.

   III Internetowa
Olimpiada Wiedzy Motoryzacyjnej

 


Mamy przyjemność zaprosić uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w organizowanej przez Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

 Trzeciej
Internetowej Olimpiady
Wiedzy Motoryzacyjnej
dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych województwa Kujawsko-pomorskiego

            Turniej ma zasięg międzyszkolny.  Zostanie przeprowadzony dwuetapowo, całkowicie drogą elektroniczną.

            Warunkiem udziału uczniów w turnieju jest indywidualne zgłoszenie się jego uczestników drogą elektroniczną na adres konkurs@zss.pl w nieprzekraczalnym terminie 30.11.2011 roku. Zostanie wówczas wysłany test eliminacyjny  drogą elektroniczną
z wyznaczonym ostatecznym terminem przesłania odpowiedzi. Szczegóły przeprowadzenia konkursu zapisane są w załączonym regulaminie.

            Na organizację Turnieju został przyznany Bydgoski Grant Oświatowy,
co gwarantuje otrzymanie przez zwycięzców cennych nagród rzeczowych.

         

Regulamin

Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej
w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

 

Postanowienia początkowe

1. Turniej  jest dwustopniowy i odbywa się całkowicie drogą elektroniczną :

·      zawody I stopnia (eliminacje) – wyłonienie 10 finalistów

·     zawody II stopnia (finał)  - wyłonienie trzech najlepszych uczestników.

2. Na czele zawodów stoi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

3. Turniej obejmuje zakres wiedzy dotyczącej technologii napraw, budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, elektrotechniki samochodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ruchu drogowego oraz czynności związane z obsługą pojazdów samochodowych.

4. Uczestnikami Turnieju mogą być uczniowie klas technikum, liceum lub szkoły zawodowej o dowolnym profilu  z terenu województwa Kujawsko-pomorskiego. Turniej ma charakter indywidualny.

5. Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy biorą udział w Turnieju na zasadach ogólnych.

6. Na etapie rejestracji, eliminacji i rozgrywki finałowej komunikacja elektroniczna z uczestnikami Turnieju odbywa się poprzez adres  e-mail konkurs@zss.pl oraz stronę internetową http://www.zss.pl ą> zakładka Konkursy.

7. Terminarz:

1.   

do 30.11.2011

przyjmowanie indywidualnych zgłoszeń drogą elektroniczną na adres konkurs@zss.pl z podaniem danych:

  • nazwisko

  • imię

  • nazwa szkoły, typ (technikum, zsz)

  • klasa

  • adres e-mail uczestnika

  • telefon kontaktowy uczestnika

  • telefon kontaktowy opiekuna merytorycznego (nauczyciela)

2.   

05.12.2011
   godz. 18.00    

wysyłka testów eliminacyjnych z kartami odpowiedzi do   wypełnienia (Organizator)

3.   

do 06.12.2011
do godz. 24.00

przyjmowanie wypełnionych kart odpowiedzi (e-mail na adres konkurs@zss.pl)

4.   

08.12.2010    

Organizator zamieszcza informację o zakwalifikowanych                      uczestnikach finału (10 finalistów) na  stronie internetowej http://www.zss.pl w zakładce „Konkursy”

5.   

12.12.2011
    godz. 18.00     

dla 10 zakwalifikowanych  osób wysyłka testów etapu finałowego
z kartami odpowiedzi do wypełnienia (Organizator)

6.

do 13.12.2011
do godz. 24.00

przyjmowanie wypełnionych kart odpowiedzi (e-mail na adres konkurs@zss.pl)

7.

14.12.2011

Ogłoszenie listy laureatów na  http://www.zss.pl ą  zakładka Konkursy.

8.

19.12.2011
godz. 12.00

Wręczenie nagród w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych
w Bydgoszczy

 

Organizacja zawodów I stopnia - eliminacje

1. Eliminacje organizuje Komisja Konkursowa przy Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

2. Eliminacje zostaną przeprowadzone drogą elektroniczną i mają charakter testu teoretycznego.

3. Test teoretyczny obejmuje 30 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu materiału podanego w punkcie 3 Postanowień początkowych.

4. Komisja Konkursowa przesyła na adres e-mail uczestnika  test eliminacyjny (plik.pdf) oraz kartę odpowiedzi (plik.doc) do rozwiązania i zwrotnego przesłania wyłącznie karty odpowiedzi na adres e-mail konkurs@zss.pl w terminie podanym w Terminarzu. (termin wysyłki obowiązuje do godz. 24.00).

5. Uczestnik wypełnia wyłącznie kartę odpowiedzi, nie należy zmieniać formatu karty odpowiedzi.

6. Komisja Konkursowa wyłania dziesięciu najlepszych zawodników do zawodów II stopnia.

 

Organizacja zawodów II stopnia

1.       Zawody drugiego stopnia zostają przeprowadzone dla 10 finalistów  w sposób określony w rozdziale „Organizacja zawodów
 I stopnia” wg punktów 2, 3, 4, 5 w terminie określonym w Terminarzu.

2.       Komisja Konkursowa wyłania trzech najlepszych zawodników i ogłasza listę zwycięzców.

3.       Trzej najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe.

Postanowienia końcowe

1.   Dane personalne i adresowe uczestników konkursu zostaną przetworzone i wykorzystane wyłącznie do organizacji konkursu.

2.   Zwycięzcy konkursu przyjeżdżają na wręczenie nagród do siedziby ZSS w Bydgoszczy na własny koszt.

 

1


Wyniku I etapu
Trzeciej
Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej

Do Olimpiady przystąpiło łącznie 49 uczniów
ze szkół w Nakle, Kowalewie Pomorskim, Grudziądzu, Toruniu, Włocławku i Bydgoszczy.
Otrzymaliśmy 36 kart odpowiedzi. Żaden z zawodników nie odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania co oznacza,
 że test był trudny. Test w II etapie również nie należy do łatwych. Trzeba się będzie solidnie zastanawiać...

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Szkoła Punktacja
1 Mariak Adam ZSS Bydgoszcz 28
2 Golik Patryk ZSS Bydgoszcz 26
3 Narojczyk Arkadiusz ZSS Bydgoszcz 24
4 Nikodem Wojciech ZSS Toruń 24
5 Zimnicki Damian ZSS Bydgoszcz 24
6 Tomaszewski Jarosław ZSM Grudziądz 24
7 Smoliński Łukasz ZSS Bydgoszcz 23
8 Majewski Łukasz ZSS Toruń 23
9 Malinowski Mateusz ZSM Grudziądz 23
10 Jaśkiewicz Adam ZSŻŚ Nakło 23
11 Kalinowski Damian (równorzędna liczba punktów) ZSS Włocławek 23

W dniu 12.12.2011 do  11 finalistów zostanie wysłany  test teoretyczny II etapu Olimpiady.
Gratulujemy zakwalifikowania się do jedenastki najlepszych.

 


Wyniku II etapu
Trzeciej
Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej

Z uwagi na tę samą liczbę zdobytych punktów przez część zawodników, Komisja za rozstrzygające  kryterium przyjęła szybkość wysłania karty odpowiedzi.

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Szkoła Punktacja Data i godzina wysłania karty odpowiedzi
1 Mariak Adam ZSS Bydgoszcz 26 13.12.2011
godz. 00.53
2 Majewski Łukasz ZSS Toruń 25 13.12.2011
godz. 19.39
3 Tomaszewski Jarosław ZSM Grudziądz 24 12.12.2011
godz. 19.03
4 Nikodem Wojciech ZSS Toruń 24 13.12.2011
godz. 20.44
5 Kalinowski Damian       ZSS Włocławek 23 12.12.2011
godz. 18.53
6 Golik Patryk ZSS Bydgoszcz 23 13.12.2011
godz. 17.28
7 Jaśkiewicz Adam ZSŻŚ Nakło 22 12.12.2011
godz. 22.56
8 Malinowski Mateusz ZSM Grudziądz 21  
9 Narojczyk Arkadiusz ZSS Bydgoszcz 21  
10 Zimnicki Damian ZSS Bydgoszcz 21  
11 Smoliński Łukasz ZSS Bydgoszcz 21  

 

Lista laureatów
Trzeciej Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej

Nazwisko i imię Szkoła Miejsce
Mariak Adam ZSS Bydgoszcz pierwsze
Majewski Łukasz ZSS Toruń drugie
Tomaszewski Jarosław ZSM Grudziądz trzecie

Gratulujemy zwycięzcom !!!

Nagrody już czekają!!!

Uroczystość wręczenia nagród laureatom  odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy
w poniedziałek 19 grudnia 2011 roku o godzinie 12.00.
Zapraszamy na uroczystość również opiekunów merytorycznych uczniów.
 

 

Opracowanie
mgr inż. Ireneusz Kulczyk, dr inż. Tomasz Kałaczyński

początek strony