.

Międzyszkolny konkurs ekologiczno - językowy
"Misja specjalna..."

 

               
Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy mieli możliwość wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie organizowanym przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 1. Tym razem był to konkurs ekologiczno-językowy ,,Misja specjalna: niska emisja w moim mieście pod lupą bydgoskiej młodzieży” zorganizowany pod patronatem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy. Szkołę nasza reprezentowali uczniowie klasy 2 DT – Wojciech Czachor, Mateusz Świtała i Christian Andrzejak. Nauczycielami przygotowującymi uczniów były pani Anita Krasińska oraz Danuta Rohde  (etap językowy).

Tak jak w poprzedniej edycji, konkurs był dwuetapowy. Pierwszy etap polegał na przygotowaniu polskojęzycznej prezentacji multimedialnej w programie Power Point poświęconej niskiej emisji. Uczniowie przygotowali prezentację pod kierunkiem pani Anity Krasińskiej. Drugi etap konkursu – część językowa w języku niemieckim - miał miejsce 09.11.2015 roku w Zespole Szkół Mechanicznych. Tego dnia przybyło aż jedenaście drużyn z bydgoskich szkół ponadgimnazjalnych. W tym etapie uczniowie zmagali się z zadaniami leksykalnymi takimi jak: krzyżówki, eliminatki, dopasowywanie opisu do ilustracji, teksty z lukami, tworzenie zwrotów z rozsypani wyrazowej, test wielokrotnego wyboru, ćwiczenia ze słuchu. Wszystkie te zadania dotyczyły znajomości słownictwa z zakresu:

- formy ukształtowania terenu

- pogoda, prognoza pogody

- ochrona środowiska naturalnego, działania przyjazne i szkodliwe dla środowiska

- zanieczyszczenie powietrza i gleby

- alternatywne źródła energii

- klęski żywiołowe

Poziom wiedzy wszystkich drużyn był bardzo wysoki. Zwycięzcami zostali uczniowie z VII Liceum Ogólnokształcącego. Nasi uczniowie zajęli 9 miejsce. Pomimo tego wszyscy byliśmy zadowoleni, że udało nam się zmierzyć z tak trudną tematyką, jaką jest świat przyrody i ochrony środowiska i dodatkowo przekazać swoje wiadomości w języku niemieckim. Osiągnięta wiedza podczas przygotowywania się do konkursu na pewno nie pójdzie na marne, a zdobyte doświadczenia będą pomocne w innych konkursach, w których nasi uczniowie być może będą brać udział w przyszłości.

*******************************************************************************************************************************

 

 

mgr Anita Krasińska
nauczyciel biologii

 

 

mgr Danuta Rohde
nauczyciel
języka niemieckiego

*******************************************************************************************************************************

1

Opracowanie
IK

początek strony