gora

    Polska motoryzacja XX wieku

 

1

Zapraszam

do wzięcia udziału
w konkursie internetowym na wykonanie przez uczniów strony internetowej lub prezentacji multimedialnej.
Konkurs realizowany jest w ramach projektu
“Polska motoryzacja XX wieku”,
Na projekt ten został przyznany Bydgoski Grant Oświatowy.

Autorem projektu i organizatorem Konkursu jest mgr inż. Ireneusz Kulczyk
ikulczyk.zss@poczta.fm

 


2

 

 

Warunki uczestnictwa w Konkursie:

1.
Temat ogólny projektu – “Polska motoryzacja XX wieku”, w ramach tematu ogólnego należy uszczegółowić problem lub zagadnienie i nadać mu tytuł.
2.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie strony lub witryny internetowej w języku HTML
albo
 prezentacji multimedialnej w programie Office Power Point, wersja max. 2003 zapisanej jako pokaz, przy minimalnej ilości slajdów wynoszącej 20.
Objętość prezentacji nie powinna przekroczyć 1 MB.
3.
Do konkursu mogą przystąpić:
a.  wszyscy uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Samochodowych – niezależnie od typu szkoły
b. uczniowie gimnazjów w Bydgoszczy
– indywidualnie lub w zespołach składających się maksymalnie z dwóch osób.
4.
Przy wyborze tematu pracy oraz jej realizacji uczestnicy konkursu powinni korzystać z merytorycznej pomocy nauczycieli swojej szkoły, szczególnie historii, przedmiotów samochodowych i informatyki.
5.
Ocenie podlegać będą następujące elementy:
Oryginalność pomysłu
Wartość merytoryczna
Wartość artystyczna
Przejrzystość i czytelność strony www lub prezentacji
6.
Prace należy dostarczać w zapisie elektronicznym na płycie CD/DVD
w terminie do dnia 30 listopada 2008

do sekretariatu Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy
Praca powinna zawierać również imiona i nazwiska wykonawców oraz nazwę szkoły i klasy, do których uczęszczają.
7.
Spośród zgłoszonych projektów zespół weryfikujący wybierze 3 najciekawsze prace, które zostaną opublikowane bez danych personalnych wykonawców na szkolnej stronie internetowej.
8.
Zwycięzca zostanie wyłoniony przez internautów w drodze sondy,
która będzie czynna na stronie
www.zss.pl
do  dnia 30.12.2008.
Po tym czasie dane wykonawców zostaną ujawnione.
9.
Nagrodzona zostanie praca wytypowana przez zespół weryfikujący
oraz zwycięzca sondy internetowej
Przewidziane są dla nich cenne nagrody rzeczowe.

 

 

3

 

Polska motoryzacja XX wieku
prace konkursowe

Ze względu na sporą ilość nadesłanych ciekawych prac, postanowiliśmy konkurs podzielić na dwie kategorie:
   
wirtyna internetowa oraz pokaz multimedialny.
Po obejrzeniu przedstawionych prac będzie można oddać swój głos w sondzie zamieszczonej na stronie www.zss.pl .
Prezentacje multimedialne najlepiej ogląda się  w przeglądarce Internet Explorer 6.0
Zgodnie z regulaminem konkursu, sonda zostanie zamknięta 30 grudnia 2008 roku.
Zostaną przyznane dwie pierwsze nagrody w ustalonych kategoriach.

Życzę miłej zabawy i zachęcam do głosowania
Ireneusz Kulczyk - autor projektu

 

Uwaga!
Dotarły do nas kolejne prace, tym razem wysłane pocztą. Z uwagi na wartość materiału dołączyłem dwie prace do rywalizacji. Można zatem obejrzeć witrynę 5 oraz prezentację 11 i ewentualnie na nie zagłosować.
Trzy nadesłane prace zostały odrzucone z uwagi na niezachowanie wymogu formatu (php, ppsx).

 

 

4

Polska motoryzacja XX wieku
rozstrzygnięcie konkursu internetowego

Dane uczestników konkursu

Strony internetowe

Lp

Nr strony

Nazwisko i imię

Szkoła

Oddano głosów

1

witryna 1

Gaworzewski Robert

ZSS klasa 3bt

1353 - 39%

2

witryna 2

Kornet Mateusz

Gimnazjum nr 13 w Bydgoszczy

26 - 0,7%

3

witryna 3

Kotowski, Lasek

ZSS klasa 2dt

1026 - 29,5%

4

witryna 4

Obiała Robert

Gimnazjum nr 23, klasa 3c

598 - 17,2%

5

witryna 5

Gabriel Izabela

Gimnazjum Brzoza, klasa 3

wycofana przez organizatora
     

Razem oddano głosów:

3473

Prezentacje multimedialne

Lp

Nr prezentacji

Nazwisko i imię

Szkoła

Oddano głosów

1

prezentacja_1

Ciepłowski Damian

Gimnazjum nr 13, klasa 2b

1685 - 39%

2

prezentacja_2

Mechliński Wiktor, Kowalik Krzysztof

ZSS klasa 1dt

54 - 1,2%

3

prezentacja_3

Mielnik Karol

ZSS klasa 3bt

391 - 9%

4

prezentacja_4

Jaśkowiak Sandra

Gimnazjum nr 13, klasa 3c

24 - 0,6%

5

prezentacja_5

Wełnicki Tomasz

ZSS klasa 1ct

21 - 0,5%

6

prezentacja_6

Maciejewski Paweł

ZSS Klasa 3bt

1674 - 38,7%

7

prezentacja_7

Drzycimski Przemek, Piekarski Rafał

Gimnazjum nr 13 klasa 3e

12 - 0,3%

8

prezentacja_8

Kempczyk Krystian

Gimnazjum nr 23, klasa 3c

329 - 7,6%

9

prezentacja_9

Woźniak Tomasz

ZSS klasa 2ct

15 - 0,3%

10

prezentacja_10

Jasiorowski Filip

ZSS klasa 1bt

98 - 2,3%

11

prezentacja_11

Jankowiak Kamila

Gimnazjum Wąwelno

20 - 0,5%
     

Razem oddano głosów:

4323

Zwycięzcy:

Kategoria

Nazwisko i imię

Szkoła

Oddano głosów

witryna internetowa

Gaworzewski Robert

Zespół Szkół Samochodowych,  klasa 3bt

1353 - 39%
prezentacja multimedialna

Ciepłowski Damian

Gimnazjum nr 13,  klasa 2b

1685 - 39%

 

Z przyczyn organizacyjnych sonda została zamknięta 31 grudnia 2008 roku o godz. 15.00
Łącznie oddano 7796 głosów!!!

Gratulujemy zwycięzcom

Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o terminie spotkania, na którym zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.

 

5

Wręczenie nagród

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w konkursie „Polska motoryzacja XX wieku” zorganizowanym w Zespole Szkół Samochodowych w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego odbędzie się w dniu 9 lutego 2009 roku o godz. 10.00 w naszej szkole przy ul. Powstańców Wielkopolskich 63.
Odpowiednie zaproszenia w formie pisemnej zostały rozesłane do tych gimnazjów, których uczniowie wyróżnili się w konkursie.