gora

    Konkurs Poezji Rosyjskiej

 

1

Piąty Międzyszkolny Konkurs
 Na Mistrza W Czytaniu Poezji Rosyjskiej

odbędzie się 17 stycznia 2008 roku
 w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 w Bydgoszczy o godz. 10.00

W Zespole Szkół Samochodowych opiekę nad uczestnikami sprawuje
 mgr Zofia Saternus


Regulamin Konkursu

1.
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego województwa kujawsko-pomorskiego, którzy interesują się poezją rosyjską.

2.
Cele konkursu:
a. rozwijanie uzdolnień recytatorskich;
b. rozwijanie zainteresowania twórczością poetów rosyjskich;
c. wyzwolenie aktywności artystycznej;
d. kształtowanie umiejętności świadomego odbioru dzieł literackich;
e. kształtowanie wrażliwości na piękno;
f. rozwijanie zasad zdrowej rywalizacji.

3.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaprezentowanie przez ucznia jednego lub dwóch dowolnie wybranych przez siebie tekstów poetyckich.

4.
Prezentacja utworu nie powinna trwać dłużej niż 5 minut.

5.
Oceny prezentowanych tekstów dokona jury powołane przez organizatorów.
W składzie jury zasiądą:
mgr inż. Ludwik Kowalski - dyrektor ZSM Nr 1 w Bydgoszczy
mgr Janina Kolano - doradca metodyczny NKJO w Bydgoszczy
prof. Ludmiła Kasjanienko - profesor Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy im. Piotra Czajkowskiego

6.
Kryteria oceny:
a. interpretacja utworu;
b. technika żywego słowa;
c. ogólny wyraz artystyczny.

7.
Chęć udziału w konkursie należy zgłosić organizatorom do 30.11.2007 roku, dostarczając wypełnioną kartę zgłoszenia do sekretariatu szkoły osobiście lub faxem na nr 052 3763906.
 

 

Opracowanie materiału
mgr Zofia Saternus

początek strony