gora

Konkurs wokalny
 "Muzyka moją inspiracją"

Odwiedziny

 

 

Zaprasza

wszystkich chętnych

do wzięcia udziału w Konkursie wokalnym  „Muzyka moją inspiracją…”.

Konkurs jest adresowany do zespołów oraz solistów, którzy zaprezentują swój talent wokalny .

 

Regulamin konkursu   

     1.    Cele:

            - Popularyzowanie piosenki w środowisku młodzieży

            - Zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu.

            - Umożliwienie młodym ludziom prezentacji własnego talentu.

     2.    Postanowienia ogólne:

            - Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do młodzieży szkolnej.

            - Przesłuchania są jednoetapowe, mogą w nich wziąć udział soliści i zespoły składające

              się maksymalnie z czterech osób. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

     3.    Wymagania repertuarowe:

             - Uczestnik przedstawia jeden wybrany przez siebie utwór.

             - Uczestnik może korzystać z nagrania –podkładu muzycznego lub z akompaniamentu   

                instrumentalnego własnego lub zespołu.

             - Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, mikrofony.

     4.   Termin i miejsce:

             Przesłuchania oraz koncert laureatów odbędą się 5 kwietnia 2019r.

             w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy.

             Przesłuchania rozpoczną się o godz. 10.00.

     5. Zgłoszenia:

           - Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie oraz przesłanie na adres mailowy    

             zabicka@zss.pl Karty Uczestnika (załącznik) , do dnia 15 marca 2019r.             

           - W przypadku zbyt dużej  ilości uczestników organizatorzy zastrzegają sobie przyjęcie

             do konkursu tych uczestników, którzy nadesłali zgłoszenia w pierwszej kolejności.

 

      6. Kryteria oceny:

            Organizatorzy powołają komisję, która dokona oceny zespołów oraz solistów pod względem:

             - interpretacji artystycznej

             - doboru repertuaru

             - warunków głosowych.

 

KARTA UCZESTNIKA

********************************************************************************************

 

Koordynatorem szkolnym udziału uczniów w przedstawionym konkursie jest:

mgr Joanna Łysak-Żabicka, Tel  505-103-887    

 

********************************************************************************************
 


 

Opracowanie:
mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony