gora

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

 


        W piątek 14 grudnia 2018 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia najlepszym uczniom Województwa Kujawsko-Pomorskiego stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Wśród nagrodzonych znalazł się najlepszy uczeń Technikum Samochodowego za Rok Szkolny 2017/2018.

W uroczystości wzięli udział: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Kujawko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, a także rodzice uczniów. Zostały ponadto wręczone zasłużonym nauczycielom i innym pracownikom Oświaty odznaczenia państwowe i resortowe.

Rafał Kozłowski

z klasy 4 dt

 

Gratulujemy sukcesu!!!


Dyplom wręcza Marek Gralik - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

 


 

opracowanie: Ireneusz Kulczyk

początek strony