gora

Z EKOLOGIĄ BEZ GRANIC
  Informacja dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych

 


             

Zapraszam uczniów Zespołu Szkół Samochodowych do wzięcia udziału
w konkursie
„Z EKOLOGIĄ BEZ GRANIC”

Temat: „Bo właśnie las to jedyne miejsce gdzie co dzień coś się zmienia, choć ciągle jest tak samo”

 

Warunki uczestnictwa:
 

1.        1.  Każdy uczestnik ma prawo zgłosić dwie prace.

  2.  Praca musi być opisana na odwrocie: imieniem i nazwiskiem, nazwą placówki, opiekunem, adresem oraz telefonem.

  3.  Prace można przygotować w 5 kategoriach:
       a.  fotografia (barwna lub czarno-biała o wymiarach min. 15x21 cm )
       b. rzeźba (do 1 m wysokości)- wyłącznie z materiału naturalnego
       c. malarstwo (dłuższy bok – max. 1 m, preferowany format A3)
       d. praca plastyczna w technice dowolnej
       e.   poezja -  1-2 utwory

  4.  Prace należy składać do 14 października 2011r. należy składać u p. mgr  Marty Duda.

Regulamin konkursu zamieszczony jest na: www.bcee.bydgoszcz.pl --> zakładka Konkursy

 

 

1

Opracowanie: IK

początek strony