.

   VIII Internetowa
Olimpiada Wiedzy Motoryzacyjnej

 


Mamy przyjemność zaprosić uczniów szkół  do wzięcia udziału w organizowanej przez
Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

 Ósmej
Internetowej Olimpiadzie

Wiedzy Motoryzacyjnej


                                                                                                            dla uczniów

                                                     gimnazjów   i szkół ponadgimnazjalnych województwa Kujawsko-Pomorskiego

            Turniej ma zasięg międzyszkolny.  Zostanie przeprowadzony dwuetapowo, całkowicie drogą elektroniczną.

            Warunkiem udziału uczniów w turnieju jest indywidualne zgłoszenie się jego uczestników drogą elektroniczną na adres

 konkurs@zss.pl
w nieprzekraczalnym terminie 4.12.2016 roku


Zostanie wówczas wysłany test eliminacyjny  drogą elektroniczną z wyznaczonym ostatecznym terminem przesłania odpowiedzi. Szczegóły przeprowadzenia konkursu zapisane są w załączonym regulaminie.

  Na organizację Turnieju został przyznany
        
Bydgoski Grant Oświatowy,
co gwarantuje otrzymanie przez zwycięzców cennych nagród rzeczowych.

         

    

Regulamin

Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej
w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

 

Postanowienia początkowe

Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach: gimnazjum i szkoła ponadgomnazjalna.
Postanowienia regulaminu dla obu kategorii są takie same.

1. Turniej  jest dwustopniowy i odbywa się całkowicie drogą elektroniczną :

·      zawody I stopnia (eliminacje) – wyłonienie 10 finalistów

·     zawody II stopnia (finał)  - wyłonienie trzech najlepszych uczestników.

2. Na czele zawodów stoi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

3. Turniej dla szkoły ponadgmnazjalnej obejmuje zakres wiedzy dotyczącej technologii napraw, budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, elektrotechniki samochodowej, diagnostyki samochodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ruchu drogowego oraz czynności związanych z obsługą pojazdów samochodowych.
Turniej dla szkoły gimnazjalnej obejmuje zakres wiedzy dotyczącej zagadnień z fizyki i ogólnotechnicznej dotyczącej historii motoryzacji, budowy i rodzajów pojazdów, przepisów ruchu drogowego oraz czynności związanych z obsługą pojazdów samochodowych.

4. Uczestnikami Turnieju mogą być uczniowie klas gimnazjum, technikum, liceum lub szkoły zawodowej o dowolnym profilu  z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego. Turniej ma charakter indywidualny.

5. Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy biorą udział w Turnieju na zasadach ogólnych, wyłącznie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

6. Na etapie rejestracji, eliminacji i rozgrywki finałowej komunikacja elektroniczna z uczestnikami Turnieju odbywa się poprzez adres  e-mail konkurs@zss.pl oraz stronę internetową http://www.zss.pl  zakładka Konkursy.

7. Terminarz:

1.   

do 4.12.2016
godz. 24.00

Przyjmowanie indywidualnych zgłoszeń drogą elektroniczną na adres konkurs@zss.pl z podaniem danych:

  • nazwisko

  • imię

  • nazwa szkoły, typ (gimnazjum nr..., technikum, zsz)

  • klasa

  • adres e-mail uczestnika

  • telefon kontaktowy uczestnika

  • nazwisko i imię oraz telefon kontaktowy opiekuna merytorycznego (nauczyciela)

2.   

5.12.2016
   godz. 18.00    

Wysyłka testów eliminacyjnych z kartami odpowiedzi do   wypełnienia (Organizator)

3.   

do 6.12.2016
do godz. 24.00

Przyjmowanie wypełnionych kart odpowiedzi (e-mail na adres konkurs@zss.pl)

4.   

8.12.2016   

Organizator zamieszcza informację o zakwalifikowanych                      uczestnikach finału (10 finalistów) na  stronie internetowej http://www.zss.pl w zakładce „Konkursy”

5.   

9.12.2016
    godz. 18.00     

Dla 10 zakwalifikowanych  osób  w każdej kategorii wysyłka testów etapu finałowego z kartami odpowiedzi do wypełnienia (Organizator)

6.

do 10.12.2016
do godz. 24.00

Przyjmowanie wypełnionych kart odpowiedzi (e-mail na adres konkurs@zss.pl)

7.

12.12.2016

Ogłoszenie listy laureatów w każdej kategorii na  http://www.zss.pl   zakładka Konkursy.

8.

w uzgodnionym terminie

Wręczenie nagród w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych
w Bydgoszczy

 

Organizacja zawodów I stopnia - eliminacje

1. Eliminacje organizuje Komisja Konkursowa przy Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

2. Eliminacje zostaną przeprowadzone drogą elektroniczną i mają charakter testu teoretycznego.

3. Test teoretyczny obejmuje:

  •  w eliminacjach (I stopnia) - 30 pytań wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią z zakresu materiału podanego w punkcie 3 Postanowień początkowych.

  • w finale (II stopnia) - 30 pytań wielokrotnego wyboru z wieloma poprawnymi odpowiedziami z zakresu podanego w p. 3 dla kategorii gimnazjum oraz z diagnostyki samochodowej dla kategorii szkoła ponadgimnazjalna.

4. Komisja Konkursowa przesyła na adres e-mail uczestnika  test eliminacyjny (plik.pdf) oraz kartę odpowiedzi (plik.doc) do rozwiązania i zwrotnego przesłania wyłącznie karty odpowiedzi na adres e-mail konkurs@zss.pl w terminie podanym w Terminarzu. (termin wysyłki obowiązuje do godz. 24.00).

5. Uczestnik wypełnia wyłącznie kartę odpowiedzi, nie należy zmieniać formatu karty odpowiedzi. Kartę odpowiedzi wysyła jako załącznik do e-mail. Karta odpowiedzi musi zawierać dane osobowe uczestnika.

6. Komisja Konkursowa wyłania dziesięciu najlepszych zawodników z każdej kategorii do zawodów II stopnia.

7. W przypadku tej samej ilości zdobytych punktów, o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu decyduje wcześniejszy czas przesłania karty odpowiedzi.

 

Organizacja zawodów II stopnia

1.       Zawody drugiego stopnia zostają przeprowadzone dla 10 finalistów  w sposób określony w rozdziale „Organizacja zawodów
 I stopnia” wg punktów 2, 3, 4, 5, 7 w terminie określonym w Terminarzu.

2.       Komisja Konkursowa wyłania trzech najlepszych zawodników i ogłasza listę zwycięzców.

3.       Trzej najlepsi uczestnicy konkursu w każdej kategorii otrzymają  nagrody rzeczowe.

4.    Komisja może nie przyznać pierwszej nagrody, jeśli ilość prawidłowych odpowiedzi nie przekroczy 50% zadanych pytań.

Postanowienia końcowe

1.   Uczestnik konkursu, który przesłał zgłoszenie drogą e-mail automatycznie wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swoich danych personalnych (wyłącznie nazwisko, imię, szkoła i klasa którą reprezentuje) oraz wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku. Wyszczególnione dane  uczestników konkursu zostaną przetworzone i wykorzystane wyłącznie do organizacji i promowania konkursu.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Art. 23.1 (Dz.U.2002 Nr 101 poz. 926)

2.   Zwycięzcy konkursu przyjeżdżają na wręczenie nagród do siedziby ZSS w Bydgoszczy na własny koszt.
 

 

1


Wyniki I etapu
Ósmej
Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej

Do Olimpiady przystąpiło łącznie 51 uczniów
ze szkół w  Grudziądzu, Toruniu i Bydgoszczy.
Otrzymaliśmy 29 kart odpowiedzi, co oznacza, że test był trudny.
Nikt z zawodników nie odpowiedział prawidłowo na wszystkie pytania.
Test w II etapie również nie należy do łatwych. Trzeba się będzie solidnie zastanawiać...


Uwaga: Rozwiązanie zadań I i II etapu zostanie podane do wiadomości uczestników po zakończeniu Olimpiady.

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Szkoła Data - Godzina
wysyłki odpowiedzi
Punktacja
1 Wiśniewski Kamil ZSS Bydgoszcz 5.12 - 20.28 20
2 Żurek Mateusz ZSS Toruń 6.12 - 19.25 18
3 Pasternacki Mateusz ZSS Bydgoszcz 6.12 - 20.43 18
4 Burak Bartosz ZSS Toruń 6.12 - 17.27 17
5 Gawryś Adam ZSS Bydgoszcz 6.12 - 20.55 17
6 Kowalski Patryk ZSM Grudziądz 6.12 - 01.19 16
7 Witkowski Dawid ZSS Toruń 6.12 - 20.05 16
8 Cisek Cezary ZSS Toruń 6.12 - 20.05 16
9 Różyński Marcin ZSS Bydgoszcz 5.12 - 19.56 15
10 Leśniewski Wiktor ZSM Grudziądz 5.12 - 20.08 15
11 Szwajcer Maciej ZSM Grudziądz 5.12 - 20.30 15
12 Hajdukiewicz Patryk ZSS Toruń 6.12 - 23.53 15
13 Kawal Marcin ZSS Bydgoszcz 5.12 - 20.26 14
14 Przybek Sławomir ZSS Bydgoszcz 5.12 - 21.02 14
15 Staniszewski Adrian ZSM Grudziądz 6.12 - 16.24 14
16 Kołtonowski Mateusz ZSM Grudziądz 5.12 - 23.31 13
17 Sikora Radosław ZSS Bydgoszcz 5.12 - 22.46 13
18 Maszudziński Sebastian ZSM Grudziądz 5.12 - 21.24 13
19 Kuczwalski Mateusz ZSM Grudziądz 6.12 - 23.53 13
20 Zakrzewski Karol ZSM Grudziądz 5.12 - 21.17 11
21 Więcek Magdalena ZSM Grudziądz 5.12 - 19.29 11
22 Mech Wojciech ZSM Grudziądz 6.12 - 22.01 11
23 Mikołajczyk Kamil ZSM Grudziądz 5.12 - 20.28 10
24 Rybacki Karol ZSM Grudziądz 6.12 - 21.35 10
25 Szwajkowski Mateusz ZSM Grudziądz 5.12 - 20.17 8
26 Jankowski Kewin ZSM Grudziądz 5.12 - 20.53 8
27 Wieczorek Michał ZSS Bydgoszcz 6.12 - 17.27 8
28 Bużewski Dawid ZSS Bydgoszcz 5.12 - 18.39 7
29 Liszaj Mateusz ZSS Bydgoszcz 5.12 - 19.57 4

W dniu 9.12.2016 do  10 finalistów zostanie wysłany  test teoretyczny II etapu Olimpiady.
Gratulujemy zakwalifikowania się do dziesiątki najlepszych.


>>>Uczestnikom, którzy nie zakwalifikowali się do drugiego etapu dziękujemy za wspólną zabawę>>>
>>>i zapraszamy do następnej olimpiady<<<

2

 


Wyniku II etapu
Ósmej
Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej

Z uwagi na tę samą liczbę zdobytych punktów przez część zawodników, Komisja za rozstrzygające  kryterium przyjęła szybkość wysłania karty odpowiedzi.

 

Lp. Nazwisko i imię zawodnika Szkoła Punktacja Data i godzina wysłania karty odpowiedzi
1 Wiśniewski Kamil ZSS Bydgoszcz 25 9.12.2016
godz. 19.48
2 Różyński Marcin ZSS Bydgoszcz 17 9.12.2016
godz. 20.34
3 Żurek Mateusz ZSS Toruń 13 9.12.2016
godz. 20.27
4 Burak Bartosz* ZSS Toruń 13 9.12.2016
godz. 20.32
5 Cisek Cezary ZSS Toruń 13 10.12.2016
godz. 19.51
6 Gawryś Adam ZSS Bydgoszcz 12 9.12.2016
godz. 21.33
7 Pasternacki Mateusz ZSS Bydgoszcz 12 9.12.2016
godz. 21.35
8 Witkowski Dawid ZSS Toruń 12 10.12.2016
godz. 19.47
9 Kowalski Patryk ZSM Grudziądz 11 10.12.2016
godz. 00.26
10 Leśniewski Wiktor ZSM Grudziądz 8 10.12.2016
godz. 22.01
*  Bartosz Burak jest oczywiście uczniem Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu. Przepraszamy  za mylne podanie szkoły, do której uczęszcza.

                      

Lista laureatów
Ósmej Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej

Nazwisko i imię Szkoła Miejsce
Wiśniewski Kamil ZSS Bydgoszcz pierwsze
Różyński Marcin ZSS Bydgoszcz drugie
Żurek Mateusz ZSS Toruń trzecie

Gratulujemy zwycięzcom !!!

Nagrody już czekają!!!
 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom tej motoryzacyjnej zabawy.
Tym razem zwyciężył uczeń ZSS Bydgoszcz - Kamil Wiśniewski,
który jest również finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Techniki Samochodowej w Warszawie z 2016 roku,
a Marcin Różyński z ZSS Bydgoszcz tę Olimpiadę wygrał indywidualnie.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali pocztą elektroniczną klucze odpowiedzi do obydwu etapów konkursu.

 

 

 

 

Wręczenie nagród i wyróżnień

 

We wtorek 20 grudnia w siedzibie naszej szkoły odbyło się spotkanie z uczestnikami - zwycięzcami VIII Internetowej Olimpiady Wiedzy Motoryzacyjnej. W gabinecie pana dyrektora spotkali się uczniowie, ich opiekunowie oraz organizatorzy konkursu.
Zostały wręczone dyplomy i nagrody rzeczowe. Należy podkreślić, że nagrody zostały zakupione z funduszy Urzędu Miasta Bydgoszczy w ramach programu Bydgoski Grant Oświatowy.
Poniżej relacja fotograficzna. 

 

Organizatorzy Konkursu:
dr inż. Tomasz Kałaczyński, mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony