.

   VII Internetowa
Olimpiada Wiedzy Motoryzacyjnej

 


Mamy przyjemność zaprosić uczniów szkół  do wzięcia udziału w organizowanej przez
Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

 Siódmej
Internetowej Olimpiadzie

Wiedzy Motoryzacyjnej


                                                              dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych województwa Kujawsko-Pomorskiego

            Turniej ma zasięg międzyszkolny.  Zostanie przeprowadzony dwuetapowo, całkowicie drogą elektroniczną.

            Warunkiem udziału uczniów w turnieju jest indywidualne zgłoszenie się jego uczestników drogą elektroniczną na adres

 konkurs@zss.pl
w nieprzekraczalnym terminie 15.04.2016 roku


Zostanie wówczas wysłany test eliminacyjny  drogą elektroniczną z wyznaczonym ostatecznym terminem przesłania odpowiedzi. Szczegóły przeprowadzenia konkursu zapisane są w załączonym regulaminie.

    

Regulamin

Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej
w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

 

Postanowienia początkowe

1. Turniej  jest dwustopniowy i odbywa się całkowicie drogą elektroniczną :

·      zawody I stopnia (eliminacje) – wyłonienie 10 finalistów

·     zawody II stopnia (finał)  - wyłonienie trzech najlepszych uczestników.

2. Na czele zawodów stoi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

3. Turniej obejmuje zakres wiedzy dotyczącej technologii napraw, budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, elektrotechniki samochodowej, diagnostyki samochodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ruchu drogowego oraz czynności związanych z obsługą pojazdów samochodowych.

4. Uczestnikami Turnieju mogą być uczniowie klas technikum, liceum lub szkoły zawodowej o dowolnym profilu  z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego. Turniej ma charakter indywidualny.

5. Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy biorą udział w Turnieju na zasadach ogólnych.

6. Na etapie rejestracji, eliminacji i rozgrywki finałowej komunikacja elektroniczna z uczestnikami Turnieju odbywa się poprzez adres  e-mail konkurs@zss.pl oraz stronę internetową http://www.zss.pl  zakładka Konkursy.

7. Terminarz:

1.   

do 15.04.2016
godz. 24.00

Przyjmowanie indywidualnych zgłoszeń drogą elektroniczną na adres konkurs@zss.pl z podaniem danych:

  • nazwisko

  • imię

  • nazwa szkoły, typ (technikum, zsz)

  • klasa

  • adres e-mail uczestnika

  • telefon kontaktowy uczestnika

  • nazwisko i imię oraz telefon kontaktowy opiekuna merytorycznego (nauczyciela)

2.   

19.04.2016
   godz. 18.00    

Wysyłka testów eliminacyjnych z kartami odpowiedzi do   wypełnienia (Organizator)

3.   

do 20.04.2016
do godz. 24.00

Przyjmowanie wypełnionych kart odpowiedzi (e-mail na adres konkurs@zss.pl)

4.   

21.04.2016   

Organizator zamieszcza informację o zakwalifikowanych                      uczestnikach finału (10 finalistów) na  stronie internetowej http://www.zss.pl w zakładce „Konkursy”

5.   

22.04.2016
    godz. 18.00     

Dla 10 zakwalifikowanych  osób wysyłka testów etapu finałowego
z kartami odpowiedzi do wypełnienia (Organizator)

6.

do 23.04.2016
do godz. 24.00

Przyjmowanie wypełnionych kart odpowiedzi (e-mail na adres konkurs@zss.pl)

7.

25.04.2016

Ogłoszenie listy laureatów na  http://www.zss.pl   zakładka Konkursy.

8.

w uzgodnionym terminie

Wręczenie nagród w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych
w Bydgoszczy

 

Organizacja zawodów I stopnia - eliminacje

1. Eliminacje organizuje Komisja Konkursowa przy Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

2. Eliminacje zostaną przeprowadzone drogą elektroniczną i mają charakter testu teoretycznego.

3. Test teoretyczny obejmuje:

  •  w eliminacjach (I stopnia) - 30 pytań wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią z zakresu materiału podanego w punkcie 3 Postanowień początkowych.

  • w finale (II stopnia) - 30 pytań wielokrotnego wyboru z wieloma poprawnymi odpowiedziami z zakresu diagnostyki samochodowej.

4. Komisja Konkursowa przesyła na adres e-mail uczestnika  test eliminacyjny (plik.pdf) oraz kartę odpowiedzi (plik.doc) do rozwiązania i zwrotnego przesłania wyłącznie karty odpowiedzi na adres e-mail konkurs@zss.pl w terminie podanym w Terminarzu. (termin wysyłki obowiązuje do godz. 24.00).

5. Uczestnik wypełnia wyłącznie kartę odpowiedzi, nie należy zmieniać formatu karty odpowiedzi. Kartę odpowiedzi wysyła jako załącznik do e-mail. Karta odpowiedzi musi zawierać dane osobowe uczestnika.

6. Komisja Konkursowa wyłania dziesięciu najlepszych zawodników do zawodów II stopnia.

7. W przypadku tej samej ilości zdobytych punktów, o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu decyduje wcześniejszy czas przesłania karty odpowiedzi.

 

Organizacja zawodów II stopnia

1.       Zawody drugiego stopnia zostają przeprowadzone dla 10 finalistów  w sposób określony w rozdziale „Organizacja zawodów
 I stopnia” wg punktów 2, 3, 4, 5, 7 w terminie określonym w Terminarzu.

2.       Komisja Konkursowa wyłania trzech najlepszych zawodników i ogłasza listę zwycięzców.

3.       Trzej najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają  nagrody rzeczowe.

Postanowienia końcowe

1.   Uczestnik konkursu, który przesłał zgłoszenie drogą e-mail automatycznie wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swoich danych personalnych (wyłącznie nazwisko, imię, szkoła i klasa którą reprezentuje) oraz wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku. Wyszczególnione dane  uczestników konkursu zostaną przetworzone i wykorzystane wyłącznie do organizacji i promowania konkursu.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Art. 23.1 (Dz.U.2002 Nr 101 poz. 926)

2.   Zwycięzcy konkursu przyjeżdżają na wręczenie nagród do siedziby ZSS w Bydgoszczy na własny koszt.
 

 

1

 


Wyniki I etapu
Siódmej
Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej

Do Olimpiady przystąpiło łącznie 28 uczniów
ze szkół w  Grudziądzu, Toruniu, Włocławku i Bydgoszczy.
Otrzymaliśmy 23 karty odpowiedzi, co oznacza, że test był trudny.
Nikt z zawodników nie odpowiedział prawidłowo na wszystkie pytania.
Test w II etapie również nie należy do łatwych. Trzeba się będzie solidnie zastanawiać...


Uwaga: Rozwiązanie zadań I i II etapu zostanie podane do wiadomości uczestników po zakończeniu Olimpiady.

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Szkoła Data - Godzina Punktacja
1 Bujewski Tomasz ZSS Bydgoszcz-abs. 19.04 - 20.06 25
2 Lewandowski Krzysztof ZSS Bydgoszcz-abs. 19.04 - 20.09 25
3 Świniarski Gustaw ZSS Bydgoszcz 19.04 - 20.07 24
4 Wiśniewski Kamil ZSS Bydgoszcz 19.04 - 19.03 23
5 Kowal Marcin ZSS Bydgoszcz 19.04 - 22.13 23
6 Zech Dawid ZSS Bydgoszcz 20.04 - 22.35 22
7 Sikora Mateusz ZSS Bydgoszcz 20.04 - 23.42 22
8 Nawrocka Karolina ZSS Bydgoszcz 19.04 - 18.22 21
9 Leśniewski Wiktor ZSM Grudziądz 19.04 - 18.48 21
10 Szwajcer Maciej ZSM Grudziądz 19.04 - 18.48 21
11 Płonka Sebastian ZSS Bydgoszcz 20.04 - 21.23 21
12 Inglot Nikodem ZSM Grudziądz 19.04 - 21.21 20
13 Waśkowski Dawid ZSM Grudziądz 19.04 - 17.47 19
14 Ławniczak Maciej ZSS Toruń 20.04 - 20.11 19
15 Krychała Dawid ZSS Włocławek 19.04 - 18.35 16
16 Matelski Patryk ZSS Bydgoszcz 19.04 - 20.33 16
17 Urbański Daniel ZSS Włocławek 19.04 - 18.09 15
18 Kosmalski Przemysław ZSS Włocławek 19.04 - 18.37 15
19 Wieczorek Michał ZSS Bydgoszcz 19.04 - 19.05 15
20 Mazany Miłosz ZSS Bydgoszcz 19.04 - 22.47 15
21 Szymaniak Damian ZSS Bydgoszcz 20.04 - 18.55 14
22 Biedulski Dawid ZSM Grudziądz 19.04 - 21.43 10
23 Anasiewicz Damian ZSS Bydgoszcz-abs. nie można odczytać -

W dniu 22.04.2016 do  10 finalistów zostanie wysłany  test teoretyczny II etapu Olimpiady.
Gratulujemy zakwalifikowania się do dziesiątki najlepszych.
>>>Uczestnikom, którzy nie zakwalifikowali się do drugiego etapu dziękujemy za wspólną zabawę>>>
>>>
i zapraszamy do następnej olimpiady<<<

 

 

2

 


Wyniku II etapu
Siódmej
Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej

Z uwagi na tę samą liczbę zdobytych punktów przez część zawodników, Komisja za rozstrzygające  kryterium przyjęła szybkość wysłania karty odpowiedzi.

 

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Szkoła Punktacja Data i godzina wysłania karty odpowiedzi
1 Wiśniewski Kamil ZSS Bydgoszcz 20 22.04.2016
godz. 22.12
2 Lewandowski Krzysztof ZSS Bydgoszcz 18 22.04.2016
godz. 20.34
3 Bujewski Tomasz ZSS Bydgoszcz 18 22.04.2016
godz. 20.35
4 Sikora Mateusz ZSS Bydgoszcz 18 23.04.2016
godz. 16.55
5 Kowal Marcin ZSS Bydgoszcz 15 22.04.2016
godz. 20.34
6 Świniarski Gustaw ZSS Bydgoszcz 14 22.04.2016
godz. 20.36
7 Leśniewski Wiktor ZSM Grudziądz 11 22.04.2016
godz. 18.56
8 Szwajcer Maciej ZSM Grudziądz 10 22.04.2016
godz. 18.57
9 Nawrocka Karolina ZSS Bydgoszcz 6 22.04.2016
godz. 18.36
10 Zech Dawid ZSS Bydgoszcz 0 Nie przysłał odpowiedzi

 

Lista laureatów
Siódmej Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej

Nazwisko i imię Szkoła Miejsce
Wiśniewski Kamil ZSS Bydgoszcz pierwsze
Lewandowski Krzysztof ZSS Bydgoszcz - absolwent drugie
Bujewski Tomasz ZSS Bydgoszcz - absolwent trzecie

Gratulujemy zwycięzcom !!!

Nagrody już czekają!!!


W dniu 28.04.2016 odbyło się wręczenie nagród dla finalistów konkursu.


Dziękujemy wszystkim uczestnikom tej motoryzacyjnej zabawy.
Tym razem zwyciężył uczeń ZSS Bydgoszcz,
który jest również finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Techniki Samochodowej w Warszawie.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali pocztą elektroniczną klucze odpowiedzi do obydwu etapów konkursu.


 

 

Organizatorzy Konkursu:
dr inż. Tomasz Kałaczyński, mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony