.

Druki szkolne

 

                                        Aktualne na Rok Szkolny 2022/2023

Rodzaj druku

Uwagi
Oświadczenie rodzica z Ukrainy  
Lista obecności rodziców na spotkanie klasowe  
Protokół spotkania z rodzicami uczniów  
Upomnienie do rodziców o obowiązku szkolnym podpisane przez wychowawcę
Upomnienie do rodziców o obowiązku szkolnym 2 podpisane przez dyrektora
Wniosek o zwolnienie ucznia z ćwiczeń na lekcji wf przeczytaj procedurę złożenia wniosku!!!
Blokady w planie lekcji  
Zmiana deklaracji uczestnictwa ucznia w katechezie/etyce wypełnić w 1 egzemplarzu, podpisuje uczeń i rodzic, złożyć w gabinecie A6
Karta wycieczki szkolnej wypełnia kierownik wycieczki
Regulamin wycieczki szkolnej ZSS przygotowuje kierownik wycieczki
Umowa przewozu osób wzór ustalony przez WEiS UM Bydgoszczy
Karta obiegowa ucznia  
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa złożyć w sekretariacie dyrektora pok. A10
Wniosek urlopowy  
PPP - wzór wiadomości do rodzica/opiekuna prawnego wypełnia nauczyciel prowadzący zajęcia i wysyła przez e-dziennik do rodziców
PPP - wzór karty udzielenia pomocy prowadzi wychowawca klasy

 

Sporządził: Ireneusz Kulczyk

początek strony