gora

    Ekologia a motoryzacja

 

1

Zakończył się
Konkurs internetowy na wykonanie przez uczniów prezentacji multimedialnej.
Konkurs realizowany był w ramach projektu
“Motoryzacja w sieci www – witryna internetowa”,
którego autorem jest mgr inż. Ireneusz Kulczyk.
Na projekt ten został przyznany Bydgoski Grant Oświatowy.


2

Prace konkursowe podlegające ocenie internautów:
pliki programu Power Point - proszę poczekać na otwarcie

Ekologia_1 - autor Oskar Garczyński z klasy 3 Kajakowej w Zespole Szkół Nr 25 w Bydgoszczy
      Ekologia_2 - autor Tomasz Woźniak z klasy 1ct w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy
        Ekologia_3 - autor Mariusz Szypuła z klasy 3az w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Według oceny Zespołu oceniającego, najlepszą pracą, zarówno pod względem artystycznym jak i merytorycznym  jest prezentacja nr 1 Oskara Garczyńskiego z Zespołu Szkół Nr 25 w Bydgoszczy.

Wyniki głosowania internetowego są następujące:
Ekologia_1 - 187 głosów
Ekologia_2 - 179 głosów
Ekologia_3 - 22 głosy

oddano 388 głosów
Ostatni głos 2007-12-31 23:55:56

Zwycięzca i pozostali uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe, a oceniane prace zostały zamieszczone w zakładce
 Ekologia w motoryzacji.

 


3

 

Warunki uczestnictwa w Konkursie:

1.
Temat ogólny projektu – “Ekologia a motoryzacja”, w ramach tematu ogólnego należy uszczegółowić problem lub zagadnienie i nadać mu tytuł.
2.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej w programie Office Power Point, wersja max. 2000 zapisanej jako pokaz, przy minimalnej ilości slajdów wynoszącej 20.
Objętość prezentacji nie powinna przekroczyć 1 MB.
3.
Do konkursu mogą przystąpić:
a.  wszyscy uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Samochodowych – niezależnie od typu szkoły
b. uczniowie gimnazjów w Bydgoszczy
– indywidualnie lub w zespołach składających się maksymalnie z dwóch osób.
4.
Przy wyborze tematu pracy oraz jej realizacji uczestnicy konkursu powinni korzystać z merytorycznej pomocy nauczycieli swojej szkoły, szczególnie chemii, przedmiotów samochodowych i informatyki.
5.
Ocenie podlegać będą następujące elementy:
Oryginalność pomysłu
Wartość merytoryczna
Wartość artystyczna
Przejrzystość i czytelność prezentacji
6.
Prace należy dostarczać w zapisie elektronicznym
do dnia 31 października 2007

do sekretariatu Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy
Praca powinna zawierać również imiona i nazwiska wykonawców oraz nazwę szkoły i klasy, do których uczęszczają.
7.
Spośród zgłoszonych projektów zespół weryfikujący wybierze 8 najciekawszych prac, które zostaną opublikowane bez danych personalnych wykonawców na szkolnej stronie internetowej.
8.
Zwycięzca zostanie wyłoniony przez internautów w drodze sondy,
która będzie czynna na stronie
www.zss.pl
do  dnia 31.12.2007.
Po tym czasie dane wykonawców zostaną ujawnione.
9.
Nagrodzona zostanie praca wytypowana przez zespół weryfikujący
oraz zwycięzca sondy internetowej
Przewidziane są dla nich cenne nagrody rzeczowe.

 

 

Niniejszym ogłaszamy
Konkurs internetowy na wykonanie przez uczniów prezentacji multimedialnej.
Konkurs realizowany jest w ramach projektu
“Motoryzacja w sieci www – witryna internetowa”,
którego autorem jest mgr inż. Ireneusz Kulczyk.
Na projekt ten został przyznany Bydgoski Grant Oświatowy.
 

Warunki uczestnictwa w Konkursie:

1.
Temat ogólny projektu – “Ekologia a motoryzacja”, w ramach tematu ogólnego należy uszczegółowić problem lub zagadnienie i nadać mu tytuł.
2.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej w programie Office Power Point, wersja max. 2000 zapisanej jako pokaz, przy minimalnej ilości slajdów wynoszącej 20.
Objętość prezentacji nie powinna przekroczyć 1 MB.
3.
Do konkursu mogą przystąpić:
a.  wszyscy uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Samochodowych – niezależnie od typu szkoły
b. uczniowie gimnazjów w Bydgoszczy
– indywidualnie lub w zespołach składających się maksymalnie z dwóch osób.
4.
Przy wyborze tematu pracy oraz jej realizacji uczestnicy konkursu powinni korzystać z merytorycznej pomocy nauczycieli swojej szkoły, szczególnie chemii, przedmiotów samochodowych i informatyki.
5.
Ocenie podlegać będą następujące elementy:
Oryginalność pomysłu
Wartość merytoryczna
Wartość artystyczna
Przejrzystość i czytelność prezentacji
6.
Prace należy dostarczać w zapisie elektronicznym
do dnia 31 października 2007

do sekretariatu Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy
Praca powinna zawierać również imiona i nazwiska wykonawców oraz nazwę szkoły i klasy, do których uczęszczają.
7.
Spośród zgłoszonych projektów zespół weryfikujący wybierze 8 najciekawszych prac, które zostaną opublikowane bez danych personalnych wykonawców na szkolnej stronie internetowej.
8.
Zwycięzca zostanie wyłoniony przez internautów w drodze sondy,
która będzie czynna na stronie
www.zss.pl
do  dnia 31.12.2007.
Po tym czasie dane wykonawców zostaną ujawnione.
9.
Nagrodzona zostanie praca wytypowana przez zespół weryfikujący
oraz zwycięzca sondy internetowej
Przewidziane są dla nich cenne nagrody rzeczowe.

Zapraszam wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tym konkursie!!!
Ireneusz Kulczyk
 

 

 

 

Opracowanie materiału
mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony