gora

 Konkurs "Mój pojazd przyszłości"
  dla uczniów województwa Kujawsko-pomorskiego

 


             

Mamy przyjemność zaprosić uczniów szkół ponadgimnazjalnych  i  gimnazjalnych

województwa Kujawsko-pomorskiego do wzięcia udziału w organizowanym przez

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy konkursie:
 

Mój pojazd przyszłości
 

Konkurs ma zasięg międzyszkolny i obejmuje dwie formy wypowiedzi.

Część 1  -  Przedstawienie komisji konkursowej rysunku przedstawiającego pojazd samochodowy (Audi A6  rok produkcji 2005, rysunek na papierze max. format A3, technika rysunku dowolna)

Część 2 – Przedstawienie komisji konkursowej rysunku przedstawiającego POJAZD PRZYSZŁOŚCI (rysunek na papierze max. format A3, technika rysunku dowolna).

 


Warunkiem udziału uczniów w konkursie jest  dostarczenie prac w części 1 i 2 pocztą lub osobiste na adres Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 63 z dopiskiem „Konkurs – mój pojazd przyszłości”.

Szczegóły przeprowadzenia konkursu zapisane są w załączonym regulaminie.

 

 Na organizację Konkursu został przyznany Bydgoski Grant Oświatowy, co      gwarantuje otrzymanie przez zwycięzców cennych nagród rzeczowych.

 

                    Organizatorzy

 

                

 

 

 

 

Regulamin
Konkursu

Mój pojazd przyszłości
w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Postanowienia początkowe

1. Konkurs dotyczy realizacji dwóch prac (pojazd wytypowany przez komisję konkursową oraz pojazd przyszłości wg własnej koncepcji).

2. Na czele zawodów stoi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

3. Konkurs obejmuje zakres wiedzy i umiejętności dotyczącej budowy, zasad konstruowania pojazdów samochodowych oraz umiejętności projektowania pojazdów samochodowych.

4. Komisja konkursowa oceniać będzie:

w części 1 -  stopień odwzorowania pojazdu podanego przez komisję

w części 2 -  indywidualność prezentowanych na pracach pojazdów oraz zgodność
z zasadami projektowania pojazdów samochodowych. Komisja oceni również technikę i stopień trudności wykonania rysunku.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych o dowolnym profilu  z terenu województwa Kujawsko-pomorskiego. Konkurs ma charakter indywidualny.

5. Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy biorą udział w Konkursie na zasadach ogólnych.

6. Rejestracja uczestników konkursu odbędzie się na podstawie dostarczonych prac, które powinny zawierać:

·         dwa rysunki (Audi A6-2005 i pojazd przyszłości)

·         dane uczestnika konkursu (imię, nazwisko, szkoła, telefon kontaktowy)

7. Terminarz:

1


Do  01.06.2010
   godz. 15.00    


Dostarczenie do siedziby Zespołu Szkół Samochodowych prac konkursowych.

2

02.06.2010

Prezentacja wszystkich prac zgłoszonych do konkursu w Sali multimedialnej Zespołu Szkół Samochodowych

3

07.06.2010

Ogłoszenie listy laureatów na  http://www.zssplus.pl à  zakładka Konkursy.

4

10.06.2010

Wręczenie nagród w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych

 

 

 

8.   Komisja Konkursowa wyłania autorów trzech najlepszych prac

9.   Trzej najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe

10. Prawa autorskie prac i prace  przechodzą na własność Zespołu Szkół Samochodowych.
 

1


Wyniku Konkursu
Mój pojazd przyszłości

Komisja konkursowa podjęła uchwałę, że cztery prace uczniów zajęły równorzędne pierwsze miejsce.
 Są to prace następujących zawodników w kolejności alfabetycznej:

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Szkoła
1 Bożek Andrzej ZSS Bydgoszcz
2 Manikowski Piotr ZSS Bydgoszcz
3 Owczarska Karolina Zespół Szkół Handlowych
im. Marii Dąbrowskiej w Bydgoszczy
4 Skowronski Martin ZSZ Nr 4
w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Komisja konkursowa postanowiła wprowadzić nagrodę dodatkową w kategorii "pojazd przyszłości". Cztery prace zostają wystawione w szkolnej gablocie motoryzacyjnej  do oceny uczniów. Głosowanie na najlepszą wizję samochodu przyszłości zostaje przeprowadzone metodą sondy na stronie www.zss.pl w zakładce "Sonda". Numery prac będą przypadkowe od 1 do 4. Wystawa jest anonimowa, a jej wynik będzie dzięki temu obiektywny. Sonda będzie czynna do 21 czerwca do godziny 10.00.
Zwycięzca otrzyma dodatkową NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI

Wynik sondy internetowej

Miejsce / ilość głosów

Nr pracy

Nazwisko i imię autora
1 / 3098 projekt nr 1 Owczarska Karolina
2 / 2205 projekt nr 3 Bożek Andrzej

Karolina Owczarska zdobyła NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI
GRATULUJEMY

 

Opracowanie:
mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony