gora

4 Konkurs "Young Journalists"

 

 

 

Wyniki IV edycji konkursu

'Young Journalists' 2021

 

 

I miejsce

Zuzanna Stefańska               SP 57

 

II miejsce

Antonina Krusa                     SP 38

Jan Kłobukowski                   SP 38

 

III miejsce

Wiktor Krysztofiak                SP 58

Wiktoria Koszlaga                 SP27

 

Wyróżnienia

Antonina Lewandowska SP 32

Piotr Wójcik   SP 27

Aleksandra Schmelter ZSP 1

 

Gratulujemy zwycięzcom oraz ich opiekunom!

 

Jednocześnie informujemy, że odbiór pamiątkowych dyplomów oraz upominków dla zwycięzców konkursu przewidziany jest  w dniach 26-27 kwietnia
w sekretariacie Zespołu Szkół Samochodowych, Al. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy

 

 

  
 

Mamy przyjemność zaprosić chętnych uczniów
 do wzięcia udziału
w organizowanym przez

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy czwartym konkursie

 

"Young Journalists-2021"

 

 

Jest to konkurs języka angielskiego i przeznaczony jest dla uczniów  szóstych do ósmych klas szkół podstawowych w Bydgoszczy
i powiecie bydgoskim.

 

REGULAMIN

 4 Międzyszkolnego Konkursu 'Young Journalists-2021'

I. Cele i założenia konkursu:

           

Adresatem konkursu są uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim. Głównym celem konkursu jest rozwijanie umiejętności dziennikarskich, t.j. tworzenia pisemnej wypowiedzi w języku angielskim w połączeniu z oprawą graficzną tekstu. Zadaniem uczestników konkursu jest wcielenie się w rolę dziennikarzy gazetki o tytule 'Young Journalists' - napisanie artykułu w języku angielskim oraz wykonanie oprawy graficznej tego tekstu. Temat przewodni pracy tegorocznej edycji konkursu to 'A House on Four Wheels'

            Praca konkursowa będzie oceniana w trzech kategoriach: 1. treści  2. umiejętności językowych  3. oprawy wizualnej.
Artykuł powinien zawierać minimum 200 słów. Praca nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4, zapisanych w formacie PDF lub DOC oraz podpisanych imieniem i nazwiskiem uczestnika.

 

II.    Organizator konkursu:

            Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy
           
Al. Powstańców Wielkopolskich 63  85-090  Bydgoszcz
            Komisja Konkursowa - Nauczyciele języka angielskiego: Magdalena Durczak-Ciempa,  Agnieszka Matysiak,
                                              Iwona Krause, Inna Pawlak, Agnieszka Pior-Szklarska 

 

III.    Przebieg konkursu:

           

Konkurs jest jednoetapowy. Uczniowie wykonują prace indywidualnie, a ich opiekunowie-koordynatorzy konkursu wysyłają je wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia szkoły (Załącznik 1) na adres mailowy organizatora: durczak@zss.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca b.r.  Ilość uczniów biorących udział w konkursie nie jest ograniczona.

            Po otrzymaniu i przeanalizowaniu prac konkursowych Komisja Konkursowa ogłasza wyniki, które zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej szkoły oraz przesłane koordynatorom konkursu na wskazany przez nich adres mailowy nie później jak do dnia 31 marca 2021 roku. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny. Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani  pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi (przekazanymi zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi reżimu sanitarnego).

pobierz kartę zgłoszenia

IV.    Zastrzeżenia Organizatora:

1.      Nadesłane przez uczestników konkursu stają się własnością Zespołu Szkół Samochodowych. Mogą zostać opublikowane wyłącznie w mediach elektronicznych, których administratorem jest Zespół Szkół Samochodowych oraz podczas wystawy prac na terenie Szkoły.

2.      Autor pracy konkursowej może pisemnie zastrzec publikowania jego danych osobowych na stronie internetowej Szkoły.

********************************************************************************************

Organizatorem konkursu jest

mgr Magdalena Durczak-Ciempa - nauczyciel języka angielskiego

 

********************************************************************************************
 

 

 

Opracowanie:
mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony