gora

Pomniki Przyrody
  Informacja dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych

 


             

Zapraszam uczniów Zespołu Szkół Samochodowych do wzięcia udziału
w konkursie
„POMNIKI PRZYRODY”

 

Warunki uczestnictwa:
 

1.        1.  Przedmiotem konkursu są fotografie (nie przyjmujemy grafik komputerowych oraz zdjęć modyfikowanych komputerowo z datami i innymi informacjami na fotografii) barwne lub czarno – białe, o wymiarach min. 15 x 21 cm, fotografie nie mogą być podklejane, oprawione lub umieszczone w albumach.

  2.  Każdy uczestnik ma prawo zgłosić 2 prace. W kopercie załączonej do pracy, należy umieścić swoje dane: imię i nazwisko, wiek, nazwę szkoły, adres oraz nr telefonu.

  3. Uczestnik konkursu wypełnia oświadczenie, że przysłana praca jest wynikiem własnej twórczości i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

  4.  Prace należy składać do 14 października 2011r. należy składać u p. mgr  Marty Duda.

Regulamin konkursu zamieszczony jest na: www.bcee.bydgoszcz.pl --> zakładka Konkursy

 

 

1

Opracowanie: IK

początek strony