gora

Potyczki językowe i nie tylko...

Odwiedziny

 

            W ostatnim czasie odbyły się dwa konkursy, w których uczniowie naszej szkoły brali udział.

Pierwszy z nich miał miejsce 17.10.2019 w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Bydgoszczy. Był to Wojewódzki Konkurs Pięknego Czytania w Języku Niemieckim ,,Czytamy Kästnera”. W konkursie tym brało udział 40 uczestników z wielu szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z naszego województwa. Zespół Szkół Samochodowych reprezentował Rafał Kosmeja z klasy 2 AT. Nasz uczestnik czytał trudny wiersz w języku niemieckim, ale można było wybrać również fragment prozy, której autorem jest niemiecki pisarz i poeta Erich Kästner.

Drugi konkurs odbył się 25.10.2019 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1. Był to międzyszkolny konkurs ekologiczno-językowy pt. ,,Adaptacja młodego bydgoszczanina w świetle globalnych zmian klimatycznych”.

     

Konkurs ten składał się z dwóch części. W pierwszej z nich trzeba było przygotować prezentację multimedialną dotyczącą sposobów radzenia sobie z upałami. Tym tematem zajął się Tomasz Bartoszewski z klasy 3 CT, pod kierunkiem pani Bożeny Rawickiej – Łukaszczyk. I tu sukces - nasza prezentacja zajęła trzecie miejsce. Następnie dnia 25.10. 2019 odbyła się część językowa. W części tej udział wziął Tomasz Bartoszewski oraz Sophie Elodie Jacquot z klasy 2 AT. Tutaj uczniowie musieli wykazać się znajomością języka niemieckiego w obszarach: pogoda, warunki atmosferyczne, ochrona i zanieczyszczenie środowiska, klęski żywiołowe, odnawialne źródła energii oraz infrastruktura miejska. Przygotowaniem uczniów do tej części zajęła się pani Danuta Rohde.  Do samego końca nasza drużyna walczyła o miejsce na podium. Po ostatnim zadaniu mieliśmy taką samą ilość punktów jak XI LO i kwalifikowaliśmy się na 3 miejsce. Niestety, po obowiązkowej dogrywce między ZSS a XI LO, przegraliśmy o 2 punkty.

Wszyscy uczniowie otrzymali upominki i podziękowania za udział w konkursie.

  

Bardzo dziękujemy za odwagę i chęć zmierzenia się z zawiłościami języka niemieckiego oraz życzymy dalszych sukcesów.

 

********************************************************************************************

Przygotowanie młodzieży:

 

mgr inż.Bożena Rawicka-Łukaszczyk
nauczyciel chemii i matematyki w Zespole Szkół Samochodowych 

mgr Danuta Rohde
nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Samochodowych

********************************************************************************************
 


 

Komentarz: mgr Danuta Rohde
Opracowanie:
mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony