.

XVI Ogólnopolska Olimpiada Techniki  Samochodowej

 


Sukces naszych uczniów
w XVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Techniki
 Samochodowej
w Roku Szkolnym 2014/2015

 W dniu 21.03.2015 r. w półfinale, zorganizowanym na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, uczestniczyło 507 uczniów ze 177 szkół. Rozwiązywali oni test składający się z 40 pytań i jego wyniki zadecydowały o wyłonieniu 10 finalistów.

Patronat honorowy nad Olimpiadą sprawuje Minister Edukacji Narodowej; organizatorami Olimpiady są Redakcja „Auto Moto Serwisu” oraz Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.

Miło mi poinformować, że wszyscy trzej uczniowie naszej szkoły dostali się do finału tej prestiżowej Olimpiady - zajmując doskonałe miejsca:

  • Lewandowski Krzysztof - klasa 4at - 65 pkt. - 1 miejsce

  • Wiśniewski Kamil           - klasa 2at - 64 pkt. - 3 miejsce

  • Maciejewski Tomasz      - klasa 4at - 62 pkt. - 5 miejsce

Do w/w finału, oprócz Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy, zakwalifikowali się uczniowie ze szkół:

  • ZSz Nr 2 we Wrocławiu            

  • ZSz Nr 10 w Koszalinie

  • ZSz w Wolborzu

  • ZSM w Świdnicy

  • CEZ w Sieradzu

  • TME w Biłgoraju

  • ZSM w Białymstoku

Finał Olimpiady (część praktyczna) Olimpiady Techniki Samochodowej odbędzie się w Warszawie w sobotę 16 maja 2015 roku w siedzibie firmy Robert Bosh Sp. z o.o. przy ul. Jutrzenki 105 o godz. 10.00.

Uczniowie walczą o tytuł: Samochodowej Szkoły Roku 2015 oraz wysokie miejsca w klasyfikacji indywidualnej.

Nadmieniam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej laureaci i finaliści Olimpiady Techniki Samochodowej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego kończącego naukę.

Do finału praktycznego (obsługa i diagnozowanie na przyrządach diagnostycznych) naszą drużynę przygotowują nauczyciele mgr inż. Edward Rymaszewski i mgr Łukasz Zgórski.

 


 

Finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Techniki Samochodowej wraz z opiekunem mgr inż. Edwardem Rymaszewskim
przed gmachem Politechniki Warszawskiej.

*********************************************************************************************

Opiekunem merytorycznym naszej drużyny jest mgr inż. Edward Rymaszewski, który przygotowuje uczniów przez kolejne lata do tej niezwykle trudnej i wymagającej olimpiady przedmiotowej. Efektem tej pracy jest zwycięstwo naszego reprezentanta  w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Samochodowej w 2007 roku oraz powtórzenie sukcesu w 2013 roku.
W 2015 roku mamy ogromną szansę dosięgnąć szczytu po raz trzeci.
 

Zobacz też sprawozdanie z finału ogólnopolskiego
 

1

Opracowanie
mgr inż Edward Rymaszewski, mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony