Autor witryny

 

 

Ireneusz Kulczyk jest nauczycielem przedmiotów technicznych     w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. W 1987 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Akademii Techniczno - Rolniczej w Bydgoszczy. Przez wiele lat (od 1975) pracował w gospodarce narodowej - zawsze jego praca była bezpośrednio związana z transportem samochodowym,       aż   w  1990 roku został   nauczycielem w Zespole Szkół Samochodowych -  szkole, której  jest również absolwentem.
Uczęszczał  do Zasadniczej Szkoły Samochodowej, którą ukończył w
1975 roku.