz. 8:50 - 9:35

13.     mgr Dominik Gierszewski

poniedziałek godz. 14.25 - 15.10

14.     mgr Michał Głowacki

piątek godz. 13:35 - 14:20

15.     mgr Anna Gorzoch

czwartek godz. 14.25 – 15.10

16.     mgr Piotr Gryczka

poniedziałek godz. 13:35 – 14.20

17.     mgr Lucyna Hasse-Müller

czwartek godz. 10.40 - 11.25

18.     mgr Dagmara Hoffmann

poniedziałek godz. 10.40 – 11.25

19.     dr  inż. Tomasz Jarzyna

wtorek godz. 17.00 - 17.45

20.     mgr Aleksandra Jodłowska

wtorek godz. 9.45 – 10.30

21.     mgr Sławomir Jósiak

środa godz. 14 25 - 15 10

22.     dr  inż. Tomasz Kałaczyński

poniedziałek godz. 12.40 – 13.25

23.     mgr inż. Tomasz Kasprowicz

poniedziałek godz. 10.40 – 11.25

24.     mgr Marta Kaźmierczak

wtorek godz. 8:50 - 9:35

25.     mgr Szymon Klesiński

poniedziałek godz. 13.35 - 14.20

26.     mgr Arkadiusz Konarzewski

piątek godz. 7.10 – 7.55

27.     mgr Piotr Kowalski

piątek godz. 11:40 - 12:25

28.     mgr Anita Krasińska

środa godz. 14.25 - 15.10

29.     mgr Iwona Krause

środa godz. 8:50 - 9:35

30.     mgr inż. Tomasz Łasecki

wtorek  godz. 17:50 - 18:35

31.     mgr Leszek Łuczak

poniedziałek godz. 10.40 - 11.25

32.    mgr Agata Łukaszewska

piątek godz. 12.40 – 13.25

33.     mgr Joanna Łysak Żabicka

poniedziałek godz. 15.15 – 16.00

34.     mgr inż. Marek Makarewicz

środa godz. 15.15 - 16.00

35.     mgr Magdalena Marzec

poniedziałek godz. 9.45 – 10.30

36.     mgr Agnieszka Matysiak

środa godz. 13.35 – 14.20

37.    mgr Riwana Mele-Zielińska

czwartek godz. 8.50 – 9.35

38.     mgr Robert Michniewski

czwartek godz. 9.45 – 10.30

39.     mgr Marek Mocydlarz

piątek godz. 9:45 - 10:30

40.     mgr Łukasz Myszkowski

środa godz. 16.00 – 17.00

41.    mgr Ewelina Olejewicz

wtorek godz. 15:15 – 16.00

42.     mgr Łukasz Orchowski

wtorek godz. 10.40 – 11.25

43.     mgr Tomasz Ormiński

poniedziałek godz. 17.00 – 17.45

44.     mgr Tomasz Owczarzak

piątek  godz. 10.40 - 11.25

45.    mgr Inna Pawlak

piątek godz. 10:40 - 11:25

46.     mgr Agnieszka Pior-Szklarska

środa godz. 8.50 – 9.35

47.    mgr inż. B. Rawicka-Łukaszczyk

środa godz. 11.40 - 12.25

48.     mgr  Danuta Rohde

czwartek godz. 8.50 - 9.35

49.     mgr inż. Ryszard Rybarczyk

środa godz. 12.00 do 13.00

50.     mgr inż. Robert Rydzewski

środa godz. 17:00 - 17:45

51.     inż. Roman Sowiński

poniedziałek godz. 11.40 – 12.25

52.     mgr inż. Krzysztof Tamas

piątek godz. 8.00 - 8.45

53.     mgr Elżbieta Truszczyńska

czwartek godz. 13:35 - 14:20

54.     mgr inż. Janusz Wałek

poniedziałek godz. 11.25 – 12.40

55.     dr Daria Wojtkiewicz

piątek godz. 8.00 – 10.00

56.     mgr inż. Łukasz Zgórski

czwartek 11.40 – 12.25 w terminie do 15.06.2021

57.     mgr Anna Zielińska

czwartek godz. 10.40 – 11.25

58.    mgr Monika Żabińska

czwartek godz. 9.45 - 10.30

59.     mistrz Bogdan Berkowicz

środa godz. 14.00 – 15.00

60.     lic. Sławomir Ciborski

wtorek godz. 14.25 – 15.10

61.     mgr Bartosz Dobek

piątek godz. 10.35-11.25

62.     mistrz Marek Dobek

piątek godz. 10.35-11.25

63.     mistrz Andrzej Giembski

wtorek godzina 08.00 – 08.45

64.     mgr inż. Tadeusz Grzelak

środa godz. 9.00 – 10.00
Euro Team ul. Inowrocławska

65.     mgr inż. Piotr Heckert

poniedziałek godz. 13.00 – 14.00

66.    mgr Maciej Kuźma

poniedziałek godz. 13.00 – 14.00

67.     mistrz Jan Matusiak

piątek godz. 13.00 – 14.00

68.     mgr Mariusz Rakowicz

poniedziałek godz. 8.00 – 8.45

69.     mgr  Tomasz Remiński

czwartek godz. 8.00 – 8.45

70.     mgr Tomasz Rogoziecki

piątek godz. 9.00 – 10.00

71.     mistrz Zbigniew Stelmach

poniedziałek, śr, czw, pt godz. 8.00-14.00 Trans Expert
przy ul. Bydgoskich Przemysłowców

72.     mgr inż. Marek Stencel

środa godz. 9.00 – 10.00

73.     mgr inż. Roger Szymański

poniedziałek godz. 13.00 – 14.00

74.     mgr inż. Jerzy Zawadzki

poniedziałek, czwartek. godz. 10.00 AUTO MANIA SERWIS
wtorek, środa godzina 10.00 MAKTRONIK

podpisał: Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

 

Komunikat  11 - 2020/2021                     

W sprawie: Organizacji nauczania hybrydowego dla uczniów wszystkich klas 
od dnia 17.05.2021 do 28.05.2021 roku

Uwaga!!!!
Wprowadzono zmianę zajęć stacjonarnych na zdalne dla klasy 2CTg w dniach 24 - 27.05.2021

Od poniedziałku 17 maja do piątku 28 maja 2021 roku w szkole obowiązuje nauczanie hybrydowe wszystkich uczniów, wg planu ustalonego zarządzeniem dyrektora.
Poniżej przedstawiam szczegółowy plan pracy na ten czas:

Dzień tygodnia

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Data

17.05

18.05

19.05

20.05

21.05

nauczanie stacjonarne

klasy:

2bt, 2BTg, 1M, 2elg, 2kg

1at, 2cd, 2ATg, 2elg, 2kg, 3me

1bt, 2M, 2EL, 2mg, 3k

1cd, 1K, 2M, 2EL, 2K, 2mg

2ATg, 2BTg, 2bt, 1bt, 1M, 1EL, 3ml

2at, 2CTg, 1EL, 2K, 3ml

1at, 1bt, 2ATg, 2BTg, 2cd, 2mg, 2M, 3k

nauczanie zdalne

klasy:

pozostałe klasy nauczanie zdalne

pracownie też zdalne

1at, 2at, 2cd, 2CTg, 2elg, 2kg, 3me, 3k

1cd, 1M, 1K, 2EL, 2elg, 2kg, 2bt, 3me

 

Data

24.05

25.05

26.05

27.05

28.05

nauczanie stacjonarne

klasy:

2bt, 2BTg, 1M, 2elg, 2kg

1at, 1EL, 1K, 2M, 2ATg, , 3k

1at, 2cd, 2ATg, 2elg, 2kg, 3me

1K, 1cd, 2EL, 2mg, 2BTg, 2bt, 2K, 3k

1bt, 2M, 2EL, 2mg, 3k

1EL, 2at, , 2elg, 2kg, 3ml, 3me

1cd, 1K, 2M, 2EL, 2K, 2mg

1at, 2at, 2ATg, 2BTg, , 2cd, 3me, 3k

2at, 2CTg, 1EL, 2K, 3ml

1cd, 1M, 1K, 2mg, 2M, 2EL, 2elg, 2bt, 3k

nauczanie zdalne

klasy:

1bt, 1cd, 2at, 2cd, 2mg, 2K, 2EL, 3me, 3ml, 2CTg

1bt, 1M, 1EL, 2at, 2CTg, 2M, 3ml

1at, 1cd, 1M, 1K, 2ATg, 2BTg, 2bt, 2cd, 2K, 2CTg

1bt, 1EL, 1M 2bt, 2elg, 2kg, 3ml, 2CTg

 

1at, 1bt, 2ATg, 2BTg, 2cd, 2kg, 3me

zaznaczone na czerwono – warsztaty
zaznaczone na czarno – zajęcia teoretyczne

 

Przydziały
klasa – dzień – forma zajęć

warsztaty

Praktyczna nauka zawodu (warsztaty)

szkoła

Lekcje stacjonarne w szkole

 

Lekcje zdalne w domu

 

Miesięczna praktyka zawodowa

Tydzień pierwszy

Dzień tygodnia

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Data

17.05

18.05

19.05

20.05

21.05

1M

warsztaty

 

 

szkoła

 

1EL

 

 

 

szkoła

warsztaty

1K

 

 

 

warsztaty

 

2M

 

 

warsztaty

warsztaty

szkoła

2EL

 

 

warsztaty

warsztaty

 

2K

 

 

 

warsztaty

warsztaty

2mg

 

 

warsztaty

warsztaty

szkoła

2elg

warsztaty

warsztaty

 

 

 

2kg

warsztaty

warsztaty

 

 

 

3me

 

warsztaty

 

 

 

3k

 

 

warsztaty

 

szkoła

3ml

 

 

 

szkoła

warsztaty

1at

 

warsztaty

 

 

szkoła

1bt

 

 

warsztaty

szkoła

szkoła

1cd

 

 

 

warsztaty

 

2at

 

 

 

 

warsztaty

2bt

warsztaty

 

 

szkoła

 

2cd

 

warsztaty

 

 

szkoła

2ATg

 

warsztaty

 

szkoła

szkoła

2BTg

warsztaty

 

 

szkoła

szkoła

2CTg

 

 

 

 

warsztaty

3AT

 

 

 

 

 

3BT

 

 

 

 

 

3CT

 

 

 

 

 

3DT

 

 

 

 

 

 

Tydzień drugi

Dzień tygodnia

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Data

24.05

25.05

26.05

27.05

28.05

1M

warsztaty

 

 

 

szkoła

1EL

szkoła

 

szkoła

 

warsztaty

1K

szkoła

szkoła

 

warsztaty

szkoła

2M

szkoła

 

warsztaty

warsztaty

szkoła

2EL

 

szkoła

warsztaty

warsztaty

szkoła

2K

 

szkoła

 

warsztaty

warsztaty

2mg

 

szkoła

warsztaty

warsztaty

szkoła

2elg

warsztaty

warsztaty

szkoła

 

szkoła

2kg

warsztaty

warsztaty

szkoła

 

 

3me

 

warsztaty

szkoła

szkoła

 

3k

szkoła

szkoła

warsztaty

szkoła

szkoła

3ml

 

 

szkoła

 

warsztaty

1at

szkoła

warsztaty

 

szkoła

 

1bt

 

 

warsztaty

 

 

1cd

 

szkoła

 

warsztaty

szkoła

2at

 

 

szkoła

szkoła

warsztaty

2bt

warsztaty

szkoła

 

 

szkoła

2cd

 

warsztaty

 

szkoła

 

2ATg

szkoła

warsztaty

 

szkoła

 

2BTg

warsztaty

szkoła

 

szkoła

 

2CTg

 

 

   

warsztaty

3AT

 

 

 

 

 

3BT

 

 

 

 

 

3CT

 

 

 

 

 

3DT

 

 

 

 

 

podpisał: Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

 

Komunikat  10 - 2020/2021                     

W sprawie: Modyfikacji organizacji nauczania stacjonarnego w ramach pracowni, praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych
dla uczniów wszystkich klas 
od dnia 26.04.2021 do odwołania

Od 26 kwietnia 2021 r. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe organizuje zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.
Dyrektor szkoły organizuje praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia. Jednocześnie zachowano możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych
w okresie pandemii.
Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.
Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

