.

   IV Internetowa
Olimpiada Wiedzy Motoryzacyjnej

 


Mamy przyjemność zaprosić uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w organizowanej przez
Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

 Czwartej
Internetowej Olimpiadzie
Wiedzy Motoryzacyjnej


                                                              dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych województwa Kujawsko-pomorskiego

            Turniej ma zasięg międzyszkolny.  Zostanie przeprowadzony dwuetapowo, całkowicie drogą elektroniczną.

            Warunkiem udziału uczniów w turnieju jest indywidualne zgłoszenie się jego uczestników drogą elektroniczną na adres konkurs@zss.pl w nieprzekraczalnym terminie 30.11.2012 roku. Zostanie wówczas wysłany test eliminacyjny  drogą elektroniczną
z wyznaczonym ostatecznym terminem przesłania odpowiedzi. Szczegóły przeprowadzenia konkursu zapisane są w załączonym regulaminie.

            Na organizację Turnieju został przyznany Bydgoski Grant Oświatowy,
co gwarantuje otrzymanie przez zwycięzców cennych nagród rzeczowych.

         

Regulamin

Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej
w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

 

Postanowienia początkowe

1. Turniej  jest dwustopniowy i odbywa się całkowicie drogą elektroniczną :

·      zawody I stopnia (eliminacje) – wyłonienie 10 finalistów

·     zawody II stopnia (finał)  - wyłonienie trzech najlepszych uczestników.

2. Na czele zawodów stoi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

3. Turniej obejmuje zakres wiedzy dotyczącej technologii napraw, budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, elektrotechniki samochodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ruchu drogowego oraz czynności związane z obsługą pojazdów samochodowych.

4. Uczestnikami Turnieju mogą być uczniowie klas technikum, liceum lub szkoły zawodowej o dowolnym profilu  z terenu województwa Kujawsko-pomorskiego. Turniej ma charakter indywidualny.

5. Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy biorą udział w Turnieju na zasadach ogólnych.

6. Na etapie rejestracji, eliminacji i rozgrywki finałowej komunikacja elektroniczna z uczestnikami Turnieju odbywa się poprzez adres  e-mail konkurs@zss.pl oraz stronę internetową http://www.zss.pl ą> zakładka Konkursy.

7. Terminarz:

1.   

do 30.11.2012

przyjmowanie indywidualnych zgłoszeń drogą elektroniczną na adres konkurs@zss.pl z podaniem danych:

  • nazwisko

  • imię

  • nazwa szkoły, typ (technikum, zsz)

  • klasa

  • adres e-mail uczestnika

  • telefon kontaktowy uczestnika

  • telefon kontaktowy opiekuna merytorycznego (nauczyciela)

2.   

05.12.2012
   godz. 18.00    

wysyłka testów eliminacyjnych z kartami odpowiedzi do   wypełnienia (Organizator)

3.   

do 06.12.2012
do godz. 24.00

przyjmowanie wypełnionych kart odpowiedzi (e-mail na adres konkurs@zss.pl)

4.   

09.12.2012    

Organizator zamieszcza informację o zakwalifikowanych                      uczestnikach finału (10 finalistów) na  stronie internetowej http://www.zss.pl w zakładce „Konkursy”

5.   

12.12.2012
    godz. 18.00     

dla 10 zakwalifikowanych  osób wysyłka testów etapu finałowego
z kartami odpowiedzi do wypełnienia (Organizator)

6.

do 13.12.2012
do godz. 24.00

przyjmowanie wypełnionych kart odpowiedzi (e-mail na adres konkurs@zss.pl)

7.

14.12.2012

Ogłoszenie listy laureatów na  http://www.zss.pl ą  zakładka Konkursy.

8.

18.12.2012
godz. 12.00

Wręczenie nagród w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych
w Bydgoszczy

 

Organizacja zawodów I stopnia - eliminacje

1. Eliminacje organizuje Komisja Konkursowa przy Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

2. Eliminacje zostaną przeprowadzone drogą elektroniczną i mają charakter testu teoretycznego.

3. Test teoretyczny obejmuje 30 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu materiału podanego w punkcie 3 Postanowień początkowych.

4. Komisja Konkursowa przesyła na adres e-mail uczestnika  test eliminacyjny (plik.pdf) oraz kartę odpowiedzi (plik.doc) do rozwiązania i zwrotnego przesłania wyłącznie karty odpowiedzi na adres e-mail konkurs@zss.pl w terminie podanym w Terminarzu. (termin wysyłki obowiązuje do godz. 24.00).

5. Uczestnik wypełnia wyłącznie kartę odpowiedzi, nie należy zmieniać formatu karty odpowiedzi.

6. Komisja Konkursowa wyłania dziesięciu najlepszych zawodników do zawodów II stopnia.

7. W przypadku tej samej ilości zdobytych punktów, o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu decyduje wcześniejszy czas przesłania karty odpowiedzi.

 

Organizacja zawodów II stopnia

1.       Zawody drugiego stopnia zostają przeprowadzone dla 10 finalistów  w sposób określony w rozdziale „Organizacja zawodów
 I stopnia” wg punktów 2, 3, 4, 5, 7 w terminie określonym w Terminarzu.

2.       Komisja Konkursowa wyłania trzech najlepszych zawodników i ogłasza listę zwycięzców.

3.       Trzej najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe.

Postanowienia końcowe

1.   Dane personalne i adresowe uczestników konkursu zostaną przetworzone i wykorzystane wyłącznie do organizacji konkursu.

2.   Zwycięzcy konkursu przyjeżdżają na wręczenie nagród do siedziby ZSS w Bydgoszczy na własny koszt.

 

1


Wyniku I etapu
Czwartej
Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej

Do Olimpiady przystąpiło łącznie 29 uczniów
ze szkół w  Grudziądzu, Włocławku i Bydgoszczy.
Otrzymaliśmy 25 kart odpowiedzi. Żaden z zawodników nie odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania co oznacza, że test był trudny.
Test w II etapie również nie należy do łatwych. Trzeba się będzie solidnie zastanawiać...

Uwaga: Rozwiązanie zadań I i II etapu zostanie podane do wiadomości uczestników po zakończeniu Olimpiady.

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Szkoła Punktacja
1 Markiewicz Jarosław ZSS Bydgoszcz 26
2 Malinowski Mateusz ZSM Grudziądz 25
3 Serwiński Patryk ZSS Bydgoszcz 25
4 Skrzeszewski Mateusz ZSS Bydgoszcz 24
5 Rytlewski Ireneusz ZSM Grudziądz 24
6 Aleksandrowicz Michał ZSM Grudziądz 24
7 Mariak Adam ZSS Bydgoszcz/UTP 24
8 Sadowski Marcin ZSS Włocławek 23
9 Mrozik Dariusz ZSS Bydgoszcz 23
10 Nowicki Karol ZSM Grudziądz 23
11 Pstrągowski Bartosz ZSM Grudziądz 22
12 Dengusiak Daniel ZSS Włocławek 22
13 Kopczyński Mateusz ZSS Bydgoszcz 22
14 Tomaszewski Jarosław ZSM Grudziądz/UTP 21
15 Brocki Michał ZSM Grudziądz 21
16 Siwak Jarosław ZSM Nr1 Bydgoszcz 20
17 Kieroński Dariusz ZSS Bydgoszcz 19
18 Iwasyszyn Patryk ZSS Bydgoszcz 19
19 Jarzembski Dawid ZSS Bydgoszcz 19
20 Nowicki Tomasz ZSS Włocławek 17
21 Sala Patryk ZSM Grudziądz 17
22 Chylewski Tomasz ZSS Bydgoszcz 16
23 Potka Jan ZSS Bydgoszcz 13
24 Śmiglewski Krystian ZSS Bydgoszcz 10
25 Walczak Przemysław ZSS Bydgoszcz 10

W dniu 12.12.2012 do  10 finalistów zostanie wysłany  test teoretyczny II etapu Olimpiady.
Gratulujemy zakwalifikowania się do dziesiątki najlepszych.

2


Wyniku II etapu
Czwartej
Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej

Z uwagi na tę samą liczbę zdobytych punktów przez część zawodników, Komisja za rozstrzygające  kryterium przyjęła szybkość wysłania karty odpowiedzi.

 

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Szkoła Punktacja Data i godzina wysłania karty odpowiedzi
1 Serwiński Patryk ZSS Bydgoszcz 25 13.12.2012
godz. 03.01
2 Skrzeszewski Mateusz ZSS Bydgoszcz 25 13.12.2012
godz. 15.36
3 Mrozik Dariusz ZSS Bydgoszcz 25 13.12.2012
godz. 15.38
4 Rytlewski Ireneusz ZSM Grudziądz 22  
5 Mariak Adam      UTP Bydgoszcz 19  
6 Malinowski Mateusz ZSM Grudziądz 18 13.12.2012
godz. 13.18
7 Aleksandrowicz Michał ZSM Grudziądz 18 13.12.2012
godz. 14.56
8 Nowicki Karol ZSM Grudziądz 17 12.12.2012
godz. 20.20
9 Sadowski Marcin ZSS Włocławek 17 13.12.2012
godz. 20.23
10 Markiewicz Jarosław ZSS Bydgoszcz 17 13.12.2012
godz. 21.03

 

Lista laureatów
Czwartej Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej

Nazwisko i imię Szkoła Miejsce
Serwiński Patryk ZSS Bydgoszcz pierwsze
Skrzeszewski Mateusz ZSS Bydgoszcz drugie
Mrozik Dariusz ZSS Bydgoszcz trzecie

Gratulujemy zwycięzcom !!!

Nagrody już czekają!!!

Uroczystość wręczenia nagród laureatom  odbyła się w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy
w środę 19 grudnia 2012 roku.


Mateusz Skrzeszewski, Patryk Serwiński, Dariusz Mrozik

Dziękujemy wszystkim uczestnikom tej motoryzacyjnej zabawy. Tym razem zwyciężyli uczniowie ZSS w Bydgoszczy, ale tak naprawdę zwycięzcami są wszyscy uczestnicy. Biorąc bowiem udział w konkursie zrobili więcej, niż to co do nich należy . Pogłębili swoją wiedzę, bo odpowiedzi trzeba było poszukać, a takie działanie pogłębia wiedzę i umiejętności.
 

 

Opracowanie
mgr inż. Ireneusz Kulczyk, dr inż. Tomasz Kałaczyński

początek strony