.

Druki szkolne

 

                                        Aktualne na Rok Szkolny 2020/2021

Rodzaj druku

Uwagi
Lista obecności rodziców na spotkanie klasowe  
Protokół spotkania z rodzicami uczniów  
Upomnienie do rodziców o obowiązku szkolnym podpisane przez wychowawcę
Upomnienie do rodziców o obowiązku szkolnym 2 podpisane przez dyrektora
Wniosek o zwolnienie ucznia z ćwiczeń na lekcji wf  
Blokady w planie lekcji  
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku  
Deklaracja uczestnictwa ucznia w katechezie/etyce wypełnić w 1 egzemplarzu, podpisuje uczeń i rodzic, złożyć w gabinecie A6
Zmiana deklaracji uczestnictwa ucznia w katechezie/etyce wypełnić w 1 egzemplarzu, podpisuje uczeń i rodzic, złożyć w gabinecie A6
Oświadczenie rodziców-opiekunów o wyjściu dziecka poza teren szkoły  
Deklaracja uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie wypełnić w 1 egzemplarzu, podpisuje uczeń i rodzic, złożyć w gabinecie A6
Karta wycieczki szkolnej wypełnia kierownik wycieczki
Regulamin wycieczki szkolnej ZSS wypełnia kierownik wycieczki
Umowa przewozu osób wzór ustalony przez WE UM Bydgoszczy
Karta obiegowa ucznia  
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa złożyć w sekretariacie dyrektora pok. A10
Wniosek urlopowy  
zajęcia wspomagające 2at, 2bt, 2cd2ATg, 2BTg, 2CTg j. polski
zajęcia wspomagające 1el, 1k, 1m, 3at, 3bt, 3ct, 3dt j. angielski
zajęcia wspomagające 1at, 1bt, 1cd matematyka

 

Sporządził:IK

początek strony