W związku z powyższym uczniowie wszystkich klas od 26 kwietnia 2021 r. wracają do zajęć praktycznych, pracowni i praktycznej nauki jazdy stacjonarnych, w określonych wcześniej miejscach i dniach tygodnia.
Poniżej przedstawiam aktualny plan pracowni z przejazdami do i ze szkoły na nauczanie zdalne.

zajęcia pracowni w szkole

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zd.n.

zdalne nauczanie w domu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 przejazd z domu/do domu

p-d

przewidywana 1 godz. lekcyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poniedziałek

godziny lekcyjne

 

klasa

n-l

nazwa zajęć

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

3me/2

LZ

PDEiEPS

 

 

 

 

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 10 lekcji

 

3me/1

KT

PDiNPoj.Sam

 

 

 

 

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 10 lekcji

 

2CTg/2

LZ

PDPiZPS

 

pracownia

przejazd

zdalne nauczanie od 5 lekcji do końca planu dnia

 

2ATg/2

AK

PDPiZPS

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji do końca planu dnia

 

2M/2

KT

PDPS

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji do końca planu dnia

 

3k/1

WA

PUŚTD

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 4 lekcji

3k/2

WA

PUŚTD

 

 

zd. nauczanie do 6 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wtorek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

3at/1

JB

PDPiZPS

zdalne nauczanie do 8 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

3ml/1

JB

PDPiZPS

zd. naucz.  do 4 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

 

2mg/1

TK

PDPS

zdalne nauczanie do 10 lekcji

p-d

pracownia

 

2BTg/1

AK

PDPiZPS

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji

 

3ct/1

TL

POiZOPS

 

 

 

 

 

zdalne nauczanie do 10 lekcji

p-d

pracownia

 

3ct/2

RY

PDEiEPS

 

 

 

 

 

zdalne nauczanie do 10 lekcji

p-d

pracownia

 

2EL/1

LZ

P-DMSPS

zdalne nauczanie do 7 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

3k/1

WA

PUŚTD

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 4 lekcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

środa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

3bt/2

KT

PDPiZPS

zdalne nauczanie do 5 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

 

2CTg/1

LZ

P-DMSPS

 

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 6 lekcji do końca planu dnia

 

2elg/1

LZ

P-DMSPS

 

 

 

 

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 9 lekcji

 

3at/2

ZM

POiZOPS

zdalne nauczanie do 8 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czwartek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

3at/2

JB

PDPiZPS

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji do końca planu dnia

 

2BTg/2

AK

PDPiZPS

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji do końca planu dnia

 

3ct/2

TL

POiZOPS

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 4 lekcji do końca planu dnia

 

3bt

TL

POiZOPS

zdalne nauczanie jak w planie

 

 

 

 

 

 

2ATg

KT

PDPiZPS

zdalne nauczanie do 7 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

3dt

ZM

POiZOPS

 

pracownia

 

 

p-d

zdalne nauczanie od 7 lekcji do końca planu dnia

 

KT

PDPiZPS

 

 

 

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

piątek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

2mg/2

TK

PDPS

zdalne nauczanie do 7 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

3bt/1

KT

PDPiZPS

zd. naucz. do 4 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

3ct/1

RY

PDEiEPS

zdalne nauczanie do 7 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

2M/1

KT

PDPS

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji do końca planu dnia

 

3k/2

WA

PUŚTD

 

 

pracownia

p-d

zdalne lekcje od 6 lekcji

 

3at/1

ZM

POiZOPS

 

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 6 lekcji do końca planu dnia

 


podpisał: Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

Komunikat  9 - 2020/2021                     

W sprawie: Modyfikacji organizacji nauczania stacjonarnego w ramach pracowni
dla uczniów klas  trzecich technikum samochodowego
oraz klas trzecich branżowej szkoły samochodowej I stopnia
od dnia 19.04.2021 do odwołania

         Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., realizować będą zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne, pracownie oraz praktyczna nauka jazdy) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych. Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

      Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

       W związku z powyższym uczniowie klas trzecich technikum i klas trzecich szkół branżowych od 19 kwietnia wracają do zajęć praktycznych, pracowni i praktycznej nauki jazdy stacjonarnych, w określonych wcześniej miejscach i dniach tygodnia. Uczniowie klas pierwszych i drugich technikum oraz pierwszych i drugich szkoły branżowej w dalszym ciągu odbywają zajęcia praktyczne on-line. 

Podstawa prawna
https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000070101.pdf

Poniżej przedstawiam zmodyfikowany harmonogram zajęć dydaktycznych wymienionych wyżej klas z uwzględnieniem stacjonarnych zajęć pracowni na terenie szkoły:

Uwaga: Wprowadzono poprawkę planu dla klasy 3k w poniedziałek - zamiana grup.

zajęcia pracowni w szkole

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zd.n.

zdalne nauczanie w domu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 przejazd z domu/do domu

p-d

przewidywana 1 godz. lekcyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poniedziałek

godziny lekcyjne

klasa

n-l

nazwa zajęć

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3me/2

LZ

PDEiEPS

 

 

 

 

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 10 lekcji

3me/1

KT

PDiNPoj.Sam

 

 

 

 

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 10 lekcji

3k/2

WA

PUŚTD

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 4 lekcji

3k/1

WA

PUŚTD

 

 

zd. nauczanie do 6 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wtorek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3at/1

JB

PDPiZPS

zdalne nauczanie do 8 lekcji

p-d

pracownia

 

 

3ml/1

JB

PDPiZPS

zd. naucz.  do 4 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

3ct/1

TL

POiZOPS

 

 

 

 

 

zdalne nauczanie do 10 lekcji

p-d

pracownia

3ct/2

RY

PDEiEPS

 

 

 

 

 

zdalne nauczanie do 10 lekcji

p-d

pracownia

3k/1

WA

PUŚTD

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 4 lekcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

środa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3bt/2

KT

PDPiZPS

zdalne nauczanie do 5 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

3at/2

ZM

POiZOPS

zdalne nauczanie do 8 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czwartek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3at/2

JB

PDPiZPS

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji do końca planu dnia

3ct/2

TL

POiZOPS

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 4 lekcji do końca planu dnia

3bt

TL

POiZOPS

zdalne nauczanie jak w planie

 

 

 

 

 

3dt

ZM

POiZOPS

 

pracownia

 

 

p-d

zdalne nauczanie od 7 lekcji do końca planu dnia

KT

PDPiZPS

 

 

 

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

piątek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3bt/1

KT

PDPiZPS

zd. naucz. do 4 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

3ct/1

RY

PDEiEPS

zdalne nauczanie do 7 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

3at/1

ZM

POiZOPS

 

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 6 lekcji do końca planu dnia

3k/2

WA

PUŚTD

 

 

pracownia

p-d

zdalne lekcje od 6 lekcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podpisał: Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

 

Komunikat  8 - 2020/2021                     

W sprawie: Spotkań rodziców z wychowawcami klas

W środę 17.03.2021 roku o godz.18.00 odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów, omawiające wyniki cząstkowe półrocza roku szkolnego 2020/21, sprawy organizacyjno – wychowawcze oraz problemy związane ze zdalnym nauczaniem.
Spotkania odbędą się w systemie zdalnych poprzez platformę MS TEAMS - wychowawcy będą w tym czasie do Państwa dyspozycji. Kanałem dostępowym będzie kanał ucznia jak na lekcji wychowawczej. Uczniowie otrzymają informację o nazwie "Spotkanie z Rodzicami". Zainteresowani rodzice proszeni są o skorzystanie z tej ścieżki dostępu.

 

podpisał: Ireneusz Kulczyk - wicedyrekt

 

Komunikat  7 - 2020/2021                     

W sprawie: Spotkań rodziców z wychowawcami klas

W czwartek 28.01.2020 roku o godz.17.00 odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów, omawiające wyniki edukacyjne i wychowawcze pierwszego półrocza roku szkolnego 2020/21.
Spotkania odbędą się w systemie zdalnych poprzez platformę MS TEAMS - wychowawcy będą w tym czasie do Państwa dyspozycji. Kanałem dostępowym będzie kanał ucznia jak na lekcji wychowawczej. Uczniowie otrzymają informację o nazwie "Spotkanie z Rodzicami". Zainteresowani rodzice proszeni są o skorzystanie z tej ścieżki dostępu.

 

podpisał: Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

Komunikat  6 - 2020/2021                     

W sprawie: Zmiany planu lekcji we wtorek 26.01.2021 roku

We wtorek 26 stycznia 2021 roku o godz. 8.00 odbędzie się klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej. W związku z tym zajęcia zdalne i stacjonarne odbędą się wg. zastępczego planu  - lekcje 30 minut od godz. 9.00.

Zajęcia praktyczne prowadzone przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu rozpoczynają się o godzinie:

-  ośrodek egzaminacyjny  - 9.00

- stacja kontroli pojazdów – 9.00

- zakłady pracy – 9.00

Poniżej podaję zastępczy plan lekcji zdalnych i pracowni:

Nr kolejny lekcji

Czas trwania

1

9.00 - 9.30

2

9.35 - 10.05

3

10.15 - 10.45

4

10.50 - 11.20

5

11.25 - 11.55

6

12.00 - 12.30

7

12.35 - 13.05

8

13.15 - 13.45

9

14.00 - 14.30

10

14.35 - 15.05

11

15.15 - 15.45

12

15.50 - 16.20

13

16.25 - 16.55

Podpisał: mgr inż. Janusz Tomas - Dyrektor

 

Komunikat  5 - 2020/2021                     

W sprawie: Modyfikacji organizacji nauczania stacjonarnego w ramach pracowni
dla uczniów klas drugich, trzecich  i czwartych technikum samochodowego
oraz klas drugich i trzecich branżowej szkoły samochodowej I stopnia
w drugim semestrze roku szkolnego 2020/21

Od poniedziałku 25.01.2021 roku pracownie przedmiotowe prowadzone będą przez nauczycieli w systemie stacjonarnym na terenie szkoły, podobnie jak w poprzednim semestrze. Zmodyfikowany plan lekcji przewiduje jedną godzinę lekcyjną zarezerwowaną na przejazd uczniów z domu do szkoły lub ze szkoły do domu pomiędzy zajęciami zdalnymi a stacjonarnymi. Jeśli zaistnieją uzasadnione problemy z przejazdem na zajęcia ( np. duża odległość z domu do szkoły), to rozwiązanie należy uzgodnić z nauczycielem uczącym i z wychowawcą klasy.)
Plan obowiązuje do odwołania.

Poniżej przedstawiam plan organizacji stacjonarnych pracowni:

zajęcia pracowni w szkole

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zd.n.

zdalne nauczanie w domu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 przejazd z domu/do domu

p-d

przewidywana 1 godz. lekcyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poniedziałek

godziny lekcyjne

klasa

n-l

nazwa zajęć

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3me/2

LZ

PDEiEPS

 

 

 

 

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 10 lekcji

3me/1

KT

PDiNPoj.Sam

 

 

 

 

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 10 lekcji

2CTg/2

LZ

PDPiZPS

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji do końca planu dnia

2ATg/2

AK

PDPiZPS

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji do końca planu dnia

2M/2

KT

PDPS

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji do końca planu dnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wtorek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3at/1

JB

PDPiZPS

zdalne nauczanie do 8 lekcji

p-d

pracownia

 

 

3ml/1

JB

PDPiZPS

zd. naucz.  do 4 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

2mg/1

TK

PDPS

zdalne nauczanie do 10 lekcji

p-d

pracownia

2BTg/1

AK

PDPiZPS

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji

3ct/1

TL

POiZOPS

 

 

 

 

 

zdalne nauczanie do 10 lekcji

p-d

pracownia

3ct/2

RY

PDEiEPS

 

 

 

 

 

zdalne nauczanie do 10 lekcji

p-d

pracownia

2EL/1

LZ

P-DMSPS

zdalne nauczanie do 7 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

środa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3bt/2

KT

PDPiZPS

zdalne nauczanie do 5 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

2CTg/1

LZ

P-DMSPS

 

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 6 lekcji do końca planu dnia

2elg/1

LZ

P-DMSPS

 

 

 

 

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 9 lekcji

3at/2

ZM

POiZOPS

zdalne nauczanie do 8 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czwartek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3at/2

JB

PDPiZPS

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji do końca planu dnia

2BTg/2

AK

PDPiZPS

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji do końca planu dnia

3ct/2

TL

POiZOPS

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 4 lekcji do końca planu dnia

3bt

TL

POiZOPS

zdalne nauczanie jak w planie

 

 

 

 

 

2ATg

KT

PDPiZPS

zdalne nauczanie do 7 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

3dt

ZM

POiZOPS

 

pracownia

 

 

p-d

zdalne nauczanie od 7 lekcji do końca planu dnia

KT

PDPiZPS

 

 

 

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

piątek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa

n-l

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2mg/2

TK

PDPS

zdalne nauczanie do 7 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

3bt/1

KT

PDPiZPS

zd. naucz. do 4 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

3ct/1

RY

PDEiEPS

zdalne nauczanie do 7 lekcji

p-d

pracownia

 

 

 

 

2M/1

KT

PDPS

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 5 lekcji do końca planu dnia

3at/1

ZM

POiZOPS

 

 

pracownia

p-d

zdalne nauczanie od 6 lekcji do końca planu dnia

 

Podpisał: Ireneusz Kulczyk – wicedyrektor

 

Komunikat  4 - 2020/2021                     

W sprawie: Powrotu organizacji nauczania stacjonarnego w ramach pracowni, praktycznej nauki zawodu i nauki jazdy
 

Na podstawie przepisów ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U.2020.1389 z dnia 2020.08.13  oraz aktu obowiązującego:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy informuje, że z dniem 30.11.2020 odwieszone zostają, zajęcia praktyczne w miejscu pracy oraz w szkole dla uczniów wszystkich klas technikum samochodowego i branżowej szkoły I stopnia, nauka jazdy oraz wszystkie zajęcia pracowni.

Zmodyfikowany plan zajęć - pracowni zamieszczony jest w Komunikacie nr 2 - 2020/2021, i obowiązuje od wtorku 1.12.2020

Podpisał: Ireneusz Kulczyk – wicedyrektor

 

Komunikat  3 - 2020/2021                     

W sprawie: Modyfikacji organizacji nauczania stacjonarnego w ramach pracowni i praktycznej nauki zawodu
dla uczniów klas pierwszych, drugich, trzecich  i czwartych technikum samochodowego,
oraz klas pierwszych, drugich i trzecich branżowej szkoły samochodowej I stopnia
 

Na podstawie przepisów ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dz.U.2020.1389 z dnia 2020.08.13    Status: Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2020r. z naniesionymi poprawkami rozp. z dnia 23.10.2020r.

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy informuje, że zawieszone są, na okres 2 tygodni, zajęcia praktyczne w miejscu pracy oraz w szkole dla uczniów wszystkich klas technikum samochodowego i branżowej szkoły I stopnia. W związku z tym, wszystkie zajęcia praktyczne oraz pracownie powinny obywać się metodami zdalnymi.

Zmodyfikowany plan zajęć - pracowni zamieszczony w Komunikacie nr 2 - 2020/2021  traci ważność do odwołania.

Podpisał: Ireneusz Kulczyk – wicedyrektor

 

Komunikat  2 - 2020/2021                     

W sprawie: Modyfikacji organizacji nauczania stacjonarnego w ramach pracowni
dla uczniów klas drugich, trzecich  i czwartych technikum samochodowego
oraz klas drugich i trzecich branżowej szkoły samochodowej I stopnia

Od wtorku 1.12.2020 roku pracownie przedmiotowe prowadzone będą przez nauczycieli w systemie stacjonarnym na terenie szkoły. Zmodyfikowany plan lekcji przewiduje jedną godzinę lekcyjną zarezerwowaną na przejazd uczniów z domu do szkoły lub ze szkoły do domu pomiędzy zajęciami zdalnymi a stacjonarnymi.
Plan obowiązuje do odwołania.

Poniżej przedstawiam plan organizacji stacjonarnych pracowni:
Uwaga!!!  1.12.2020 wprowadzono zmiany.

zajęcia pracowni w szkole

pracownia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zd.n.

zdalne nauczanie w domu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 przejazd z domu/do domu

p-d

przewidywana 1 godz. lekcyjna