gora

Borne Sulinowo

Odwiedziny

 

W dniu 30.09.2020 udaliśmy się na wycieczkę do Bornego Sulinowa i okolic związanych z tym miastem a głównym celem było Muzeum Militarnej Historii Bornego Sulinowa. Miasto. Borne Sulinowo to miasto w Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim. W latach 1933-1939 rząd III Rzesz wykupił część terenów i wysiedlił z nich ludzi w celu budowy bazy wojskowej i utworzenia poligonu. W latach1934-1937 utworzono Wał Pomorski. W 1936 zakończono budowę miasteczka militarnego dla szkoły artylerii Wehrmachtu, którego otwarciu dokonał 18 sierpnia 1938 Adolf Hitler. Ponownie przebywał tu w dniach 5-8 września 1939 roku. W garnizonie Gros Born stacjonowały jednostki dywizji pancernej Heinza Guderiana przed atakiem na Polskę w 1939. Na poligonie ćwiczyły oddziały Afrika Korps dowodzone przez gen. Rommla. We wrześniu 1939 zorganizowano tu obóz Niemiecki -początkowo przejściowy a od 9 listopada dla szeregowców (Stalag). Obóz ten funkcjonował od 1 czerwca 1940, po czym został przekształcony na oficerski Oflag || D Gross-Born, położony w pobliżu miejscowości  Westfalenhof (dziś Kłomino). To miejsce było pierwszym naszym punktem zwiedzania. Do połowy 1942 roku przebywali tu jeńcy francuscy, później polscy. W lutym 1941 w obozie było 3731 Francuzów, a w styczniu 1945 – 5391 Polaków. Przetrzymywany był tu m.in. Leon Kruczkowski, a także trafiła tu duża część żołnierzy powstania warszawskiego.

Na początku 1945 żołnierze niemieccy opuścili miejscowość, po czym zajęła je Armia Czerwona, utrzymując jej militarny charakter. Utworzono tu doskonale strzeżona bazę Północnej Grupy Wojsk. Mimo że obszar ten został w 1945 formalnie włączony do Polski, a w ewidencji gruntów figurował pod nazwa „tereny leśne”, to faktycznie był on oderwany od struktury terytorialnej kraju. Do 12 października 1992 wojsko radzieckie (w tym czasie już rosyjskie) ostatecznie opuściło Borne Sulinowo  - było to 15000 żołnierzy kontyngentu 6 Witebsko – Nowogródzkiej Gwardyjskiej Dywizji Zmechanizowanej Armii Rosyjskiej. W kwietniu 1993 miasto zostało przekazane władzom cywilnym. Po oficjalnym otwarciu miejscowości 5 czerwca został jej nadany przez Radę Ministrów RP Status Miasta. Tym samym rozpoczął się proces zasiedlania.

Następnym punktem naszej wycieczki była wieś Góra Śmidowska, w której to znajdują się umocnienia Wału Pomorskiego. Zwiedzaliśmy tam bunkier położony 15 metrów pod ziemią. Po eksploracji tego obiektu udaliśmy się do miasta Borne Sulinowo, gdzie zwiedzaliśmy ruiny domu oficera, potem udaliśmy się do Muzeum Militarnej Historii Bornego Sulinowa, tam mogliśmy obejrzeć zgromadzone pojazdy militarne używane przez wojska Układu Warszawskiego w liczbie kilkudziesięciu sztuk, począwszy od pojazdów ciężarowych rodzimej produkcji takich jak Star 66, Star 266, oraz pojazdy gąsienicowe takie jak czołgi T-34, T-55, T-72, oraz różnego rodzaju transportery opancerzone typu MTLB, aż po samobieżne wyrzutnie rakiet przeciw lotniczych typu KRUG. Wszystkie  pojazdy znajdujące się w tym muzeum są sprawne technicznie i biorą udział w zlotach militarnych organizowanych w Polsce oraz na terenie Europy. Należy przytoczyć, że w Bornym Sulinowie odbywa się cyklicznie największy w Europie zlot pojazdów militarnych, którego organizatorem jest Stowarzyszenie, które zarządza muzeum. Kolejną atrakcją jaka czekała na naszych uczniów była jazda po poligonie amfibią PTS, która do dzisiaj znajduje się na wyposażeniu Wojska Polskiego. Po tych atrakcjach przyszedł czas na grochówkę wojskową.

Następnym punktem zwiedzania była miejscowość Kolonia Brzeźnica, w której znajdował się magazyn radzieckiej broni nuklearnej. Na terenie Polski istniały 3 bliźniacze takie obiekty, o których istnieniu wiedziało tylko 5 najważniejszych osób w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Składowane tam głowice lądowe miały zostać przekazane Wojsku Polskiemu na wypadek konfliktu z armiami zachodnimi. W okolicznych lasach do dziś zostały schrony po przewożonych wyrzutniach SS – 20 oraz podziemne magazyny. Niestety obiekt ten jest w tej chwili ruiną, ale w miejscowości Podborsko koło Białogardu znajduje się identyczny obiekt zachowany z całą infrastrukturą i to będzie punkt naszej kolejnej wycieczki.

 
 

********************************************************************************************

Organizatorami wyjazdu są pasjonaci sprzętu wojskowego i motocykli, nauczyciele przedmiotów samochodowych w naszej szkole:

Łukasz Zgórski
nauczyciel elektrotechniki, elektroniki i pracowni diagnostycznej

Piotr Heckert
nauczyciel praktycznej nauki zawodu, diagnosta

********************************************************************************************
 


 

Komentarz: Piotr Heckert
Fotografie:  Uczestnicy wyjazdu
Opracowanie: Ireneusz Kulczyk

początek strony