gora

Jestem bezpieczny na drodze

Odwiedziny

 

          

Uwaga uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych!!!


Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

organizuje

Konkurs wiedzy
Jestem bezpieczny na drodze

            Konkurs  ma zasięg międzyszkolny.  Zostanie przeprowadzony jednoetapowo, całkowicie drogą elektroniczną.

            Warunkiem udziału uczniów w konkursie jest indywidualne zgłoszenie się jego uczestników drogą elektroniczną na adres

konkurs@zss.pl
w nieprzekraczalnym terminie 25.11.2019 roku

  Na organizację Turnieju został przyznany
        
Bydgoski Grant Oświatowy
co gwarantuje otrzymanie przez zwycięzców cennych nagród rzeczowych.

       

    

Regulamin

Konkursu Jestem bezpieczny na drodze
w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

 

Postanowienia początkowe

Konkurs realizowany jest w kategorii  szkoła podstawowa
 

1. Konkurs  jest jednoetapowy i odbywa się całkowicie drogą elektroniczną i wyłania trzech najlepszych uczestników.

2. Na czele zawodów stoi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych
w Bydgoszczy.

3. Konkurs  obejmuje zakres wiedzy dotyczącej:

 • bezpieczeństwa na drodze

 • znajomości poruszania się po drodze

 • znajomości przepisów ruchu drogowego

 • znajomości znaków poziomych i pionowych

 • znajomości udzielania pierwszej pomocy

4. Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie klas szkół podstawowych  z terenu Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Turniej ma charakter indywidualny.

5. Na etapie rejestracji,  i rozgrywki finałowej komunikacja elektroniczna z uczestnikami Konkursu odbywa się poprzez adres  e-mail konkurs@zss.pl oraz stronę internetową http://www.zss.pl  zakładka Konkursy.

7. Terminarz:

1.   

do 25.11.2019
godz. 24.00

Przyjmowanie indywidualnych zgłoszeń drogą elektroniczną na adres konkurs@zss.pl z podaniem danych:

 • nazwisko

 • imię

 • nazwa szkoły

 • klasa

 • adres e-mail uczestnika

 • telefon kontaktowy uczestnika

 • nazwisko i imię oraz telefon kontaktowy opiekuna merytorycznego (nauczyciela)

27.11.2019
   godz. 18.00    

Wysyłka testów eliminacyjnych z kartami odpowiedzi do   wypełnienia (Organizator)

do 28.11.2019
do godz. 24.00

Przyjmowanie wypełnionych kart odpowiedzi (e-mail na adres konkurs@zss.pl) karta odpowiedzi jako załącznik do listu

4

2.12.2019

Ogłoszenie listy laureatów w każdej kategorii na  http://www.zss.pl   zakładka Konkursy.

5

6.12.2019 (piątek)
godz.12.00

Wręczenie nagród w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych
w Bydgoszczy

 

Organizacja zawodów

1. Konkurs organizuje Komisja Konkursowa przy Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

2. Test teoretyczny obejmuje 30 pytań wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią z zakresu materiału podanego w punkcie 3 Postanowień początkowych.

3. Komisja Konkursowa przesyła na adres e-mail uczestnika  test eliminacyjny (plik.pdf) oraz kartę odpowiedzi (plik.doc) do rozwiązania i zwrotnego przesłania wyłącznie karty odpowiedzi na adres e-mail konkurs@zss.pl w terminie podanym w Terminarzu. (termin wysyłki obowiązuje do godz. 24.00).

4. Uczestnik wypełnia wyłącznie kartę odpowiedzi, nie należy zmieniać formatu karty odpowiedzi. Kartę odpowiedzi wysyła jako załącznik do e-mail.
Karta odpowiedzi musi zawierać dane osobowe uczestnika.

5. Komisja Konkursowa wyłania trzech najlepszych zawodników.

6. W przypadku tej samej ilości zdobytych punktów, o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu decyduje wcześniejszy czas przesłania karty odpowiedzi.

7.       Trzej najlepsi uczestnicy konkursu  otrzymają  nagrody rzeczowe.

8.    Komisja może nie przyznać pierwszej nagrody, jeśli ilość prawidłowych odpowiedzi nie przekroczy 50% zadanych pytań.

Postanowienia końcowe

1.   Uczestnik Olimpiady, który przesłał zgłoszenie drogą e-mail automatycznie wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swoich danych personalnych (wyłącznie nazwisko, imię, szkoła i klasa którą reprezentuje) oraz wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku. Wyszczególnione dane  uczestników konkursu zostaną przetworzone i wykorzystane wyłącznie do organizacji i promowania konkursu.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”
( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi).

2.   Zwycięzcy konkursu przyjeżdżają na wręczenie nagród do siedziby ZSS w Bydgoszczy na własny koszt.
 

 

11

 

 

 

Jestem bezpieczny na drodze

Wyniki rywalizacji

 

 

Do Konkursu przystąpiło łącznie 42 uczniów
ze szkół podstawowych w  Czarżu, Ostromecku i Bydgoszczy.
Otrzymaliśmy 36 kart odpowiedzi, co oznacza, że test był trudny, albowiem nie wszyscy zawodnicy dali sobie z nim radę.
Nikt z zawodników nie odpowiedział prawidłowo na wszystkie pytania.


W przesłanym teście, w pytaniu 22 uczestnicy konkursu dopatrzyli się błędu w proponowanych odpowiedziach. Dziękujemy za błyskawiczną reakcję. Po przeanalizowaniu błędu, który okazał się edytorską pomyłką, organizatorzy uznali, że wszystkie odpowiedzi uznamy za prawidłowe. Przyznaliśmy zatem wszystkim uczestnikom punkt za zadanie 22. Jest to zasada mówiąca o tym, że błąd testu powinien być oceniony z korzyścią dla ucznia.


Uwaga: Rozwiązanie zadań  zostanie podane do wiadomości uczestników po zakończeniu konkursu i wręczeniu nagród.

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Szkoła Data - Godzina
wysyłki odpowiedzi
Punktacja
1 Wakuła Julia SP nr 32 Bydgoszcz 27.11.2019  godz. 18.26 28
2 Ziemba Marcin SP nr 4 Bydgoszcz 27.11.2019  godz. 19.19 28
3 Okońska Wiktoria SP nr 56 Bydgoszcz 28.11.2019  godz. 20.42 27
4 Biniakowski Paweł SP nr 32 Bydgoszcz 27.11.2019  godz. 18.27 26
5 Skróńdź Jowita SP nr 12 Bydgoszcz 27.11.2019  godz. 20.29 26
6 Zabrzeńska Małgorzata SP nr 43 Bydgoszcz 27.11.2019  godz. 23.00 26
7 Felczak Martyna SP nr 57 Bydgoszcz 28.11.2019  godz. 22.05 26
8 Dekowski Jakub SP nr 56 Bydgoszcz 28.11.2019  godz. 23.39 26
9 Sobkiewicz Julia SP nr 12 Bydgoszcz 27.11.2019  godz. 19.47 25
10 Niedzielska Julia SP nr 57 Bydgoszcz 28.11.2019  godz. 21.36 25
11 Szulakowska Zofia SP nr 12 Bydgoszcz 28.11.2019  godz.22.31 25
12 Szczepański Maksymilian SP nr 4 Bydgoszcz 27.11.2019  godz. 18.46 24
13 Słomski Jakub SP nr 32 Bydgoszcz 27.11.2019  godz.18.52 24
14 Rogożyńska Julia SP nr 12 Bydgoszcz 27.11.2019  godz.19.30 24
15 Pawluszak Igor ZS Ostromecko 27.11.2019  godz.21.04 24
16 Kitta Antoni Katolicka SP Bydgoszcz 27.11.2019  godz.23.37 24
17 Zofia Gaca SP nr 12 Bydgoszcz 28.11.2019  godz.20.11 24
18 Ziółkowski Mikołaj SP nr 4 Bydgoszcz 28.11.2019  godz.17.03 24
19 Grupka Michał SP nr 32 Bydgoszcz 27.11.2019  godz.18.32 23
20 Sosnowski Mateusz SP nr 4 Bydgoszcz 27.11.2019  godz.19.51 23
21 Błoch Julia SP nr 12 Bydgoszcz 27.11.2019  godz.20.55 23
22 Wasielewska Amelia SP nr 4 Bydgoszcz 28.11.2019  godz.22.16 23
23 Seydak Marcel SP nr 32 Bydgoszcz 28.11.2019  godz.22.26 23
24 Gawrych Weronika SP nr 57 Bydgoszcz 27.11.2019  godz.18.42 22
25 Rykowski Krzysztof SP nr 57 Bydgoszcz 28.11.2019  godz.19.03 22
26 Wojtkiewicz Pascal SP nr 30 Bydgoszcz 27.11.2019  godz.19.21 22
27 Świętkowska Amelia SP nr 12 Bydgoszcz 28.11.2019  godz.23.24 22
28 Kwaśniewski Hubert SP nr 32 Bydgoszcz 28.11.2019  godz.23.28 22
29 Czuba Anna SP nr 32 Bydgoszcz 27.11.2019  godz.18.35 21
30 Grupka Bartosz SP nr 32 Bydgoszcz 27.11.2019  godz.18.41 21
31 Jaskólski Piotr SP nr 32 Bydgoszcz 27.11.2019  godz.19.03 21
32 Pszczółkowska Sandra ZS Czarże 27.11.2019  godz.19.29 21
33 Paszkiewicz Oliver SP nr 4 Bydgoszcz 28.11.2019  godz.19.22 20
34 Derengowski Oskar SP nr 12 Bydgoszcz 28.11.2019  godz.12.21 19
35 Żelazny Tomasz SP nr 57 Bydgoszcz 28.11.2019  godz.16.48 19
36 Kałaczyński Jakub ZS Czarże 28.11.2019  godz.18.22 19

 

W piątek 6.12.2019 o godzinie 12.00 w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych odbyło się spotkanie,
na którym zostały wręczone nagrody.


Dla Julii Wakuły, która zwyciężyła w naszym konkursie zaproponowaliśmy nagrodę specjalną. Jej klasa ze Szkoły Podstawowej Nr 32 miała okazję odbyć bezpłatny, godzinny kurs pierwszej pomocy, który przeprowadził profesjonalny ratownik medyczny, nauczyciel w naszej szkole pan Łukasz Orchowski. Takich szkoleń nigdy dosyć, bo nigdy nie wiemy w jakiej sytuacji kryzysowej możemy się znaleźć. Wobec tego dodatkowe przeszkolenie zawsze się przyda.

Po szkoleniu odbyło się wręczenie nagród i dyplomów dla laureatów konkursu "Jestem bezpieczny na drodze" oraz IX "Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej". Sprawozdanie zdjęciowe przedstawiamy poniżej.

 

 

 

 

 

 

 Wszystkim zawodnikom dziękujemy za udział w konkursach, a zwycięzcom gratulujemy zdobytych miejsc i nagród.
 

 

Opracowanie: mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony