.

   II Internetowa
Olimpiada Wiedzy Motoryzacyjnej

 


Mamy przyjemność zaprosić uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w organizowanej przez Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

 Drugiej
Internetowej Olimpiady
Wiedzy Motoryzacyjnej
dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych województwa Kujawsko-pomorskiego

            Turniej ma zasięg międzyszkolny.  Zostanie przeprowadzony dwuetapowo, całkowicie drogą elektroniczną.

            Warunkiem udziału uczniów w turnieju jest indywidualne zgłoszenie się jego uczestników drogą elektroniczną na adres konkurs@zss.pl w nieprzekraczalnym terminie 26.11.2010 roku. Zostanie wówczas wysłany test eliminacyjny  drogą elektroniczną
z wyznaczonym ostatecznym terminem przesłania odpowiedzi. Szczegóły przeprowadzenia konkursu zapisane są w załączonym regulaminie.

            Na organizację Turnieju został przyznany Bydgoski Grant Oświatowy,
co gwarantuje otrzymanie przez zwycięzców cennych nagród rzeczowych.

         

Regulamin

Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej
w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

 

Postanowienia początkowe

1. Turniej  jest dwustopniowy i odbywa się całkowicie drogą elektroniczną :

·      zawody I stopnia (eliminacje) – wyłonienie 10 finalistów

·     zawody II stopnia (finał)  - wyłonienie trzech najlepszych uczestników.

2. Na czele zawodów stoi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

3. Turniej obejmuje zakres wiedzy dotyczącej technologii napraw, budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, elektrotechniki samochodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ruchu drogowego oraz czynności związane z obsługą pojazdów samochodowych.

4. Uczestnikami Turnieju mogą być uczniowie klas technikum, liceum lub szkoły zawodowej o dowolnym profilu  z terenu województwa Kujawsko-pomorskiego. Turniej ma charakter indywidualny.

5. Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy biorą udział w Turnieju na zasadach ogólnych.

6. Na etapie rejestracji, eliminacji i rozgrywki finałowej komunikacja elektroniczna z uczestnikami Turnieju odbywa się poprzez adres  e-mail konkurs@zss.pl oraz stronę internetową http://www.zss.pl ŕ> zakładka Konkursy.

7. Terminarz:

1.   

do 26.11.2010

przyjmowanie indywidualnych zgłoszeń drogą elektroniczną na adres konkurs@zss.pl z podaniem danych:

  • nazwisko

  • imię

  • nazwa szkoły, typ (technikum, zsz)

  • klasa

  • adres e-mail uczestnika

  • telefon kontaktowy uczestnika

  • telefon kontaktowy opiekuna merytorycznego (nauczyciela)

2.   

04.12.2010
   godz. 18.00    

wysyłka testów eliminacyjnych z kartami odpowiedzi do   wypełnienia (Organizator)

3.   

do 05.12.2010
do godz. 24.00

przyjmowanie wypełnionych kart odpowiedzi (e-mail na adres konkurs@zss.pl)

4.   

07.12.2010    

Organizator zamieszcza informację o zakwalifikowanych                      uczestnikach finału (10 finalistów) na  stronie internetowej http://www.zss.pl w zakładce „Konkursy”

5.   

09.12.2010
    godz. 18.00     

dla 10 zakwalifikowanych  osób wysyłka testów etapu finałowego
z kartami odpowiedzi do wypełnienia (Organizator)

6.

do 10.12.2010
do godz. 24.00

przyjmowanie wypełnionych kart odpowiedzi (e-mail na adres konkurs@zss.pl)

7.

13.12.2010

Ogłoszenie listy laureatów na  http://www.zss.pl ŕ  zakładka Konkursy.

8.

17.12.2010
godz. 13.00

Wręczenie nagród w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych
w Bydgoszczy

 

Organizacja zawodów I stopnia - eliminacje

1. Eliminacje organizuje Komisja Konkursowa przy Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

2. Eliminacje zostaną przeprowadzone drogą elektroniczną i mają charakter testu teoretycznego.

3. Test teoretyczny obejmuje 30 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu materiału podanego w punkcie 3 Postanowień początkowych.

4. Komisja Konkursowa przesyła na adres e-mail uczestnika  test eliminacyjny (plik.pdf) oraz kartę odpowiedzi (plik.doc) do rozwiązania i zwrotnego przesłania wyłącznie karty odpowiedzi na adres e-mail konkurs@zss.pl w terminie podanym w Terminarzu. (termin wysyłki obowiązuje do godz. 24.00).

5. Uczestnik wypełnia wyłącznie kartę odpowiedzi, nie należy zmieniać formatu karty odpowiedzi.

6. Komisja Konkursowa wyłania dziesięciu najlepszych zawodników do zawodów II stopnia.

 

Organizacja zawodów II stopnia

1.       Zawody drugiego stopnia zostają przeprowadzone dla 10 finalistów  w sposób określony w rozdziale „Organizacja zawodów
 I stopnia” wg punktów 2, 3, 4, 5 w terminie określonym w Terminarzu.

2.       Komisja Konkursowa wyłania trzech najlepszych zawodników i ogłasza listę zwycięzców.

3.       Trzej najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe.

Postanowienia końcowe

1.   Dane personalne i adresowe uczestników konkursu zostaną przetworzone i wykorzystane wyłącznie do organizacji konkursu.

2.   Zwycięzcy konkursu przyjeżdżają na wręczenie nagród do siedziby ZSS w Bydgoszczy na własny koszt.

 

 

1


Wyniku I etapu
Drugiej
Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Szkoła Punktacja
1 Frąckowiak Łukasz ZUTZ 30
2 Frąckowiak Remigiusz ZSS Bydgoszcz 30
3 Sojka Kamil ZSS Bydgoszcz 30
4 Ossowski Grzegorz ZSS Bydgoszcz 28
5 Błaszczyk Robert ZSS Włocławek 28
6 Malinowski Mateusz ZSM Grudziądz 27
7 Mariak Adam ZSS Bydgoszcz 27
8 Kulpa Rafał ZSS Włocławek 27
9 Kalinowski Damian ZSS Włocławek 27
10 Laskowski Marcin ZSM Grudziądz 26
11 Syper Maciej         (równorzędna liczba punktów) ZSS Bydgoszcz 26
12 Bagrowski Jędrzej  (równorzędna liczba punktów) ZSS Bydgoszcz 26

W dniu 9.12.2010 do  12 finalistów zostanie wysłany  test teoretyczny II etapu Olimpiady.
Gratulujemy zakwalifikowania się do dwunastki najlepszych.

2

 


Wyniku II etapu
Drugiej
Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej

Z uwagi na tę samą liczbę zdobytych punktów przez sześciu zawodników (30 punktów), Komisja za rozstrzygające  kryterium przyjęła szybkość wysłania karty odpowiedzi.

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Szkoła Punktacja Data i godzina wysłania karty odpowiedzi
1 Malinowski Mateusz ZSM Grudziądz 30 9.12.2010
godz. 18.58
2 Kulpa Rafał ZSS Włocławek 30 9.12.2010
godz. 19.00
3 Błaszczyk Robert ZSS Włocławek 30 9.12.2010
godz. 19.24
4 Ossowski Grzegorz ZSS Bydgoszcz 30 9.12.2010
godz. 19.59
5 Syper Maciej        ZSS Bydgoszcz 30 9.12.2010
godz. 20.38
6 Bagrowski Jędrzej ZSS Bydgoszcz 30 10.12.2010
godz. 19.44
7 Mariak Adam ZSS Bydgoszcz 29  
8 Frąckowiak Remigiusz ZSS Bydgoszcz 29  
9 Kalinowski Damian ZSS Włocławek 29  
10 Frąckowiak Łukasz ZUTZ 29  
11 Sojka Kamil ZSS Bydgoszcz 29  
12 Laskowski Marcin ZSM Grudziądz 27  

 

Lista laureatów
Drugiej Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej

Nazwisko i imię Szkoła Miejsce
Malinowski Mateusz ZSM Grudziądz pierwsze
Kulpa Rafał ZSS Włocławek drugie
Błaszczyk Robert ZSS Włocławek trzecie

Gratulujemy zwycięzcom !!!
Uroczystość wręczenia nagród laureatom, którzy uzyskali maksymalną liczbę punktów, odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy w piątek 17 grudnia 2010 roku o godzinie 12.00.

3

 


Wręczenie nagród

W piątek 17 grudnia 2010 roku odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom II Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej.
W uroczystości uczestniczyli laureaci ze szkół w Grudziądzu, Włocławku i Bydgoszczy.
Nagrody i okolicznościowe dyplomy wręczali: dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy Janusz Tomas
 oraz organizatorzy Olimpiady: Tomasz Kałaczyński i Ireneusz Kulczyk.
W uroczystości brali udział również opiekunowie i rodzice laureatów.

Przy okazji warto wspomnieć, że w tegorocznej edycji Olimpiady brało udział 56 uczniów
 z następujących szkół ponadgimnazjalnych województwa Kujawsko-pomorskiego:

Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Gronowie
Zespół Szkół Mechanicznych w Grudziądzu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy
Zespół Szkół Samochodowych w Toruniu
Zespół Szkół Samochodowych we Włocławku
Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Wszystkim uczestnikom Olimpiady dziękujemy za udział i zapraszamy do kolejnej edycji za rok.

 

Olimpiada 5.jpg Olimpiada 6.jpg Olimpiada 7..jpg Olimpiada 8.jpg
Olimpiada 9.jpg Olimpiada 10.jpg Olimpiada 11.jpg Olimpiada 12.jpg
Olimpiada 13.jpg Olimpiada 14.jpg Olimpiada 15.jpg Olimpiada 16.jpg
Olimpiada 17.jpg Olimpiada 18.jpg  

foto: Tomasz Remiński

 

Opracowanie
mgr inż. Ireneusz Kulczyk, dr inż. Tomasz Kałaczyński

początek strony