gora

 Nowe konkursy motoryzacyjne
  dla uczniów województwa Kujawsko-pomorskiego

 


             

Mamy przyjemność zaprosić uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w organizowanych przez Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy konkursach:

 

Technik Roku
dla uczniów szkół technicznych województwa Kujawsko-pomorskiego

 

oraz

 

Mechanik Roku

dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych województwa kujawsko-pomorskiego

 

Konkursy mają zasięg międzyszkolny.  Zostaną przeprowadzone całkowicie drogą elektroniczną.

            Warunkiem udziału uczniów w konkursie jest indywidualne zgłoszenie się jego uczestników drogą elektroniczną na adres konkurs@zss.pl w nieprzekraczalnym terminie 27.05.2010 roku. Zostanie wówczas wysłany test eliminacyjny  drogą elektroniczną
 z wyznaczonym ostatecznym terminem przesłania odpowiedzi. Szczegóły przeprowadzenia konkursu zapisane są w załączonym regulaminie.

 Na organizację Konkursów zostały przyznane Bydgoskie Granty Oświatowe, co gwarantuje otrzymanie przez zwycięzców cennych nagród rzeczowych.

 

Zapraszają:
            mgr inż. Tomasz Kałaczyński
            mgr inż. Ireneusz Kulczyk

 

 

Regulamin

Konkursów
Technik Roku i Mechanik Roku
w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

 

Postanowienia początkowe

1. Konkurs  odbywa się całkowicie drogą elektroniczną.

2. Na czele zawodów stoi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

3. Konkurs obejmuje zakres wiedzy dotyczącej technologii napraw, budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, elektrotechniki samochodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ruchu drogowego oraz czynności związane z obsługą pojazdów samochodowych.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas technikum (Technik Roku), szkoły zawodowej (Mechanik Roku) o dowolnym profilu  z terenu województwa Kujawsko-pomorskiego. Konkurs ma charakter indywidualny.

5. Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy biorą udział w Konkursie na zasadach ogólnych.

6. Na etapie rejestracji, eliminacji i rozgrywki finałowej komunikacja elektroniczna z uczestnikami konkursu odbywa się poprzez adres  e-mail konkurs@zss.pl oraz stronę internetową http://www.zssplus.pl ą zakładka Konkursy.

7. Terminarz:

1.   

do 27.05.2010

przyjmowanie indywidualnych zgłoszeń drogą elektroniczną na adres konkurs@zss.pl z podaniem  imienia, nazwiska, rodzaju szkoły(technikum-zasadnicza) i adresu e-mail uczestnika konkursu oraz nazwy konkursu

2.   

01.06.2010
   godz. 18.00    

wysyłka testów eliminacyjnych z kartami odpowiedzi do   wypełnienia (Organizator)

3.   

do 02.06.2010
do godz. 24.00

przyjmowanie wypełnionych kart odpowiedzi (e-mail na adres konkurs@zss.pl)

4.   

07.06.2010

Ogłoszenie listy laureatów na  http://www.zssplus.pl ą  zakładka Konkursy.

5.   

10.06.2010

Wręczenie nagród w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych
w Bydgoszczy

 

 

 

Organizacja Konkursu

1. Eliminacje organizuje Komisja Konkursowa przy Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

2. Eliminacje zostaną przeprowadzone drogą elektroniczną i mają charakter testu teoretycznego.

3. Test teoretyczny obejmuje 30 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu materiału podanego w punkcie 3 Postanowień początkowych.

4. Komisja Konkursowa przesyła na adres e-mail uczestnika  test eliminacyjny (plik.pdf) oraz kartę odpowiedzi (plik.doc) do rozwiązania i zwrotnego przesłania wyłącznie karty odpowiedzi na adres e-mail konkurs@zss.pl w terminie podanym w Terminarzu. (termin wysyłki obowiązuje do godz. 24.00).

5. Uczestnik wypełnia wyłącznie kartę odpowiedzi, nie należy zmieniać formatu karty odpowiedzi.

6.   Komisja Konkursowa wyłania trzech najlepszych zawodników i ogłasza listę zwycięzców.

7.   Trzej najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe.

 

 


Wyniki Konkursu
 Technik Roku

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Szkoła Punktacja (godz. wysyłki)
1 Sojka Kamil ZSS Bydgoszcz 28
2 Wyżgowski Łukasz ZSS Bydgoszcz 26
3 Ossowski Grzegorz ZSS Bydgoszcz 24
4 Nikleniewicz Wojciech ZSS Toruń 23 (godz. 20.23)
5 Matyjasik Dawid ZSS Toruń 23 (godz. 20.43)

 

 


Wyniki Konkursu
 Mechanik Roku

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Szkoła Punktacja
1 Kmieć Paweł ZSS Bydgoszcz 27
2 Tokarski Mateusz ZSZ Kowalewo Pomorskie 20
3 Linetty Patryk ZSZ Kowalewo Pomorskie 19

Gratulujemy zwycięzcom !!!
 

 

 


Relacja fotograficzna z wręczenia nagród laureatom

IMG_2619.JPG IMG_2620.JPG IMG_2621.JPG IMG_2622.JPG
IMG_2623.JPG IMG_2624.JPG IMG_2625.JPG IMG_2626.JPG
IMG_2627.JPG IMG_2628.JPG IMG_2629.JPG IMG_2630.JPG
IMG_2632.JPG    

foto: IK

 

Opracowanie:
mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony