gora

Turniej motoryzacyjny w Koronowie

Odwiedziny

 

W dniu 27.05.2022r. W Zespole Szkół Zawodowych  im. gen. Maczka w Koronowie odbyła się piętnasta edycja konkursu „Najlepszy w zawodzie – mechanik pojazdów samochodowych”. Honorowy patronat nad konkursem objął Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pan Marek Gralik oraz Starosta Bydgoski Pan Wojciech Porzych.

Do zmagań przystąpiło sześć drużyn z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Zawodnicy rywalizowali w czterech konkurencjach: I – test teoretyczny, II I III – rozpoznawanie części samochodowych oraz pomiary warsztatowe, IV – slalom. Uczestnicy wzięli też udział w szkoleniu z zakresu kalibracji systemów ADAS, które poprowadził główny konstruktor firmy Precyzja Technik – Bydgoszcz Pan Sławomir Żuchowski.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało szacowne jury w składzie:

Prof. Politechniki Bydgoskiej Pan Janusz Musiał – przewodniczący

Prezes zarządu firmy PRECYZJA TECHNIK Sp. z o.o. Bydgoszcz Pan Sławomir Kocznur – członek

Przedstawiciel PKS Bydgoszcz Pan Jerzy Szczyrzyński – członek

Pan Michał Jóźwiak – sekretarz

Pan Robert Mądry – asystent techniczny

Zmagania zakończyły się dogrywką o pierwsze miejsce. Ostateczna klasyfikacja wyglądała następująco:

I miejsce – Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi

II miejsce – Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie

III miejsce – Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy
                      (Kamil Kuczora, Adam Ratuszyn, Dawid Wołowiec

IV miejsce – Branżowa Szkoła I Stopnia START w Bydgoszczy

V miejsce ex aequo – Zespół Szkół Samochodowych w Toruniu,
                    Zespół Szkół, Centrum   Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie naszej szkolnej drużynie i opiekunowi.

Nagrody ufundowane przez Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Politechnikę Bydgoską, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Firmę PRECYZJA-TECHNIK Sp. z o.o. Bydgoszcz, Firmę Kapral-Car.

Kilka zdjęć z przebiegu turnieju:

   

   

   

 

 ********************************************************************************************

 

Opiekunem drużyny Zespołu Szkół Samochodowych był
mgr Bartosz Dobek
nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych
i praktycznej nauki jazdy

********************************************************************************************
 


 

Fotografie:  Bartosz Dobek
Opracowanie: Ireneusz Kulczyk

początek strony