.

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny
Eliminacje Wojewódzkie

 


W dniu 19.05.2010 odbył się finał wojewódzki Ogólnopolskiego  Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego w którym wystartowała drużyna Zespołu Szkół Samochodowych w składzie:

- Michał Dąbrowski
- Jakub Rymacki
- Adam Bujakowski

I. CELE TURNIEJU

1. Popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej.

2. Propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego.

3. Propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

4. Przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych.

II. KONKURENCJE TURNIEJU

1. TEST  -  W konkurencji uczestniczy cała drużyna. Każdy uczestnik eliminacji danego etapu odpowiada na pytania testowe. Test składa się z 20 pytań wielokrotnego wyboru, które obejmują następującą tematykę:

- znajomość zasad i przepisów ruchu drogowego - 15 pytań

- obsługa pojazdu - 2 pytania

- pomoc przedmedyczna - 3 pytania

2. W Finale Wojewódzkim i Ogólnopolskim przeprowadza się ponadto następujące konkurencje:

      A) sprawdzian wiadomości z historii polskiej motoryzacji,
B) sprawdzian z umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej,
C) sprawdzian z obsługi codziennej motoroweru,
D) jazda sprawnościowa motorowerem, według trasy przejazdu podanej przez organizatora Turnieju, przykładowe trasy określone są w załączniku nr 6.  
E) jazda sprawnościowa samochodem z tzw. „talerzem Stewarta”.

 

W finale nasza drużyna zajęła II miejsce, zwyciężyła szkoła z Włocławka.
Drużynę przygotował i prowadził mgr Krzysztof Król.

Gratulujemy.

 

Czynnosci kontrolno-obslugowe.jpg Konkurencja sprawnosciowa 1.jpg Konkurencja sprawnosciowa 2.jpg Konkurencja sprawnosciowa 3.jpg
Pierwsza pomoc przedlekarska.jpg Team ZSS B-SZCZ.jpg Test z PRD i historii motoryzacji.jpg foto: mgr Tomasz Remiński

 

Komentarz:
mgr Krzysztof Król

początek strony