gora

 Konkurs "Mój pojazd przyszłości"
  dla uczniów województwa Kujawsko-pomorskiego

 


             

Mamy przyjemność zaprosić uczniów
szkół   gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  Bydgoszczy
oraz województwa Kujawsko-pomorskiego do wzięcia udziału
w organizowanym przez

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy konkursie:
 

Mój pojazd przyszłości
 

Konkurs ma zasięg międzyszkolny i obejmuje dwie formy wypowiedzi.

Część 1  -  Przedstawienie komisji konkursowej rysunku przedstawiającego pojazd samochodowy Citroen Xsara Picasso, rysunek na papierze  format A4, technika rysunku dowolna.

Część 2 – Przedstawienie komisji konkursowej rysunku przedstawiającego POJAZD PRZYSZŁOŚCI wg własnego pomysłu, rysunek na papierze format A4, technika rysunku dowolna.

 


Warunkiem udziału uczniów w konkursie jest  dostarczenie prac w części 1 i 2 pocztą lub osobiste na adres
Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 63
z dopiskiem „Konkurs – mój pojazd przyszłości”.

Szczegóły przeprowadzenia konkursu zapisane są w załączonym regulaminie.

 

 Na organizację Konkursu został przyznany Bydgoski Grant Oświatowy,
co gwarantuje otrzymanie przez zwycięzców cennych nagród rzeczowych.

 

                    Organizatorzy
dr inż Tomasz Kałaczyński oraz mgr inż Ireneusz Kulczyk

 

                

 

 

 

 

Regulamin
Konkursu

Mój pojazd przyszłości
w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Postanowienia początkowe

1. Konkurs dotyczy realizacji dwóch prac (pojazd wytypowany przez komisję konkursową oraz pojazd przyszłości wg własnej koncepcji).

2. Na czele zawodów stoi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

3. Konkurs obejmuje zakres wiedzy i umiejętności dotyczącej budowy, zasad konstruowania pojazdów samochodowych oraz umiejętności projektowania pojazdów samochodowych.

4. Komisja konkursowa oceniać będzie:

w części 1 -  stopień odwzorowania pojazdu podanego przez komisję

w części 2 -  indywidualność prezentowanych na pracach pojazdów oraz zgodność z zasadami projektowania pojazdów samochodowych. Komisja oceni również technikę i stopień trudności wykonania rysunku.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Bydgoszczy
oraz  z terenu województwa Kujawsko-pomorskiego. Konkurs ma charakter indywidualny.

5. Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy biorą udział w Konkursie na zasadach ogólnych.

6. Rejestracja uczestników konkursu odbędzie się na podstawie dostarczonych prac, które powinny zawierać:

  • dwa rysunki (Citroen Xsara Picasso i pojazd przyszłości) w zaklejonej kopercie A4

  • dane uczestnika konkursu (imię, nazwisko, szkoła, klasa, telefon kontaktowy) dołączone do pracy konkursowej

7. Terminarz:

1

Do  01.06.2011
   godz. 15.00    

Dostarczenie do siedziby Zespołu Szkół Samochodowych prac konkursowych (sekretariat dyrektora).
2

04.06.2011

Prezentacja wszystkich prac zgłoszonych do konkursu w siedzibie szkoły oraz w internecie na stronie  http://www.zssplus.pl ->  zakładka Konkursy.
3

06.06.2011
do 17.06 do godz. 24.00

Sonda internetowa na stronie www.zss.pl na najlepszą pracę wg oceny internautów spośród  najciekawszych prac wytypowanych przez Komisję.
4

18.06.2011

Ogłoszenie listy laureatów na  http://www.zssplus.pl  ->  zakładka Konkursy.
5 20.06.2011 Wręczenie nagród w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych

8.   Komisja Konkursowa wyłania autorów trzech najlepszych prac, którzy otrzymują cenne nagrody rzeczowe.

9.   Dodatkowo nagrodę rzeczową otrzymuje autor pracy najwyżej ocenionej przez internautów.

10. Prawa autorskie prac i prace  przechodzą na własność Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.
 

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Nagrody czekają

 

1

Opracowanie:
mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony