gora

Konkurs
40 lecie wprowadzenia stanu wojennego

Odwiedziny

 

 

 

  
 

Zapraszamy chętnych uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy
 do wzięcia udziału
w organizowanym przez nauczycieli historii i języka polskiego

 konkursie

 

 

40-lecie wprowadzenia stanu wojennego

 

 

W roku 2021 przypada 40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. To kluczowe wydarzenie w najnowszej historii Polski wywarło olbrzymi wpływ na pokolenie lat osiemdziesiątych. W wielu przypadkach jest to pokolenie Waszych rodziców. Dla upamiętnienia tych wydarzeń oraz ciągłego pogłębiania wiedzy o tamtym trudnym dla Polski czasie, nauczyciele naszej szkoły organizują konkurs, w którym możecie wyrazić swój stosunek i swoje spojrzenie na historyczne dla Was wydarzenie.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

1. ORGANIZATOR:

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 63

85 - 090 Bydgoszcz

 

2. CELE KONKURSU:

·         upowszechnienie wiedzy o najnowszej historii Polski,

·         rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej młodzieży;

·         promocja utalentowanej i zaangażowanej młodzieży oraz jej twórczości szerszemu kręgowi odbiorców.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA:

·         Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

 

4. KATEGORIA HISTORYCZNO - PLASTYCZNA - WYMAGANIA KONKURSOWE

  • Zadanie uczniów będzie polegało na STWORZENIU PLAKATU poświęconego 40-tej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Wymiar plakatu dowolny. Technika wykonania dowolna.

  • Ocenie podlegać będzie realizacja tematu (zgodność z tematem konkursu),  poprawność merytoryczna, oryginalność ujęcia tematu.

 

 

5. TERMINY I MIEJSCE KONKURSU:

 

  • Autorzy oddają swoje prace nauczycielom uczącym j. polskiego i historii do 3 grudnia 2021 r.

  • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej www.zssplus.pl (zakładka „Konkursy”) do 10 grudnia 2021 r.

  • Podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień oraz prezentacją wystawy odbędzie się 14 grudnia w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. 

  • Nagrodzone prace zostaną wykorzystane do stworzenia wystawy poświęconej 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

 

6. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

·         Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu i dalszego wykorzystywania prac.

·         W konkursie ocenie podlegać będą wyłącznie prace indywidualne.

·         Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową. Od werdyktu jury nie ma odwołania.

·         Autorzy najlepszych i wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

·         ZSS w Bydgoszczy nie zwraca zgłoszonych na Konkurs prac i zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania plakatów do stworzenia wystawy i publikacji w mediach elektronicznych administrowanych przez szkołę.

·         Udział w Konkursie jest bezpłatny.

·         Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają nauczyciele:  Aleksandra Jodłowska jodlowska@zss.pl oraz Magdalena Marzec marzec@zss.pl 

 

********************************************************************************************

Organizatorem konkursu jest

mgr Magdalena Marzec - nauczyciel historii i WOS

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
 

********************************************************************************************
 

 

 

Opracowanie:
mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony