gora

Zbiórka baterii
  Informacja dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych

 


             

Zapraszam uczniów Zespołu Szkół Samochodowych do wzięcia udziału
w konkursie
„Zbiórka Baterii”

 

Regulamin:

  1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Bydgoszczy.
  2. Konkurs trwa od września 2011r. do 15 maja 2012roku. Trzy placówki, które osiągną najlepszy wynik otrzymają nagrody rzeczowe. Podsumowanie, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2012r.
  3. Baterie są zbierane do pojemników, które placówki zostały wyposażone przez Urząd Miasta
  4. Ocenie podlega ilość zebranych baterii (wg wagi kg) oraz czystości ich zbioru.
  5. Zebrane baterie i czystość punktowane są w następujący sposób:

-          10 pkt. za każdy kg

-          100 pkt. za czystość baterii i pojemnika

-          łączna ilość pkt. dzielona jest przez liczbę w placówce.

Zużyte baterie proszę oddawać  do pani mgr inż. Bożeny Łukaszczyk

Szczegółowe informacje  na temat konkursu na stronie
 http://www.czystabydgoszcz.pl/czysta-bydgoszcz,article,0,1,692,konkurs-zbiorki-baterii.html
 

1

Opracowanie: IK

początek strony