.

   VI Internetowa
Olimpiada Wiedzy Motoryzacyjnej

 


Mamy przyjemność zaprosić uczniów szkół  do wzięcia udziału w organizowanej przez
Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

 Szóstej
Internetowej Olimpiadzie

Wiedzy Motoryzacyjnej


                                                              dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych województwa Kujawsko-pomorskiego

            Turniej ma zasięg międzyszkolny.  Zostanie przeprowadzony dwuetapowo, całkowicie drogą elektroniczną.

            Warunkiem udziału uczniów w turnieju jest indywidualne zgłoszenie się jego uczestników drogą elektroniczną na adres

 konkurs@zss.pl
w nieprzekraczalnym terminie 02.12.2014 roku


Zostanie wówczas wysłany test eliminacyjny  drogą elektroniczną z wyznaczonym ostatecznym terminem przesłania odpowiedzi. Szczegóły przeprowadzenia konkursu zapisane są w załączonym regulaminie.

        Na organizację Turnieju został przyznany
        
Bydgoski Grant Oświatowy,
co gwarantuje otrzymanie przez zwycięzców cennych nagród rzeczowych.

         

Regulamin

Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej
w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

 

Postanowienia początkowe

1. Turniej  jest dwustopniowy i odbywa się całkowicie drogą elektroniczną :

·      zawody I stopnia (eliminacje) – wyłonienie 10 finalistów

·     zawody II stopnia (finał)  - wyłonienie trzech najlepszych uczestników.

2. Na czele zawodów stoi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

3. Turniej obejmuje zakres wiedzy dotyczącej technologii napraw, budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, elektrotechniki samochodowej, diagnostyki samochodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ruchu drogowego oraz czynności związanych z obsługą pojazdów samochodowych.

4. Uczestnikami Turnieju mogą być uczniowie klas technikum, liceum lub szkoły zawodowej o dowolnym profilu  z terenu województwa Kujawsko-pomorskiego. Turniej ma charakter indywidualny.

5. Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy biorą udział w Turnieju na zasadach ogólnych.

6. Na etapie rejestracji, eliminacji i rozgrywki finałowej komunikacja elektroniczna z uczestnikami Turnieju odbywa się poprzez adres  e-mail konkurs@zss.pl oraz stronę internetową http://www.zss.pl  zakładka Konkursy.

7. Terminarz:

1.   

do 02.12.2014

przyjmowanie indywidualnych zgłoszeń drogą elektroniczną na adres konkurs@zss.pl z podaniem danych:

  • nazwisko

  • imię

  • nazwa szkoły, typ (technikum, zsz)

  • klasa

  • adres e-mail uczestnika

  • telefon kontaktowy uczestnika

  • nazwisko i imię oraz telefon kontaktowy opiekuna merytorycznego (nauczyciela)

2.   

04.12.2014
   godz. 18.00    

wysyłka testów eliminacyjnych z kartami odpowiedzi do   wypełnienia (Organizator)

3.   

do 05.12.2014
do godz. 24.00

przyjmowanie wypełnionych kart odpowiedzi (e-mail na adres konkurs@zss.pl)

4.   

08.12.2014   

Organizator zamieszcza informację o zakwalifikowanych                      uczestnikach finału (10 finalistów) na  stronie internetowej http://www.zss.pl w zakładce „Konkursy”

5.   

11.12.2014
    godz. 18.00     

dla 10 zakwalifikowanych  osób wysyłka testów etapu finałowego
z kartami odpowiedzi do wypełnienia (Organizator)

6.

do 12.12.2014
do godz. 24.00

przyjmowanie wypełnionych kart odpowiedzi (e-mail na adres konkurs@zss.pl)

7.

15.12.2014

Ogłoszenie listy laureatów na  http://www.zss.pl   zakładka Konkursy.

8.

w uzgodnionym terminie

Wręczenie nagród w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych
w Bydgoszczy

 

Organizacja zawodów I stopnia - eliminacje

1. Eliminacje organizuje Komisja Konkursowa przy Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

2. Eliminacje zostaną przeprowadzone drogą elektroniczną i mają charakter testu teoretycznego.

3. Test teoretyczny obejmuje:

  •  w eliminacjach (I stopnia) - 30 pytań wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią z zakresu materiału podanego w punkcie 3 Postanowień początkowych.

  • w finale (II stopnia) - 30 pytań wielokrotnego wyboru z wieloma poprawnymi odpowiedziami z zakresu diagnostyki samochodowej.

4. Komisja Konkursowa przesyła na adres e-mail uczestnika  test eliminacyjny (plik.pdf) oraz kartę odpowiedzi (plik.doc) do rozwiązania i zwrotnego przesłania wyłącznie karty odpowiedzi na adres e-mail konkurs@zss.pl w terminie podanym w Terminarzu. (termin wysyłki obowiązuje do godz. 24.00).

5. Uczestnik wypełnia wyłącznie kartę odpowiedzi, nie należy zmieniać formatu karty odpowiedzi.

6. Komisja Konkursowa wyłania dziesięciu najlepszych zawodników do zawodów II stopnia.

7. W przypadku tej samej ilości zdobytych punktów, o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu decyduje wcześniejszy czas przesłania karty odpowiedzi.

 

Organizacja zawodów II stopnia

1.       Zawody drugiego stopnia zostają przeprowadzone dla 10 finalistów  w sposób określony w rozdziale „Organizacja zawodów
 I stopnia” wg punktów 2, 3, 4, 5, 7 w terminie określonym w Terminarzu.

2.       Komisja Konkursowa wyłania trzech najlepszych zawodników i ogłasza listę zwycięzców.

3.       Trzej najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe.

Postanowienia końcowe

1.   Uczestnik konkursu, który przesłał zgłoszenie drogą e-mail automatycznie wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swoich danych personalnych (wyłącznie nazwisko, imię, szkoła i klasa którą reprezentuje) oraz wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku. Wyszczególnione dane  uczestników konkursu zostaną przetworzone i wykorzystane wyłącznie do organizacji konkursu.

2.   Zwycięzcy konkursu przyjeżdżają na wręczenie nagród do siedziby ZSS w Bydgoszczy na własny koszt.
 

 

1


Wyniki I etapu
Szóstej
Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej

Do Olimpiady przystąpiło łącznie 57 uczniów
ze szkół w  Grudziądzu i Bydgoszczy.
Otrzymaliśmy 37 kart odpowiedzi, co oznacza, że test był trudny.
Tylko jeden z zawodników - Ireneusz Rytlewski z Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania.
Test w II etapie również nie należy do łatwych. Trzeba się będzie solidnie zastanawiać...


Uwaga: Rozwiązanie zadań I i II etapu zostanie podane do wiadomości uczestników po zakończeniu Olimpiady.

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Szkoła Punktacja
1 Rytlewski Ireneusz ZSM Grudziądz 30
2 Wardziński Patryk ZSS Bydgoszcz 27
3 Zech Dawid ZSS Bydgoszcz 25
4 Wrzesiński Marcin ZSS Bydgoszcz 23
5 Sikorski Szymon ZSS Bydgoszcz 23
6 Wiśniewski Kamil ZSS Bydgoszcz 23
7 Waśkowski Dawid ZSM Grudziądz 22
8 Dariusz Mrozik ZSS Bydgoszcz 22
9 Lewandowski Krzysztof ZSS Bydgoszcz 22
10 Anasiewicz Damian ZSS Bydgoszcz 21
4.12.14 - godz. 19.21
11 Brocki Michał ZSM Grudziądz 21
4.12.14 - godz. 21.48
12 Bujewski Mateusz ZSS Bydgoszcz 21
4.12.14 - godz. 23.39
13 Sobota Dawid ZSS Bydgoszcz 21
5.12.14 - godz. 8.49
14 Mianecki Dawid ZSM Grudziądz 21
5.12.14 - godz. 12.45
15 Pawlikowski Adrian ZSS Bydgoszcz 21
5.12.14 - godz. 21.51
16 Bujewski Tomasz ZSS Bydgoszcz 20
17 Pietras Mateusz ZSS Bydgoszcz 20
18 Pudło Przemysław ZSS Bydgoszcz 20
19 Płotkowski Kamil ZSS Bydgoszcz 20
20 Chylewski Tomasz ZSS Bydgoszcz 19
21 Skrzeszewski Mateusz ZSS Bydgoszcz 19
22 Matelski Patryk ZSS Bydgoszcz 19
23 Biedulski Dawid ZSM Grudziądz 19
24 Tracz Adrian ZSS Bydgoszcz 18
25 Tekieli Oskar ZSS Bydgoszcz 17
26 Przygoda Dariusz ZSM Grudziądz 17
27 Wieczorek Michał ZSS Bydgoszcz 16
28 Krych Szymon ZSS Bydgoszcz 16
29 Bużewski Dawid ZSS Bydgoszcz 15
30 Szczygieł Błażej ZSM Grudziądz 14
31 Amernik Liwiusz ZSS Bydgoszcz 14
32 Piechowiak Oskar ZSS Bydgoszcz 14
33 Rybacki Mikołaj ZSS Bydgoszcz 14
34 Ostrowski Sebastian ZSM Grudziądz 13
35 Wasielewski Witold ZSS Bydgoszcz 12
36 Szymaniak Damian ZSS Bydgoszcz 12
37 Drożdżyński Mateusz ZSS Bydgoszcz 12

W dniu 11.12.2014 do  10 finalistów zostanie wysłany  test teoretyczny II etapu Olimpiady.
Gratulujemy zakwalifikowania się do dziesiątki najlepszych.

 

2


Wyniku II etapu
Szóstej
Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej

Z uwagi na tę samą liczbę zdobytych punktów przez część zawodników, Komisja za rozstrzygające  kryterium przyjęła szybkość wysłania karty odpowiedzi.

 

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Szkoła Punktacja Data i godzina wysłania karty odpowiedzi
1 Rytlewski Ireneusz ZSM Grudziądz 27  
2 Wiśniewski Kamil ZSS Bydgoszcz 24  
3 Lewandowski Krzysztof ZSS Bydgoszcz 23  
4 Zech Dawid ZSS Bydgoszcz 22  
5 Mrozik Dariusz ZSS Bydgoszcz 21 11.12.2014
godz. 19.56
6 Sikorski Szymon ZSS Bydgoszcz 21 11.12.2014
godz. 20.10
7 Waśkowski Dawid ZSM Grudziądz 21 12.12.2014
godz. 20.54
8 Wardziński Patryk ZSS Bydgoszcz 21 12.12.2014
godz. 23.55
9 Anasiewicz Damian ZSS Bydgoszcz 9  
10 Wrzesiński Marcin ZSS Bydgoszcz 0 Nie przysłał odpowiedzi

 

Lista laureatów
Szóstej Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej

Nazwisko i imię Szkoła Miejsce
Rytlewski Ireneusz ZSM Grudziądz pierwsze
Wiśniewski Kamil ZSS Bydgoszcz drugie
Lewandowski Krzysztof ZSS Bydgoszcz trzecie

Gratulujemy zwycięzcom !!!

Nagrody już czekają!!!

Uroczystość wręczenia nagród laureatom  odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy
w terminie ustalonym z laureatami.
 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom tej motoryzacyjnej zabawy.
Tym razem zwyciężył uczeń ZSM w Grudziądzu,
który w ubiegłorocznej edycji Olimpiady zajął miejsce drugie, a w2012 roku był czwarty.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymają pocztą elektroniczną klucze odpowiedzi do obydwu etapów konkursu.


 

 

Organizatorzy Konkursu:
dr inż. Tomasz Kałaczyński, mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony