.

        Internetowa Olimpiada Wiedzy Motoryzacyjnej

 


Mamy przyjemność zaprosić uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w organizowanej przez Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej
dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych województwa Kujawsko-pomorskiego

            Turniej ma zasięg międzyszkolny.  Zostanie przeprowadzony dwuetapowo, całkowicie drogą elektroniczną.

            Warunkiem udziału uczniów w turnieju jest indywidualne zgłoszenie się jego uczestników drogą elektroniczną na adres konkurs@zss.pl w nieprzekraczalnym terminie 13.11.2009 roku. Zostanie wówczas wysłany test eliminacyjny  drogą elektroniczną
z wyznaczonym ostatecznym terminem przesłania odpowiedzi. Szczegóły przeprowadzenia konkursu zapisane są w załączonym regulaminie.

            Na organizację Turnieju został przyznany Bydgoski Grant Oświatowy, co gwarantuje otrzymanie przez zwycięzców cennych nagród rzeczowych.

         

Regulamin

Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej
w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

 

Postanowienia początkowe

1. Turniej  jest dwustopniowy i odbywa się całkowicie drogą elektroniczną :

·      zawody I stopnia (eliminacje) – wyłonienie 10 finalistów

·     zawody II stopnia (finał)  - wyłonienie trzech najlepszych uczestników.

2. Na czele zawodów stoi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

3. Turniej obejmuje zakres wiedzy dotyczącej technologii napraw, budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, elektrotechniki samochodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ruchu drogowego oraz czynności związane z obsługą pojazdów samochodowych.

4. Uczestnikami Turnieju mogą być uczniowie klas technikum, liceum lub szkoły zawodowej o dowolnym profilu  z terenu województwa Kujawsko-pomorskiego. Turniej ma charakter indywidualny.

5. Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy biorą udział w Turnieju na zasadach ogólnych.

6. Na etapie rejestracji, eliminacji i rozgrywki finałowej komunikacja elektroniczna z uczestnikami Turnieju odbywa się poprzez adres  e-mail konkurs@zss.pl oraz stronę internetową http://www.zssplus.pl à> zakładka Konkursy.

7. Terminarz:

1.   

do 13.11.2009

przyjmowanie indywidualnych zgłoszeń drogą elektroniczną na adres konkurs@zss.pl z podaniem  imienia, nazwiska, szkoły i adresu e-mail uczestnika konkursu

2.   

18.11.2009
   godz. 18.00    

wysyłka testów eliminacyjnych z kartami odpowiedzi do   wypełnienia (Organizator)

3.   

do 19.11.2009
do godz. 24.00

przyjmowanie wypełnionych kart odpowiedzi (e-mail na adres konkurs@zss.pl)

4.   

23.11.2009    

Organizator zamieszcza informację o zakwalifikowanych                      uczestnikach finału (10 finalistów) na  stronie internetowej http://www.zssplus.pl w zakładce „Konkursy”

5.   

25.11.2009
    godz. 18.00     

dla 10 zakwalifikowanych  osób wysyłka testów etapu finałowego
z kartami odpowiedzi do wypełnienia (Organizator)

6.

do 26.11.2009
do godz. 24.00

przyjmowanie wypełnionych kart odpowiedzi (e-mail na adres konkurs@zss.pl)

7.

1.12.2009

Ogłoszenie listy laureatów na  http://www.zssplus.pl à  zakładka Konkursy.

8.

7.12.2009

Wręczenie nagród w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych
w Bydgoszczy

 

Organizacja zawodów I stopnia - eliminacje

1. Eliminacje organizuje Komisja Konkursowa przy Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

2. Eliminacje zostaną przeprowadzone drogą elektroniczną i mają charakter testu teoretycznego.

3. Test teoretyczny obejmuje 30 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu materiału podanego w punkcie 3 Postanowień początkowych.

4. Komisja Konkursowa przesyła na adres e-mail uczestnika  test eliminacyjny (plik.pdf) oraz kartę odpowiedzi (plik.doc) do rozwiązania i zwrotnego przesłania wyłącznie karty odpowiedzi na adres e-mail konkurs@zss.pl w terminie podanym w Terminarzu. (termin wysyłki obowiązuje do godz. 24.00).

5. Uczestnik wypełnia wyłącznie kartę odpowiedzi, nie należy zmieniać formatu karty odpowiedzi.

6. Komisja Konkursowa wyłania dziesięciu najlepszych zawodników do zawodów II stopnia.

 

Organizacja zawodów II stopnia

1.       Zawody drugiego stopnia zostają przeprowadzone dla 10 finalistów  w sposób określony w rozdziale „Organizacja zawodów
 I stopnia” wg punktów 2, 3, 4, 5 w terminie określonym w Terminarzu.

2.       Komisja Konkursowa wyłania trzech najlepszych zawodników i ogłasza listę zwycięzców.

3.       Trzej najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe.

 

 

1


Wyniku I etapu
Pierwszej
Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Szkoła Punktacja
1 Świerczyński Mateusz ZSM Grudziądz 23
2 Osswski Grzegorz ZSS Bydgoszcz 21
3 Podliński Marcin ZSM Grudziądz 21
4 Kulczyk Patryk ZSS Bydgoszcz 19
5 Tomczak Oskar ZSS Bydgoszcz 19
6 Kruczyński Kacper ZSS Bydgoszcz 18
7 Krych Patryk ZSZ Koronowo 18
8 Syper Maciej ZSS Bydgoszcz 17
9 Ławicki Waldemar ZSZ Koronowo 16
10 Białkowski Waldemar ZSS Bydgoszcz 15

W dniu 25.11.2009 do 10 finalistów zostanie wysłany  test teoretyczny II etapu Olimpiady.
Gratulujemy zakwalifikowania się do dziesiątki najlepszych.

 

2


Wyniku II etapu
Pierwszej
Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Szkoła Data i godzina wysyłki
karty odpowiedzi
Punktacja
1 Świerczyński Mateusz ZSM Grudziądz 25.11 - 19.35 22
2 Osswski Grzegorz ZSS Bydgoszcz 25.11 - 20.00 18
3 Podliński Marcin ZSM Grudziądz 26.11 - 21.08 18
4 Kulczyk Patryk ZSS Bydgoszcz 25.11 - 22.04 23
5 Tomczak Oskar ZSS Bydgoszcz 25.11 - 21.12 23
6 Kruczyński Kacper ZSS Bydgoszcz 26.11 - 20.37 15
7 Krych Patryk ZSZ Koronowo 26.11 - 19.49 18
8 Syper Maciej ZSS Bydgoszcz 26.11 - 10.44 19
9 Ławicki Waldemar ZSZ Koronowo 25.11 - 21.24 15
10 Białkowski Waldemar ZSS Bydgoszcz 26.11 - 00.01 12

 

Lista laureatów
Pierwszej Internetowej Olimpiady Motoryzacyjnej

Nazwisko i imię

Zajęte miejsce
Oskar Tomczak pierwsze
Patryk Kulczyk drugie
Mateusz Świerczyński trzecie

Gratulujemy zwycięzcom !!!
 

 

3


Wręczenie nagród

W poniedziałek 7 grudnia 2009 roku w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych odbyło się spotkanie laureatów Pierwszej Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej i ich opiekunów z organizatorami konkursu i dyrektorem szkoły. Dyrektor Janusz Tomas wręczył dyplomy zwycięzcom, a opiekunom listy gratulacyjne.
Cenne nagrody rzeczowe wręczył Tomasz Kałaczyński, a sfotografował to wydarzenie Ireneusz Kulczyk.

IMG_1386.jpg IMG_1387.jpg IMG_1388.jpg IMG_1389.jpg
IMG_1390.jpg IMG_1392.jpg IMG_1393.jpg IMG_1394.jpg
IMG_1395.jpg IMG_1396.jpg IMG_1397.jpg IMG_1398.jpg

 

Opracowanie
mgr inż. Ireneusz Kulczyk, mgr inż. Tomasz Kałaczyński

początek strony