.

II Międzyszkolny Turniej
 Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

 

25 maja 2012r. Zespół Szkół Samochodowych zorganizował II Międzyszkolny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Turniej zrealizowano w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego i był przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Celem konkursu było: rozwijanie poczucia indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za bezpieczeństwo ruchu drogowego, kształtowanie poprawnych zachowań uczestnika ruchu drogowego, wzmocnienie wśród uczniów świadomości własnych umiejętności i zdolności.
Program turnieju obejmował: konkurencję ze znajomości przepisów ruchu drogowego, konkurencję z umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych, konkurencję sprawnościową prowadzenia samochodu osobowego marki Nissan Micra po wyznaczonym torze jazdy z tzw. „talerzem Stewarda”, konkurencję z zakresu historii motoryzacji (ewolucja samochodowych logo koncernów samochodowych) konkurencję obejmującą przygotowanie pojazdu do jazdy i wykonanie podstawowych czynności kontrolno-obsługowych, konkurencję dotyczącą znaczenia kontrolek samochodowych na desce rozdzielczej pojazdu.
Na wyrazy uznania zasługują uczniowie:


Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy za zajęcie I miejsca,
 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego za zajęcie ex aequo II miejsca,
 Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią za zajęcie ex aequo II miejsca,
 Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie za zajęcie III miejsca,
 Zespołu Szkół Spożywczych w Bydgoszczy za zajęcie IV miejsca.


Wszystkim dziękujemy za udział.
Organizatorami turnieju byli:
Krzysztof Król
Bartosz Dobek
Łukasz Orchowski
Tomasz Remiński
 

Logo turnieju.jpg 1.jpg 2.jpg
3.jpg 4.jpg 5.jpg


 

Opracowanie: IK

początek strony