.

English for car industry

 


 

Mamy przyjemność zaprosić uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału

w

WOJEWÓDZKIM KONKURSIE
 JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZAWODOWEGO
 ‘ENGLISH FOR CAR INDUSTRY’

 

 

**************************************************************************

 

Sprawozdanie
 

W dniu 9 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy odbył się finał IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Zawodowego ‘English for Car Industry’.
Celem konkursu było zmotywowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu mechanicznym i samochodowym z województwa Kujawsko-pomorskiego do doskonalenia umiejętności językowych oraz porównanie poziomu znajomości języka angielskiego trzydziestu uczestników.
Nasze zaproszenie przyjęli opiekunowie i uczniowie z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 z Bydgoszczy i Zespołu Szkół Mechanicznych z Grudziądza, którzy po przejściu wstępnych eliminacji w swoich szkołach, przybyli na finał do Zespołu Szkół Samochodowych.
Pierwsze miejsce zdobył Ireneusz Rytlewski z grudziądzkiego Mechanika, a drugie miejsce i trzecie miejsce zajęli uczniowie Samochodówki: Piotr Ziń i Tomasz Maciejewski.
Nagrody dla finalistów (zestawy narzędzi oraz wideorejestrator) zostały zakupione ze środków otrzymanych w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego.
 

 

Konkurs zorganizowała mgr Magdalena Grabowska

 

 

***************************************************************************

 

REGULAMIN

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZAWODOWEGO

 ‘ENGLISH FOR CAR INDUSTRY’

 

I.       ORGANIZATOR

 Organizatorem IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Zawodowego ‘English For Car Industry’ jest Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

II. CELE KONKURSU

-          motywowanie młodzieży do doskonalenia umiejętności językowych

-          pisemne sprawdzenie poziomu znajomości języka angielskiego zawodowego

-          porównanie umiejętności lingwistycznych uczniów szkół technicznych województwa kujawsko-pomorskiego

-          wzmocnienie wśród uczniów świadomości własnych umiejętności i zdolności

III.  WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem konkursu może być uczeń szkoły ponadgimnazjalnej o profilu mechaniczny, samochodowym i/lub zbliżonym z województwa kujawsko-pomorskiego.

 

IV. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
 

Etap I

Przeprowadzenie szkolnego etapu pisemnego przez Szkoły, które zgłosiły chęć uczestnictwa w konkursie oraz wyłonienie dziesięciu uczniów, którzy zdobędą największą ilość punktów.
 

Etap II
Przeprowadzenie pisemnego finału konkursu w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

V.   TERMIN

·   Do 24 marca 2015r - zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie

·   Do 1 kwietnia 2015r – przeprowadzenie etapu szkolnego i wysłanie karty zgłoszeniowej

·   9 kwietnia 2015r – finał konkursu w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

 

VI.   NAGRODY

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla zdobywców pierwszego, drugiego  i  trzeciego miejsca.

 

VII. Postanowienia końcowe

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela mgr Magdalena Grabowska, zgłoszenie chęci uczestnictwa oraz
wypełnione po przeprowadzonym etapie szkolnym prosimy przesłać na adres mailowy:  grabowska@zss.pl
 

karty zgłoszeniowe

 

1

Przygotowanie
mgr Magdalena Grabowska

początek strony