.

XII Olimpiada Techniki Samochodowej

 


 

LISTA FINALISTÓW
XII OLIMPIADY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ
(na podstawie protokołu komisji)


Przedmiotem II etapu olimpiady, przeprowadzonego 26 marca 2011 r. w Warszawie na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, był zestaw 40 pytań testowych obejmujących wiedzę podstawową (w tym: elementy matematyki i fizyki, materiałoznawstwo, rysunek techniczny maszynowy, techniki wytwarzania, podstawy budowy maszyn) oraz wiedzę specjalistyczną (budowa, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych) z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przepisów bhp.
Kryterium oceny wyników stanowiło rozwiązanie zadań w ciągu 45 minut przez:
- wybranie jednej (właściwej) z czterech odpowiedzi zamieszczonych w zadaniu testowym,
- prawidłowe rozwiązanie zadania obliczeniowego.
Poziom trudności poszczególnych zadań był zróżnicowany, co znajdowało odzwierciedlenie w wagach punktowych (prawidłowym odpowiedziom przypisano 1; 2 lub 3 punkty). Maksymalna liczba punktów za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań wynosiła 80.

Finaliści olimpiady.
Po komisyjnym sprawdzeniu wszystkich kart testowych z zadaniami
rozwiązanymi przez uczestników II etapu olimpiady do III etapu zakwalifikowano następujących uczniów (10 osób):
1. Tomasz GROCHOWSKI 72 pkt. z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim
2. Krzysztof WAŁĘSA 70 pkt. z Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu
3. Arkadiusz WALĘCKI 67 pkt. z Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu
4. Patryk DEMBSKI 66 pkt. z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie
5. Piotr KAPICA 63 pkt. z Zespołu Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach
6. Mateusz NOWICKI 63 pkt. z Zespołu Szkół Mechanicznych – Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 w Białymstoku
7. Ernest BŁAŻ 61 pkt. z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie
8. Radosław ROGALA 61 pkt. z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 w Łodzi
9. Łukasz CYNARSKI 60 pkt. z Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie
10. Jan WITKOWSKI 60 pkt. z Zespołu Szkół Nr 2 we Wrocławiu
 


Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy zajęli następujące miejsca :

Łukasz Wyżgowski - klasa 4bt -  12 miejsce 58 pkt.

Kamil Sojka - klasa 4bt -  19 miejsce 56 pkt.
Patryk Serwińskiklasa 2at -   47 pkt.

W eliminacjach do Olimpiady uczestniczyło 507 uczniów z 189 szkół średnich w Polsce.
Miejsca zajęte przez naszych reprezentantów plasują nas w czołówce szkół samochodowych Polski.

Warto zaznaczyć, że naszą drużynę przygotował mgr inż. Edward Rymaszewski

 

 

Opracowanie
mgr inż. Edward Rymaszewski, mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony