Autor witryny

 

 

Mgr inż. Ireneusz Kulczyk był nauczycielem przedmiotów technicznych i wicedyrektorem w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy w latach 2004 - 2023.

W 1987 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Akademii Techniczno - Rolniczej w Bydgoszczy. Przez wiele lat (od 1975) pracował w gospodarce narodowej - zawsze jego praca była bezpośrednio związana z transportem samochodowym,
a w 1990 roku został nauczycielem w Zespole Szkół Samochodowych - szkole, której jest również absolwentem.
Uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Samochodowej, którą ukończył w 1975 roku.

W 2004 roku zaprojektował i założył alternatywną witrynę internetową szkoły, którą redagował przez ponad 20 lat.

W 2023 roku, po blisko 48 latach pracy przeszedł na emeryturę.