gora

 Technik Roku
  dla uczniów szkół technicznych w POlsce

 


             

Mamy przyjemność zaprosić uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w organizowanym przez Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy konkursie:

 

Technik Roku

 

dla uczniów i tegorocznych absolwentów szkół technicznych - bez ograniczeń terytorialnych

 

 

Konkurs zostanie przeprowadzony całkowicie drogą elektroniczną.

            Warunkiem udziału uczniów w konkursie jest indywidualne zgłoszenie się jego uczestników drogą elektroniczną na adres konkurs@zss.pl w nieprzekraczalnym terminie 31.05.2013 roku. Zostanie wówczas wysłany test eliminacyjny  drogą elektroniczną
 z wyznaczonym ostatecznym terminem przesłania odpowiedzi. Szczegóły przeprowadzenia konkursu zapisane są w załączonym regulaminie.

Na organizację Konkursu został przyznany

Bydgoski Grant Oświatowy,

 co gwarantuje otrzymanie przez zwycięzców

cennych nagród rzeczowych.

 

Zapraszają:
            dr inż. Tomasz Kałaczyński
            mgr inż. Ireneusz Kulczyk

 

 

Regulamin Konkursu
Technik Roku
w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

 

Postanowienia początkowe

1. Konkurs  jest dwuetapowy i odbywa się całkowicie drogą elektroniczną.

2. Na czele zawodów stoi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

3. Konkurs obejmuje zakres wiedzy dotyczącej diagnozowania i technologii napraw, budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, materiałoznawstwa,  elektrotechniki samochodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ruchu drogowego oraz czynności związane z obsługą pojazdów samochodowych.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas technikum  o dowolnym profilu  z terenu kraju. Konkurs ma charakter indywidualny.

5. Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy biorą udział w Konkursie na zasadach ogólnych.

6. Na etapie rejestracji, eliminacji i rozgrywki finałowej komunikacja elektroniczna z uczestnikami konkursu odbywa się poprzez adres  e-mail konkurs@zss.pl oraz stronę internetową http://www.zssplus.pl à zakładka Konkursy.

7. Terminarz:

1

do 31.05.2013

przyjmowanie indywidualnych zgłoszeń drogą elektroniczną na adres konkurs@zss.pl .
Zgłoszenie powinno zawierać:
- Nazwisko i imię uczestnika
- Nazwę szkoły i klasę
- Adres e-mail, telefon kontaktowy zawodnika
- Nazwisko i imię nauczyciela - opiekuna
- Adres e-mail, telefon kontaktowy opiekuna

2

03.06.2013 
godz. 18.00  

wysyłka testów eliminacyjnych z kartami odpowiedzi do   wypełnienia (Organizator)

3

do 04.06.2013
do godz. 24.00

przyjmowanie wypełnionych kart odpowiedzi (e-mail na adres konkurs@zss.pl)

4 05.06.2013 Ogłoszenie listy przechodzących do drugiego etapu konkursu na  http://www.zssplus.pl à  zakładka Konkursy.
5 06.06.2013
godz. 18.00
wysyłka testów drugiego etapu  z kartami odpowiedzi do   wypełnienia (Organizator)
6

do 07.06.2013
do godz. 24.00

przyjmowanie wypełnionych kart odpowiedzi (e-mail na adres konkurs@zss.pl)

7

11.06.2013

Ogłoszenie listy laureatów na  http://www.zssplus.pl à  zakładka Konkursy.

8

14.06.2013
godz. 13.00

Wręczenie nagród w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych
w Bydgoszczy

 

Organizacja Konkursu

1. Eliminacje organizuje Komisja Konkursowa przy Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

2. Eliminacje zostaną przeprowadzone drogą elektroniczną i mają charakter testu teoretycznego.

3. Test teoretyczny obejmuje 30 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu materiału podanego w punkcie 3 Postanowień początkowych.

4. Komisja Konkursowa przesyła na adres e-mail uczestnika  test eliminacyjny (plik.pdf) oraz kartę odpowiedzi (plik.doc) do rozwiązania i zwrotnego przesłania wyłącznie karty odpowiedzi (jako załącznik plik.doc) na adres e-mail konkurs@zss.pl
w terminie podanym w Terminarzu. (termin wysyłki obowiązuje do godz. 24.00).

5. Uczestnik wypełnia wyłącznie kartę odpowiedzi, nie należy zmieniać formatu karty odpowiedzi.

6.   Komisja Konkursowa wyłania pięciu najlepszych zawodników, którym wysyła test finałowy, jak w punkcie 4 Organizacji Konkursu.

7. Test finałowy obejmuje 30 pytań wielokrotnego wyboru z zakresu materiału podanego w punkcie 3 Postanowień początkowych.

8. Ogłoszenie wyników testu finałowego zostanie opublikowane na stronie internetowej http://www.zssplus.pl à  zakładka Konkursy.

9.  Trzej najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe.

 

1

 


Wyniki Eliminacji
 Technik Roku 201
3

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Szkoła Punktacja
1 Mrozik Dariusz ZSS Bydgoszcz 27
2 Brocki Michał ZSM Grudziądz 26
3 Skrzeszewski Mateusz ZSS Bydgoszcz 25
4 Mianecki Dawid ZSM Grudziądz 24
5 Serwiński Patryk ZSS Bydgoszcz 24
6 Pigiel Sebastian ZSM Grudziądz 23
7 Rytlewski Ireneusz ZSM Grudziądz 23
8 Tkaczyk Maciej ZSM Grudziądz 21
9 Pstrągowski Bartosz ZSM Grudziądz 21
10 Tekieli Oskar ZSS Bydgoszcz 21
11 Lewandowski Krzysztof ZSS Bydgoszcz 21
12 Kopczyński Mateusz ZSS Bydgoszcz 20
13 Nowicki Karol ZSM Grudziądz 20
14 Hamoud Jamal ZSM Grudziądz 16

Pięciu zawodników przechodzi do rundy finałowej. Pytania konkursowe i karta odpowiedzi zostaną do nich wysłane
zgodnie z terminem określonym w Terminarzu Regulaminu Konkursu.

Wszystkim uczestnikom I etapu konkursu dziękujemy za uczestnictwo.
 

2

 


Wyniki Konkursu
 Technik Roku 2013

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Szkoła Punktacja
1 Mrozik Dariusz ZSS Bydgoszcz 28
2 Serwiński Patryk ZSS Bydgoszcz 27
3 Mianecki Dawid ZSM Grudziądz 26
4 Brocki Michał ZSM Grudziądz 25
5 Skrzeszewski Mateusz ZSS Bydgoszcz 20

Dariusz Mrozik (ZSS Bydgoszcz) został zwycięzcą konkursu
Technik Roku 2013

Gratulujemy wszystkim zawodnikom!!!
Wręczenie nagród dla laureatów odbyło się w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych
w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 63
w piątek 14 czerwca 2013 o godz. 12.00
Relacja fotograficzna
 

 

Opracowanie:
mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony