gora

 Technik Roku
  dla uczniów województwa Kujawsko-pomorskiego

 


             

Mamy przyjemność zaprosić uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w organizowanym przez Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy konkursie:

 

Technik Roku


dla uczniów i tegorocznych absolwentów szkół technicznych województwa Kujawsko-pomorskiego

 

 

Konkurs ma zasięg międzyszkolny.  Zostanie przeprowadzony całkowicie drogą elektroniczną.

            Warunkiem udziału uczniów w konkursie jest indywidualne zgłoszenie się jego uczestników drogą elektroniczną na adres konkurs@zss.pl w nieprzekraczalnym terminie 31.05.2012 roku. Zostanie wówczas wysłany test eliminacyjny  drogą elektroniczną
 z wyznaczonym ostatecznym terminem przesłania odpowiedzi. Szczegóły przeprowadzenia konkursu zapisane są w załączonym regulaminie.

Na organizację Konkursu został przyznany

Bydgoski Grant Oświatowy,

 co gwarantuje otrzymanie przez zwycięzców

cennych nagród rzeczowych.

 

Zapraszają:
            dr inż. Tomasz Kałaczyński
            mgr inż. Ireneusz Kulczyk

 

 

Regulamin Konkursu
Technik Roku
w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

 

Postanowienia początkowe

1. Konkurs  jest dwuetapowy i odbywa się całkowicie drogą elektroniczną.

2. Na czele zawodów stoi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

3. Konkurs obejmuje zakres wiedzy dotyczącej technologii napraw, budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, elektrotechniki samochodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ruchu drogowego oraz czynności związane
z obsługą pojazdów samochodowych.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas technikum  o dowolnym profilu  z terenu województwa
Kujawsko-pomorskiego. Konkurs ma charakter indywidualny.

5. Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy biorą udział w Konkursie na zasadach ogólnych.

6. Na etapie rejestracji, eliminacji i rozgrywki finałowej komunikacja elektroniczna z uczestnikami konkursu odbywa się poprzez adres  e-mail konkurs@zss.pl oraz stronę internetową http://www.zssplus.pl à zakładka Konkursy.

7. Terminarz:

1

do 31.05.2012

przyjmowanie indywidualnych zgłoszeń drogą elektroniczną na adres konkurs@zss.pl .
Zgłoszenie powinno zawierać:
- Nazwisko i imię uczestnika
- Nazwę szkoły i klasę
- Adres e-mail, telefon kontaktowy
- Nazwisko i imię nauczyciela - opiekuna
- Adres e-mail, telefon kontaktowy

2

03.06.2012 
godz. 18.00  

wysyłka testów eliminacyjnych z kartami odpowiedzi do   wypełnienia (Organizator)

3

do 04.06.2012
do godz. 24.00

przyjmowanie wypełnionych kart odpowiedzi (e-mail na adres konkurs@zss.pl)

4 05.06.2012 Ogłoszenie listy przechodzących do drugiego etapu konkursu na  http://www.zssplus.pl à  zakładka Konkursy.
5 06.06.2012
godz. 18.00
wysyłka testów drugiego etapu  z kartami odpowiedzi do   wypełnienia (Organizator)
6

do 07.06.2012
do godz. 24.00

przyjmowanie wypełnionych kart odpowiedzi (e-mail na adres konkurs@zss.pl)

7

11.06.2012

Ogłoszenie listy laureatów na  http://www.zssplus.pl à  zakładka Konkursy.

8

14.06.2012
godz. 13.00

Wręczenie nagród w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych
w Bydgoszczy

 

 

Organizacja Konkursu

1. Eliminacje organizuje Komisja Konkursowa przy Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

2. Eliminacje zostaną przeprowadzone drogą elektroniczną i mają charakter testu teoretycznego.

3. Test teoretyczny obejmuje 30 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu materiału podanego w punkcie 3 Postanowień początkowych.

4. Komisja Konkursowa przesyła na adres e-mail uczestnika  test eliminacyjny (plik.pdf) oraz kartę odpowiedzi (plik.doc) do rozwiązania i zwrotnego przesłania wyłącznie karty odpowiedzi (jako załączniknplik.doc) na adres e-mail konkurs@zss.pl w terminie podanym w Terminarzu. (termin wysyłki obowiązuje do godz. 24.00).

5. Uczestnik wypełnia wyłącznie kartę odpowiedzi, nie należy zmieniać formatu karty odpowiedzi.

6.   Komisja Konkursowa wyłania pięciu najlepszych zawodników, którym wysyła test finałowy, jak w punkcie 4 Organizacji Konkursu.

7. Test finałowy obejmuje 20 pytań wielokrotnego wyboru z zakresu materiału podanego w punkcie 3 Postanowień początkowych.

8. Ogłoszenie wyników testu finałowego zostanie opublikowane na stronie internetowej http://www.zssplus.pl à  zakładka Konkursy.

9.  Trzej najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe.

 

1

 


Wyniki Eliminacji
 Technik Roku 2012

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Szkoła Punktacja
1 Skrzeszewski Mateusz ZSS Bydgoszcz 29
2 Mierzyński Jakub ZSS Bydgoszcz 29
3 Serwiński Patryk ZSS Bydgoszcz 28
4 Bożek Andrzej ZSS Bydgoszcz 24
5 Mariak Adam ZSS Bydgoszcz 24
6 Iwasyszyn Patryk ZSS Bydgoszcz 22
7 Szada-Bożyszkowski Tomasz ZSS Bydgoszcz 22
8 Pacek Kamil ZSS Bydgoszcz 22
9 Kopczyński Mateusz ZSS Bydgoszcz 20
10 Malinowski Mateusz ZSM Grudziądz 19
11 Jarzembski Dawid ZSS Bydgoszcz 19
12 Golik Patryk ZSS Bydgoszcz 19
13 Drążkiewicz Arkadiusz ZSS Bydgoszcz 19
14 Maciejewski Bartłomiej ZSS Bydgoszcz 19
15 Aleksandrowicz Michał ZSM Grudziądz 19
16 Szulc Cezary ZSM Nr 1 Bydgoszcz 18
17 Siwak Radosław ZSM Nr 1 Bydgoszcz 18
18 Lewandowski Miłosz ZSS Bydgoszcz 18
19 Siuda Piotr ZSS Bydgoszcz 17
20 Kieroński Dariusz ZSS Bydgoszcz 16
21 Świetlik Karol ZSS Bydgoszcz 15
22 Pobutkiewicz Adrian ZSS Bydgoszcz 14
23 Kobylarz Radosław ZSS Bydgoszcz 14
24 Dobrowolski Bartłomiej ZSS Bydgoszcz 14
25 Chrobot Maciej ZSS Bydgoszcz 13
26 Małek Tomasz ZSS Bydgoszcz 13
27 Wolski Kajetan ZSS Bydgoszcz 12
28 Kisiel Mariusz ZSS Bydgoszcz 8
29 Czerski Jakub ZSM Grudziądz 8

Pięciu zawodników przechodzi do rundy finałowej. Pytania konkursowe i karta odpowiedzi zostaną do nich wysłane
zgodnie z terminem określonym w Terminarzu Regulaminu Konkursu.

Wszystkim uczestnikom I etapu konkursu dziękujemy za uczestnictwo.
 

2

 


Wyniki Konkursu
 Technik Roku 2012

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Szkoła Punktacja
1 Serwiński Patryk ZSS Bydgoszcz 16
2 Skrzeszewski Mateusz ZSS Bydgoszcz 15 / godz. 19.24
3 Mierzyński Jakub ZSS Bydgoszcz 15 / godz. 19.25
4 Bożek Andrzej ZSS Bydgoszcz 13
5 Mariak Adam ZSS Bydgoszcz 11

Patryk Serwiński powtórzył sukces z roku ubiegłego.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom!!!
Wręczenie nagród dla laureatów odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych
w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 63
w poniedziałek 18 czerwca 2012 o godz. 13.00
 

 

Opracowanie:
mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony