gora

 Technik Roku
  dla uczniów województwa Kujawsko-pomorskiego

 


             

Mamy przyjemność zaprosić uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w organizowanym przez Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy konkursie:

 

Technik Roku
dla uczniów szkół technicznych województwa Kujawsko-pomorskiego

 

 

Konkurs ma zasięg międzyszkolny.  Zostanie przeprowadzony całkowicie drogą elektroniczną.

            Warunkiem udziału uczniów w konkursie jest indywidualne zgłoszenie się jego uczestników drogą elektroniczną na adres konkurs@zss.pl w nieprzekraczalnym terminie 31.05.2011 roku. Zostanie wówczas wysłany test eliminacyjny  drogą elektroniczną
 z wyznaczonym ostatecznym terminem przesłania odpowiedzi. Szczegóły przeprowadzenia konkursu zapisane są w załączonym regulaminie.

 Na organizację Konkursu został przyznany
Bydgoski Grant Oświatowy,
 co gwarantuje otrzymanie przez zwycięzców
cennych nagród rzeczowych.

 

Zapraszają:
            mgr inż. Tomasz Kałaczyński
            mgr inż. Ireneusz Kulczyk

 

 

Regulamin Konkursu
Technik Roku
w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

 

Postanowienia początkowe

1. Konkurs  jest dwuetapowy i odbywa się całkowicie drogą elektroniczną.

2. Na czele zawodów stoi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

3. Konkurs obejmuje zakres wiedzy dotyczącej technologii napraw, budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, elektrotechniki samochodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ruchu drogowego oraz czynności związane z obsługą pojazdów samochodowych.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas technikum  o dowolnym profilu  z terenu województwa Kujawsko-pomorskiego. Konkurs ma charakter indywidualny.

5. Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy biorą udział w Konkursie na zasadach ogólnych.

6. Na etapie rejestracji, eliminacji i rozgrywki finałowej komunikacja elektroniczna z uczestnikami konkursu odbywa się poprzez adres  e-mail konkurs@zss.pl oraz stronę internetową http://www.zssplus.pl ą zakładka Konkursy.

7. Terminarz:

1

do 31.05.2011

przyjmowanie indywidualnych zgłoszeń drogą elektroniczną na adres konkurs@zss.pl z podaniem  imienia, nazwiska, nazwy szkoły, klasy i adresu e-mail uczestnika konkursu.

2

02.06.2011   

wysyłka testów eliminacyjnych z kartami odpowiedzi do   wypełnienia (Organizator)

3

do 03.06.2011
do godz. 24.00

przyjmowanie wypełnionych kart odpowiedzi (e-mail na adres konkurs@zss.pl)

4 05.06.2011 Ogłoszenie listy przechodzących do drugiego etapu konkursu na  http://www.zssplus.pl ą  zakładka Konkursy.
5 06.06.2011 wysyłka testów drugiego etapu  z kartami odpowiedzi do   wypełnienia (Organizator)
6

do 07.06.2011
do godz. 24.00

przyjmowanie wypełnionych kart odpowiedzi (e-mail na adres konkurs@zss.pl)

7

09.06.2010

Ogłoszenie listy laureatów na  http://www.zssplus.pl ą  zakładka Konkursy.

8

16.06.2010

Wręczenie nagród w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych
w Bydgoszczy

 

 

 

Organizacja Konkursu

1. Eliminacje organizuje Komisja Konkursowa przy Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

2. Eliminacje zostaną przeprowadzone drogą elektroniczną i mają charakter testu teoretycznego.

3. Test teoretyczny obejmuje 30 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu materiału podanego w punkcie 3 Postanowień początkowych.

4. Komisja Konkursowa przesyła na adres e-mail uczestnika  test eliminacyjny (plik.pdf) oraz kartę odpowiedzi (plik.doc) do rozwiązania i zwrotnego przesłania wyłącznie karty odpowiedzi na adres e-mail konkurs@zss.pl w terminie podanym w Terminarzu. (termin wysyłki obowiązuje do godz. 24.00).

5. Uczestnik wypełnia wyłącznie kartę odpowiedzi, nie należy zmieniać formatu karty odpowiedzi.

6.   Komisja Konkursowa wyłania pięciu najlepszych zawodników, którym wysyła test finałowy, jak w punkcie 4 Organizacji Konkursu.

7. Test finałowy obejmuje 20 pytań wielokrotnego wyboru z zakresu materiału podanego w punkcie 3 Postanowień początkowych.

8. Ogłoszenie wyników testu finałowego zostanie opublikowane na stronie internetowej http://www.zssplus.pl ą  zakładka Konkursy.

9.  Trzej najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe.

 

1

 


Wyniki Eliminacji
 Technik Roku

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Szkoła Punktacja / godz. wysyłki
1 Borowski Adam ZSS Bydgoszcz 27
2 Mariak Adam ZSS Bydgoszcz 26
3 Golik Patryk ZSS Bydgoszcz 25
4 Moszakowski Tymon ZSS Bydgoszcz 24
5 Serwiński Patryk ZSS Bydgoszcz 24 / godz. 19.40
6 Bożek Andrzej ZSS Bydgoszcz 24 / godz. 20.14
7 Skrzeszewski Mateusz ZSS Bydgoszcz 23
8 Jedliński Filip ZSS Bydgoszcz 23
9 Bogusławski Patryk ZSS Bydgoszcz 21
10 Kubiak Bartosz ZSS Bydgoszcz 21
11 Kierzniewski Damian ZSS Bydgoszcz 21
12 Mierzyński Jakub ZSS Bydgoszcz 20
13 Potka Jan ZSS Bydgoszcz 19
14 Mroziński Kamil ZSS Bydgoszcz 19
15 Tomaszewski Jarosław ZSM Grudziądz 19
16 Malinowski Mateusz ZSM Grudziądz 19
17 Tarczykowski Maciej ZSS Bydgoszcz 18
18 Grudziński Mateusz ZSM Grudziądz 17
19 Warmiński Bartłomiej ZSS Bydgoszcz 17
20 Grajkowski Mateusz ZSM Grudziądz 16
21 Kaczmarek Piotr ZSS Bydgoszcz 15
22 Kopczyński Mateusz ZSS Bydgoszcz 13
23 Bagrowski Jędrzej ZSS Bydgoszcz 7

Pięciu zawodników przechodzi do rundy finałowej. Pytania konkursowe i karta odpowiedzi zostaną do nich wysłane
zgodnie z terminem określonym w Terminarzu Regulaminu Konkursu.

Wszystkim uczestnikom I etapu konkursu dziękujemy za uczestnictwo.
 

2

 


Wyniki Konkursu
 Technik Roku

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Szkoła Punktacja
1 Serwiński Patryk ZSS Bydgoszcz 16
2 Mariak Adam ZSS Bydgoszcz 14
3 Golik Patryk ZSS Bydgoszcz 14

Gratulujemy zawodnikom pięknego sukcesu!!!
Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 20 czerwca 2011 roku o godzinie 11.00
w gabinecie Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wielkopolskich 63.
 

 

Opracowanie:
mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony