gora

 Technik Roku
  dla uczniów szkół technicznych w POlsce

 


             

Mamy przyjemność zaprosić uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w organizowanym przez Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy konkursie:

 

Technik Roku

 

dla uczniów i tegorocznych absolwentów szkół technicznych - bez ograniczeń terytorialnych

 

 

Konkurs zostanie przeprowadzony całkowicie drogą elektroniczną.

            Warunkiem udziału uczniów w konkursie jest indywidualne zgłoszenie się jego uczestników drogą elektroniczną na adres konkurs@zss.pl w nieprzekraczalnym terminie 31.05.2014 roku. Zostanie wówczas wysłany test eliminacyjny  drogą elektroniczną
 z wyznaczonym ostatecznym terminem przesłania odpowiedzi. Szczegóły przeprowadzenia konkursu zapisane są w załączonym regulaminie.

Na organizację Konkursu został przyznany

Bydgoski Grant Oświatowy,

 co gwarantuje otrzymanie przez zwycięzców

cennych nagród rzeczowych.

 

Zapraszają:
            dr inż. Tomasz Kałaczyński
            mgr inż. Ireneusz Kulczyk

 

 

Regulamin Konkursu
Technik Roku
w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

 

Postanowienia początkowe

1. Konkurs  jest dwuetapowy i odbywa się całkowicie drogą elektroniczną.

2. Na czele zawodów stoi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

3. Konkurs obejmuje zakres wiedzy dotyczącej diagnozowania i technologii napraw, budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, materiałoznawstwa,  elektrotechniki samochodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ruchu drogowego oraz czynności związane z obsługą pojazdów samochodowych.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas technikum  o dowolnym profilu  z terenu kraju. Konkurs ma charakter indywidualny.

5. Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy biorą udział w Konkursie na zasadach ogólnych.

6. Na etapie rejestracji, eliminacji i rozgrywki finałowej komunikacja elektroniczna z uczestnikami konkursu odbywa się poprzez adres  e-mail konkurs@zss.pl oraz stronę internetową http://www.zssplus.pl à zakładka Konkursy.

7. Terminarz:

1

do 31.05.2014

przyjmowanie indywidualnych zgłoszeń drogą elektroniczną na adres konkurs@zss.pl .
Zgłoszenie powinno zawierać:
- Nazwisko i imię uczestnika
- Nazwę szkoły i klasę
- Adres e-mail, telefon kontaktowy zawodnika
- Nazwisko i imię nauczyciela - opiekuna
- Adres e-mail, telefon kontaktowy opiekuna

2

03.06.2014 
godz. 18.00  

wysyłka testów eliminacyjnych z kartami odpowiedzi do   wypełnienia (Organizator)

3

do 04.06.2014
do godz. 24.00

przyjmowanie wypełnionych kart odpowiedzi (e-mail na adres konkurs@zss.pl)

4 05.06.2014 Ogłoszenie listy przechodzących do drugiego etapu konkursu na  http://www.zssplus.pl  - zakładka Konkursy.
5 06.06.2014
godz. 18.00
wysyłka testów drugiego etapu  z kartami odpowiedzi do   wypełnienia (Organizator)
6

do 07.06.2014
do godz. 24.00

przyjmowanie wypełnionych kart odpowiedzi (e-mail na adres konkurs@zss.pl)

7

9.06.2014

Ogłoszenie listy laureatów na  http://www.zssplus.pl   - zakładka Konkursy.

8

14.06.2014
godz. 13.00

Wręczenie nagród w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych
w Bydgoszczy

 

Organizacja Konkursu

1. Eliminacje organizuje Komisja Konkursowa przy Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

2. Eliminacje zostaną przeprowadzone drogą elektroniczną i mają charakter testu teoretycznego.

3. Test teoretyczny obejmuje 30 pytań wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią z zakresu materiału podanego
w punkcie 3 Postanowień początkowych.

4. Komisja Konkursowa przesyła na adres e-mail uczestnika  test eliminacyjny (plik.pdf) oraz kartę odpowiedzi (plik.doc) do rozwiązania i zwrotnego przesłania wyłącznie karty odpowiedzi (jako załącznik plik.doc) na adres e-mail konkurs@zss.pl
w terminie podanym w Terminarzu. (termin wysyłki obowiązuje do godz. 24.00).

5. Uczestnik wypełnia wyłącznie kartę odpowiedzi, nie należy zmieniać formatu karty odpowiedzi.

6.   Komisja Konkursowa wyłania pięciu najlepszych zawodników, którym wysyła test finałowy, jak w punkcie 4 Organizacji Konkursu.

7. Test finałowy obejmuje 30 pytań wielokrotnego wyboru z wieloma prawidłowymi odpowiedziami z zakresu materiału podanego w punkcie 3 Postanowień początkowych.

8. Ogłoszenie wyników testu finałowego zostanie opublikowane na stronie internetowej http://www.zssplus.pl  - zakładka Konkursy.

9.  Trzej najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe.

 

1

 

 


Wyniki Eliminacji
 Technik Roku 2014

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Szkoła Punktacja czas wysyłki
1 Mrozik Dariusz ZSS Bydgoszcz 28 3.06.14 godz. 21.46
2 Brocki Michał ZSM Grudziądz 28 4.06.14 godz. 16.09
3 Rybacki Mikołaj ZSS Bydgoszcz 26  
4 Skrzeszewski Mateusz ZSS Bydgoszcz 26  
5 Gordon Dawid ZSS Bydgoszcz 25  
6 Rytlewski Ireneusz ZSM Grudziądz 25  
7 Matuszewski Robert ZSS Bydgoszcz 24  
8 Świniarski Gustaw ZSS Bydgoszcz 24  
9 Wesołowski Bartłomiej ZSS Bydgoszcz 24  
10 Fotyń Adam ZSS Bydgoszcz 24  
11 Kwiatkowski Dominik ZSS Bydgoszcz 24  
12 Pawlikowski Adrian ZSS Bydgoszcz 24  
13 Pietras Mateusz ZSS Bydgoszcz 24  
14 Gołębiewski Rafał ZSS Bydgoszcz 23  
15 Żakiewicz Adrian ZSS Bydgoszcz 23  
16 Brywczyński Adrian ZSS Bydgoszcz 23  
17 Gąsior Kamil ZSS Bydgoszcz 23  
18 Cywiński Kamil ZSS Bydgoszcz 23  
19 Rosiński Jakub ZSM Grudziądz 23  
20 Kowalski Patryk ZSS Bydgoszcz 23  
21 Mianecki Dawid ZSM Grudziądz 22  
22 Kraszewski Filip ZSS Bydgoszcz 22  
23 Ławicki Szymon ZSS Bydgoszcz 22  
24 Żochowski Mikołaj ZSS Bydgoszcz 22  
25 Nowicki Karol ZSM Grudziądz 21  
26 Krupa Mateusz ZSS Bydgoszcz 21  
27 Stencel Marcin ZSS Bydgoszcz 21  
28 Skiba Dawid ZSS Bydgoszcz 21  
29 Walczak Przemysław ZSS Bydgoszcz 20  
30 Tkaczyk Maciej ZSM Grudziądz 20  
31 Pigiel Sebastian ZSM Grudziądz 20  
32 Buszka Albert ZSS Bydgoszcz 19  
33 Spira Robert ZSS Bydgoszcz 19  
34 Szulc Waldemar ZSM Grudziądz 19  
35 Malkowski Mateusz ZSS Bydgoszcz 19  
36 Sokołowski Michał ZSS Bydgoszcz 19  
37 Tekieli Oskar ZSS Bydgoszcz 18  
38 Mazany Miłosz ZSS Bydgoszcz 17  
39 Wach Wiktor ZSM Grudziądz 16  
40 Laskowski Patryk ZSM Grudziądz 16  
41 Niepolski Krystian ZSS Bydgoszcz 15  
42 Karczewski Łukasz ZSM Grudziądz 15  
43 Jagodziński Dawid ZSS Bydgoszcz 15  
44 Hoppe Dawid ZSS Bydgoszcz 14  

Komisja Konkursowa zdecydowała, że
 sześciu zawodników z najlepszym dorobkiem punktowym przechodzi do rundy finałowej.

Pytania konkursowe i karta odpowiedzi zostaną do nich wysłane
zgodnie z terminem określonym w Terminarzu Regulaminu Konkursu.

Wszystkim uczestnikom I etapu konkursu dziękujemy za uczestnictwo.
 

 

2

 


Wyniki Konkursu
 Technik Roku 201
4

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Szkoła Punktacja Czas wysyłki
1 Mrozik Dariusz ZSS Bydgoszcz 27 6.06.2014
godz. 23.59
2 Rytlewski Ireneusz ZSM Grudziądz 27 7.06.2014
godz. 20.13
3 Skrzeszewski Mateusz ZSS Bydgoszcz 23 6.06.2014
godz. 21.46
4 Rybacki Mikołaj ZSS Bydgoszcz 22 6.06.2014
godz. 21.31
5 Gordon Dawid ZSS Bydgoszcz 20 7.06.2014
godz. 15.31
6 Brocki Michał ZSM Grudziądz 17 6.06.2014
godz. 23.22

Dariusz Mrozik (ZSS Bydgoszcz) został zwycięzcą konkursu
Technik Roku 2014

Gratulujemy wszystkim zawodnikom!!!
Wręczenie nagród dla laureatów odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych
w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 63
w terminie ustalonym z ZSM Grudziądz.
 

 

 

 

 

 

Opracowanie:
mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony