gora

 Polska Piastów
  Konkurs dla gimnazjalistów

 

 

20 marca 2009r. w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy odbył się konkurs dla gimnazjów Polska Piastów. W konkursie wzięły udział 3 szkoły :

  • Gimnazjum nr 15 w Bydgoszczy
  • Gimnazjum z Kcyni
  • Gimnazjum z Kcyni

         Celem konkursu było:

  • Rozwijanie zainteresowań historycznych
  • Pogłębianie wiedzy historycznej
  • Rozbudzanie tożsamości i świadomości narodowej
  • Kształtowanie umiejętności korzystania z mapy i źródeł ikonograficznych

 

         Jury konkursu, w składzie: Szymon Klesiński - nauczyciel historii ZSS,  Gabriela Pliszka - studentka V roku historii UKW, Konrad Papuziński - student V roku historii UKW, oceniało pracę gimnazjalistów.

                    Uczestnicy konkursu w 3-osobowych zespołach rozwiązywali zadania związane z tematyką Polski Piastów. Jury oceniło także prezentacje multimedialne na temat Piastów, które uczestnicy konkursu przesyłali pocztą elektroniczną na tydzień przed konkursem. Bezkonkurencyjna okazała się prezentacja uczennic z gimnazjum nr 15 w Bydgoszczy i to one zostały zwyciężczyniami całego konkursu. Gimnazjum z Kcyni zajęło 2 i 3 miejsce. Młodzież otrzymała nagrody ufundowane przez Wydział Promocji Miasta oraz drobne gadżety reklamowe szkoły.

        Podczas przerwy gimnazjaliści mieli czas na słodki poczęstunek oraz zwiedzanie Samochodówki.

                 Nauczyciele - opiekunowie gimnazjalistów otrzymali podziękowania za trud włożony  w przygotowanie młodzieży do konkursu oraz drobne upominki.

Organizatorami konkursu byli nauczyciele historii w Zespole Szkół Samochodowych:

  • mgr Magdalena Marzec

  • mgr Marta Osiewalska

  • mgr Szymon Klesiński

Poniżej mini relacja fotograficzna

 

 

Komentarz i foto:
mgr Marta Osiewalska

początek strony