.

   V Internetowa
Olimpiada Wiedzy Motoryzacyjnej

 


Mamy przyjemność zaprosić uczniów szkół  do wzięcia udziału w organizowanej przez
Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

 Piątej
Internetowej Olimpiadzie
Wiedzy Motoryzacyjnej


                                                              dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych województwa Kujawsko-pomorskiego

            Turniej ma zasięg międzyszkolny.  Zostanie przeprowadzony dwuetapowo, całkowicie drogą elektroniczną.

            Warunkiem udziału uczniów w turnieju jest indywidualne zgłoszenie się jego uczestników drogą elektroniczną na adres konkurs@zss.pl w nieprzekraczalnym terminie 02.12.2013 roku. Zostanie wówczas wysłany test eliminacyjny  drogą elektroniczną z wyznaczonym ostatecznym terminem przesłania odpowiedzi. Szczegóły przeprowadzenia konkursu zapisane są w załączonym regulaminie.

        Na organizację Turnieju został przyznany
        
Bydgoski Grant Oświatowy,
co gwarantuje otrzymanie przez zwycięzców cennych nagród rzeczowych.

         

Regulamin

Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej
w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

 

Postanowienia początkowe

1. Turniej  jest dwustopniowy i odbywa się całkowicie drogą elektroniczną :

·      zawody I stopnia (eliminacje) – wyłonienie 10 finalistów

·     zawody II stopnia (finał)  - wyłonienie trzech najlepszych uczestników.

2. Na czele zawodów stoi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

3. Turniej obejmuje zakres wiedzy dotyczącej technologii napraw, budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, elektrotechniki samochodowej, diagnostyki samochodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ruchu drogowego oraz czynności związanych z obsługą pojazdów samochodowych.

4. Uczestnikami Turnieju mogą być uczniowie klas technikum, liceum lub szkoły zawodowej o dowolnym profilu  z terenu województwa Kujawsko-pomorskiego. Turniej ma charakter indywidualny.

5. Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy biorą udział w Turnieju na zasadach ogólnych.

6. Na etapie rejestracji, eliminacji i rozgrywki finałowej komunikacja elektroniczna z uczestnikami Turnieju odbywa się poprzez adres  e-mail konkurs@zss.pl oraz stronę internetową http://www.zss.pl ą> zakładka Konkursy.

7. Terminarz:

1.   

do 02.12.2013

przyjmowanie indywidualnych zgłoszeń drogą elektroniczną na adres konkurs@zss.pl z podaniem danych:

  • nazwisko

  • imię

  • nazwa szkoły, typ (technikum, zsz)

  • klasa

  • adres e-mail uczestnika

  • telefon kontaktowy uczestnika

  • nazwisko i imię oraz telefon kontaktowy opiekuna merytorycznego (nauczyciela)

2.   

05.12.2013
   godz. 18.00    

wysyłka testów eliminacyjnych z kartami odpowiedzi do   wypełnienia (Organizator)

3.   

do 06.12.2013
do godz. 24.00

przyjmowanie wypełnionych kart odpowiedzi (e-mail na adres konkurs@zss.pl)

4.   

09.12.2013   

Organizator zamieszcza informację o zakwalifikowanych                      uczestnikach finału (10 finalistów) na  stronie internetowej http://www.zss.pl w zakładce „Konkursy”

5.   

12.12.2013
    godz. 18.00     

dla 10 zakwalifikowanych  osób wysyłka testów etapu finałowego
z kartami odpowiedzi do wypełnienia (Organizator)

6.

do 13.12.2013
do godz. 24.00

przyjmowanie wypełnionych kart odpowiedzi (e-mail na adres konkurs@zss.pl)

7.

14.12.2013

Ogłoszenie listy laureatów na  http://www.zss.pl ą  zakładka Konkursy.

8.

18.12.2013
godz. 12.00

Wręczenie nagród w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych
w Bydgoszczy

 

Organizacja zawodów I stopnia - eliminacje

1. Eliminacje organizuje Komisja Konkursowa przy Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

2. Eliminacje zostaną przeprowadzone drogą elektroniczną i mają charakter testu teoretycznego.

3. Test teoretyczny obejmuje:

  •  w eliminacjach (I stopnia) - 30 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu materiału podanego w punkcie 3 Postanowień początkowych.

  • w finale (II stopnia) - 30 pytań wielokrotnego wyboru z zakresu diagnostyki samochodowej.

4. Komisja Konkursowa przesyła na adres e-mail uczestnika  test eliminacyjny (plik.pdf) oraz kartę odpowiedzi (plik.doc) do rozwiązania i zwrotnego przesłania wyłącznie karty odpowiedzi na adres e-mail konkurs@zss.pl w terminie podanym w Terminarzu. (termin wysyłki obowiązuje do godz. 24.00).

5. Uczestnik wypełnia wyłącznie kartę odpowiedzi, nie należy zmieniać formatu karty odpowiedzi.

6. Komisja Konkursowa wyłania dziesięciu najlepszych zawodników do zawodów II stopnia.

7. W przypadku tej samej ilości zdobytych punktów, o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu decyduje wcześniejszy czas przesłania karty odpowiedzi.

 

Organizacja zawodów II stopnia

1.       Zawody drugiego stopnia zostają przeprowadzone dla 10 finalistów  w sposób określony w rozdziale „Organizacja zawodów
 I stopnia” wg punktów 2, 3, 4, 5, 7 w terminie określonym w Terminarzu.

2.       Komisja Konkursowa wyłania trzech najlepszych zawodników i ogłasza listę zwycięzców.

3.       Trzej najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe.

Postanowienia końcowe

1.   Dane personalne i adresowe uczestników konkursu zostaną przetworzone i wykorzystane wyłącznie do organizacji konkursu.

2.   Zwycięzcy konkursu przyjeżdżają na wręczenie nagród do siedziby ZSS w Bydgoszczy na własny koszt.

 

 

1

 


Wyniki I etapu
Piątej
Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej

Do Olimpiady przystąpiło łącznie 55 uczniów
ze szkół w  Grudziądzu, Koronowie i Bydgoszczy.
Otrzymaliśmy 38 kart odpowiedzi. Żaden z zawodników nie odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania co oznacza, że test był trudny.
Test w II etapie również nie należy do łatwych. Trzeba się będzie solidnie zastanawiać...


Uwaga: Rozwiązanie zadań I i II etapu zostanie podane do wiadomości uczestników po zakończeniu Olimpiady.

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Szkoła Punktacja
1 Rytlewski Ireneusz ZSM Grudziądz 27
2 Amernik Liwiusz ZSS Bydgoszcz 25
3 Chylewski Tomasz ZSS Bydgoszcz 25
4 Rosiński Jakub ZSM Grudziądz 25
5 Skrzeszewski Mateusz ZSS Bydgoszcz 25
6 Laskowski Jarosław ZSM Grudziądz 24
7 Pstrągowski Bartosz ZSM Grudziądz 23
8 Nowicki Karol ZSM Grudziądz 23
9 Mrozik Dariusz ZSS Bydgoszcz 22
5.12.13 - godz. 20.11
10 Tkaczyk Maciej ZSM Grudziądz 22
5.12.13 - godz. 21.35
11 Bujewski Tomasz ZSS Bydgoszcz 22
6.12.13 - godz. 8.46
12 Brocki Michał ZSM Grudziądz 22
6.12.13 - godz. 19.19
13 Kaczmarczyk Tomasz ZSM Grudziądz 21
14 Lewandowski Krzysztof ZSS Bydgoszcz 21
15 Specjał Maciej ZSS Bydgoszcz 20
16 Karczewski Łukasz ZSM Grudziądz 18
17 Nawrocki Maciej ZSS Bydgoszcz 18
18 Tekieli Oskar ZSS Bydgoszcz 18
19 Voimanen Filip ZSM Grudziądz 18
20 Szczęch Kamil ZSS Bydgoszcz 17
21 Anasiewicz Damian ZSS Bydgoszcz 17
22 Mykowski Mateusz ZSS Bydgoszcz 16
23 Franckowski Damian ZSS Bydgoszcz 16
24 Zmudziński Paweł ZSS Bydgoszcz 16
25 Sobota Dawid ZSS Bydgoszcz 15
26 Szczygieł Błażej ZSM Grudziądz 15
27 Mianecki Dawid ZSM Grudziądz 15
28 Zaliński Przemysław ZSS Bydgoszcz 15
29 Wasik Mateusz ZSM Grudziądz 14
30 Naterski Mateusz ZSZ Koronowo 13
31 Kotecki Emilian ZSM Grudziądz 13
32 Chełmiński Gracjan ZSZ Koronowo 12
33 Maciejewski Tomasz ZSS Bydgoszcz 11
34 Rakowski Marcin ZSZ Koronowo 11
35 Kitowski Kamil ZSZ Koronowo 10
36 Jaskot Mateusz ZSZ Koronowo 10
37 Krawisz Mariusz ZSZ Koronowo 9
38 Jadaś Mateusz ZSS Bydgoszcz 12
po terminie

W dniu 12.12.2013 do  10 finalistów zostanie wysłany  test teoretyczny II etapu Olimpiady.
Gratulujemy zakwalifikowania się do dziesiątki najlepszych.

 

2

 


Wyniku II etapu
Piątej
Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej

Z uwagi na tę samą liczbę zdobytych punktów przez część zawodników, Komisja za rozstrzygające  kryterium przyjęła szybkość wysłania karty odpowiedzi.

 

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Szkoła Punktacja Data i godzina wysłania karty odpowiedzi
1 Mrozik Dariusz ZSS Bydgoszcz 18 13.12.2013
godz. 15.19
2 Rytlewski Ireneusz ZSM Grudziądz 18 13.12.2013
godz. 21.19
3 Chylewski Tomasz ZSS Bydgoszcz 16 12.12.2013
godz. 19.35
4 Skrzeszewski Mateusz ZSS Bydgoszcz 16 12.12.2013
godz. 19.41
5 Rosiński Jakub ZSM Grudziądz 16 13.12.2013
godz. 13.03
6 Tkaczyk Maciej ZSM Grudziądz 13 12.12.2013
godz. 21.04
7 Amernik Liwiusz ZSS Bydgoszcz 13 12.12.2013
godz. 21.40
8 Pstrągowski Bartosz ZSM Grudziądz 13 12.12.2013
godz. 20.58
9 Nowicki Karol ZSM Grudziądz 12 12.12.2013
godz. 21.02
10 Laskowski Jarosław ZSM Grudziądz 11 12.12.2013
godz. 21.22

 

Lista laureatów
Piątej Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej

Nazwisko i imię Szkoła Miejsce
Mrozik Dariusz ZSS Bydgoszcz pierwsze
Rytlewski Ireneusz ZSM Grudziądz drugie
Chylewski Tomasz ZSS Bydgoszcz trzecie

Gratulujemy zwycięzcom !!!

Nagrody już czekają!!!

Uroczystość wręczenia nagród laureatom  odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy
w środę 18 grudnia 2013 roku o godz. 12.00
Laureatów zapraszamy oczywiście z opiekunami.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom tej motoryzacyjnej zabawy. Tym razem zwyciężył uczeń ZSS w Bydgoszczy, ale tak naprawdę zwycięzcami są wszyscy uczestnicy. Biorąc bowiem udział w konkursie zrobili więcej, niż to co do nich należy . Pogłębili swoją wiedzę, bo odpowiedzi trzeba było poszukać, a takie działanie pogłębia wiedzę i umiejętności.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymają pocztą elektroniczną klucze odpowiedzi do obydwu etapów konkursu.
 

 

 

 

Organizatorzy Konkursu:
dr inż. Tomasz Kałaczyński, mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony