.

English for car industry

 


 

Mamy przyjemność zaprosić uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału

w

WOJEWÓDZKIM KONKURSIE
 JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZAWODOWEGO
 ‘ENGLISH FOR CAR INDUSTRY’

 

REGULAMIN V EDYCJI
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZAWODOWEGO
‘ENGLISH FOR CAR INDUSTRY’ 

I.      ORGANIZATOR:

Organizatorem V edycji Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Zawodowego ‘English For Car Industry’ jest Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

II. CELE KONKURSU

-          Motywowanie młodzieży do doskonalenia umiejętności językowych

-          Pisemne sprawdzenie poziomu znajomości języka angielskiego zawodowego

-          Porównanie umiejętności lingwistycznych uczniów szkół technicznych województwa kujawsko-pomorskiego

-          Wzmocnienie wśród uczniów świadomości własnych umiejętności i zdolności

III.  WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem konkursu może być uczeń szkoły ponadgimnazjalnej o profilu mechanicznym, samochodowym i/lub zbliżonym z województwa kujawsko-pomorskiego.

IV. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

Etap I

Przeprowadzenie szkolnego etapu pisemnego przez Szkoły, które zgłosiły chęć uczestnictwa w konkursie oraz wyłonienie
dziesięciu uczniów
, którzy zdobyli największą ilość punktów.

 

Etap II
Przeprowadzenie pisemnego finału konkursu w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.
 

V.   TERMIN

·   Do 25 maja 2016r - zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie

·   Do 1 czerwca 2016r – przeprowadzenie etapu szkolnego i wysłanie karty zgłoszeniowej

·   8 czerwca 2016r – finał konkursu w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

VI.     NAGRODY

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla zdobywców pierwszego, drugiego  i  trzeciego miejsca.

VII. Postanowienia końcowe

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela mgr Magdalena Grabowska, zgłoszenie chęci uczestnictwa oraz
 karty zgłoszeniowe
wypełnione po przeprowadzonym etapie szkolnym prosimy przesłać na adres mailowy:  grabowska@zss.pl
 

 

1

Opracowanie
mgr Magdalena Grabowska

początek strony